Göm menyn

Vetenskapsdagen

På grund av den rådande coronapandemin var vi tvungna att ställa in Vetenskapsdagen 2020. Vi planerar nu för att i stället genomföra Vetenskapsdagen i höst – den 7 oktober 2021. 


Nämnden för skolsamverkan vid Tekniska fakulteten, Linköpings universitet, anordnar – i samband/samverkan med Länsstudiedagen (gemensam studiedag för alla gymnasielärare i Östergötland) – Vetenskapsdagen! Vetenskapsdagen hålls den första torsdagen i oktober varje år.

Vetenskapsdagen är en årlig inspirationsdag för lärare i fysik, kemi, biologi, naturvetenskap, matematik, teknik och datavetenskap och hölls första gången hösten 2015. Du kommer att få lyssna till flera korta spännande föredrag från forskare inom dessa områden och delta i intressanta studiebesök, för att ta del av den tekniska fakultetens forskningsrelaterade verksamhet. Vetenskapsdagen är även tänkt att vara en mötesplats, där högstadielärare och gymnasielärare kan träffa föredragshållare och andra universitetslärare/-forskare för både vidare fördjupning och samtal. 

För att kunna erbjuda både djup och bredd kommer vi att ha parallella sessioner inriktade mot olika ämnesområden, så att alla deltagare förhoppningsvis kan välja en bra kombination av föredrag och studiebesök som passar det egna intresset. De olika sessionerna är antingen ämnesspecifika eller ämnesövergripande, beroende på föredragens karaktär.

Vetenskapsdagen riktar sig i första hand till gymnasielärare och högstadielärare i ovanstående ämnen - både i och utanför Östergötland. Även du som är lärarstudent är välkommen, så att du redan under studietiden får en inblick i den tekniska fakultetens olika relaterade verksamhetsområden.

Vi tror att Vetenskapsdagen kommer att växa till något stort, som vi hoppas att du varje år kommer att se fram emot att få delta i!

  • Plats: Linköpings universitet, Campus Valla.
  • Anmälan: Öppnar i mitten av augusti. Datum bestäms i slutet av juni.
  • Program: Ett preliminärt program publiceras senast i augusti, i samband med att anmälan öppnas.
     

Välkommen att delta på Vetenskapsdagen den 7 oktober 2021!

 


Vetenskapsdagen 2019

Vetenskapsdagen 2018

Vetenskapsdagen 2017

Vetenskapsdagen 2016


Vid frågor, kontakta Lasse Alfredsson (013-282645), ordförande för Nämnden för skolsamverkan.

 


Sidansvarig: lasse.alfredsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-21