Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor


UV-Nytt

UV:s dekan om kommenterar Humaniorautredningen

- Det är nu mycket underlag som måste tas fram innan vi ens kan börja ta ställningen till utredningens förslag, skriver Jörgen Nissen.

Priser till KfU:s medarbetare

För elfte gången delades det årliga priset för gott ledarskap ut vid Linköpings universitet. Förutom ledarskapspriset delades det ut ett hedersomnämnande för gott ledarskap till UV:s kanslichef Catharina Magnusson och ett pris för bästa grupp/team till bl a Helena Loborg och Helena Öström Haugum.

5,6 miljoner från VR till simuleringsträning inom gymnasial yrkesutbildning

Sofia Nyström och Song-ee Ahn, institutionen för beteendevetenskap och lärande, får ett projektbidrag från Vetenskapsrådet på drygt 5,6 miljoner kronor för att arbeta med simuleringsträning inom gymnasial yrkesutbildning. Läs projektets populärvetenskapliga beskrivning.

5,8 miljoner från VR till livsfrågornas didaktik

Tünde Puskás, Anita Andersson och Fredrik Jeppsson, institutionen för välfärdsstudier (ISV) får bidrag på drygt 5,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att arbeta med projektet Livsfrågornas didaktik - Att arbeta med frågor om döden i förskolans praktik. Läs projektets populärvetenskapliga beskrivning.

Forskning inom utbildningsvetenskap får drygt 11,3 miljoner

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utbildningsvetenskap 2018. Vid LiU tar två forskare ta emot anslag.

Forskningsdag Vetenskapsrådet

Under VR-förmiddagen presenterar forskare inom utbildningsvetenskap från LiU fem olika
forskningsprojekt som nyligen har erhållit VR-medel.

 

Kalendarium

Prenumerera på UV-nytt

Namn *

E-post *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Hitta till oss

Vi finns i D-huset. 

karta

Ladda ner karta (pdf)

 

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Dec 06 16:19:44 CET 2018