Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Vetenskapsdagen (Genomförs nästa gång 2024)

Nämnden för skolsamverkan vid Tekniska fakulteten, Linköpings universitet, anordnar – i samband/samverkan med Länsstudiedagen (gemensam studiedag för alla gymnasielärare i Östergötland) – Vetenskapsdagen! Vetenskapsdagen hålls den första torsdagen i oktober varje år.

Vetenskapsdagen är en årlig inspirationsdag för lärare i fysik, kemi, biologi, naturvetenskap, matematik, teknik och datavetenskap och hölls första gången hösten 2015. Du kommer att få lyssna till flera korta spännande föredrag från forskare inom dessa områden och delta i intressanta studiebesök, för att ta del av den tekniska fakultetens forskningsrelaterade verksamhet. Vetenskapsdagen är även tänkt att vara en mötesplats, där högstadielärare och gymnasielärare kan träffa föredragshållare och andra universitetslärare/-forskare för både vidare fördjupning och samtal. 

För att kunna erbjuda både djup och bredd kommer vi att ha parallella sessioner inriktade mot olika ämnesområden, så att alla deltagare förhoppningsvis kan välja en bra kombination av föredrag och studiebesök som passar det egna intresset. De olika sessionerna är antingen ämnesspecifika eller ämnesövergripande, beroende på föredragens karaktär.

Vetenskapsdagen riktar sig i första hand till gymnasielärare och högstadielärare i ovanstående ämnen - både i och utanför Östergötland. Även du som är lärarstudent är välkommen, så att du redan under studietiden får en inblick i den tekniska fakultetens olika relaterade verksamhetsområden.

Vi tror att Vetenskapsdagen kommer att växa till något stort, som vi hoppas att du varje år kommer att se fram emot att få delta i!

  • Vetenskapsdagen ställs in 2023  pga. att kommunerna ställer in Länsstudiedagen. Både Länsstudiedagen och Vetenskapsdagen planeras dock att återupptas hösten 2024
  •  [Anmälan stängd]
    (OBS: Du som anmält dig till Vetenskapsdagen som aktivitet på Länsstudiedagen behöver även anmäla dig här).
     
  • >> PROGRAM << 
     

Välkommen att delta på Vetenskapsdagen den 6 oktober 2022!

 


Vetenskapsdagen 2022

Vetenskapsdagen 2021

Vetenskapsdagen 2019

Vetenskapsdagen 2018

Vetenskapsdagen 2017

Vetenskapsdagen 2016


Vid frågor, kontakta någon av följande personer:

 


Sidansvarig: lasse.alfredsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-08