Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor

UV-Nytt

Tack för allt gott arbete

Först av allt vill vi tacka er alla för allt gott arbete ni gjort under det gångna året! Det har varit ett år fortsatt präglat av pandemi med alla de utmaningar som det innebär, men också ett år då mycket annat har hänt inom Utbildningsvetenskap.

2021 års kvalitetsgranskning av grundutbildning inom Utbildningsvetenskap

Måluppfyllelsen i de granskade utbildningarna/kurserna är överlag god, liksom utformning-genomförande, forskningsanknytning och lärarkompetens.

Confero

Confero är en tvärvetenskaplig och double blind peer-reviewed tidskrift som fokuserar på frågor relaterade till utbildning och samhällskritik. Tidskriften erbjuder ett utrymme för essäistiskt skrivande och uppmuntrar särskilt diskussioner av filosofisk samt politisk karaktär. ​​​​​​

Klassrumsklimatet påverkar förekomsten av mobbning

Mobbning är mindre vanligt i klasser där elever uppfattar att klasskamraterna undantagslöst tycker att mobbning är fel, att den som utsätts far illa och att de som mobbar inte kan skylla ifrån sig. Det visar en studie som undersökt skolklassers benägenhet att frikoppla sig från moraliskt ansvar, så kallat moraliskt disengagemang. Studien har publicerats i Educational Psychology.

Nituskonferens vid Campus Norrköping, Linköpings universitet

Nitus är en ideell förening för kommunala lärcenter och under två dagar träffades representanter för de olika lärcentrena i Norrköping.

Team-ÄLP fick 2021 års Teampris vid LiU

2021 års Teampris vid LiU har tilldelats Team-Ämneslärarprogrammet. Prissumman är på 50 000 kronor och ska gå till fortsatt utveckling av teamet, dess inre samarbete och exempelvis dess samarbeten utanför teamet.

 

Kalendarium


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-12-20