Göm menyn

Vetenskapsdagen den 3 oktober 2019

Nämnden för skolsamverkan vid Tekniska fakulteten, Linköpings universitet, anordnar – i samband/samverkan med Länsstudiedagen (gemensam studiedag för alla gymnasielärare i Östergötland) – Vetenskapsdagen! Vetenskapsdagen hålls den första torsdagen i oktober varje år.

Vetenskapsdagen är en årlig inspirationsdag för lärare i fysik, kemi, biologi, naturvetenskap, matematik, teknik och datavetenskap och hölls första gången hösten 2015. Du kommer att få lyssna till flera korta spännande föredrag från forskare inom dessa områden och delta i intressanta studiebesök, för att ta del av den tekniska fakultetens forskningsrelaterade verksamhet. Vetenskapsdagen är även tänkt att vara en mötesplats, där högstadielärare och gymnasielärare kan träffa föredragshållare och andra universitetslärare/-forskare för både vidare fördjupning och samtal. 

För att kunna erbjuda både djup och bredd kommer vi att ha parallella sessioner inriktade mot olika ämnesområden, så att alla deltagare förhoppningsvis kan välja en bra kombination av föredrag och studiebesök som passar det egna intresset. De olika sessionerna är antingen ämnesspecifika eller ämnesövergripande, beroende på föredragens karaktär.

Vetenskapsdagen riktar sig i första hand till gymnasielärare och högstadielärare i ovanstående ämnen - både i och utanför Östergötland. Även du som är lärarstudent är välkommen, så att du redan under studietiden får en inblick i den tekniska fakultetens olika relaterade verksamhetsområden.

Vi tror att Vetenskapsdagen kommer att växa till något stort, som vi hoppas att du varje år kommer att se fram emot att få delta i!


Samtidigt som Vetenskapsdagen så anordnas Fysikdagarna, som är Fysikersamfundets stora möte för studenter, lärare och forskare inom fysikområdet. Mötets tre dagar, den 3–5 oktober, innehåller populärvetenskapliga föredrag om fysik, studiebesök, laborationer och företagsbesök. Den 3 oktober samordnas Fysikdagarna med Vetenskapsdagen, på så sätt att föredragen i Vetenskapsdagens session 5 och session 10 samt den avslutande gemensamma sessionen kl. 15:30–16:30 består av föredragshållare från Fysikdagarna.​
 

Välkommen att delta i Vetenskapsdagen!


 


Vetenskapsdagen 2018

Vetenskapsdagen 2017


Vetenskapsdagen 2016


Vid frågor, kontakta Lasse Alfredsson (013-282645), ordförande för Nämnden för skolsamverkan.


Sidansvarig: lasse.alfredsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-01