Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor


UV-Nytt

Hög kvalitet på lärarutbildningar på LiU

Linköpings universitet kommer mycket väl ut i en ny granskning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gjort av lärarutbildningar i landet. Samtliga granskade lärarprogram vid LiU bedöms hålla hög kvalitet.

LiU samarbetar med förskolor kring hållbarhet

Forskare ska tillsammans med förskolor i Norrköping arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Syftet är att ihop med barnen skapa förståelse för ett hållbart samhälle.

LiU värd för ECIU Teacher Thematic Network

Trots olikheter möter lärarutbildningarna inom nätverket ”ECIU Teacher Thematic Network” liknande utmaningar. Vid en träff i början av april bestämde man kartlägga varandras expertis-områden för att ringa in samarbetsområden.

Ledningen utsedd för institution Z

Josefina Syssner kommer att utses till prefekt för den nya institutionen för humaniora och samhällsvetenskap av rektor Helen Dannetun. Som proprefekter kommer samtidigt Ann-Kari Sundberg som för närvarande är prefekt på IKK, och professor Stefan Jonsson vid ISV att utses.

Var med och samverka med Agora

Matematiska institutionen vill i samarbete med Agora och Linköpings kommun skapa ett program med aktiviteter för att stödja samverkan och en regelbunden kontakt mellan akademiker och samhället. Vi vill därför ha idéer och förslag från medarbetare vid LiU på hur deras forskning och ämnesintressen kan komma allmänheten till nytta.

CKS uppsatstävling

Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, stödjer framväxten av relevant forskning för kommunerna och för att stimulera intresset för kommunforskning och uppmuntrar studenter vid Linköpings universitet till att skriva kommunrelevanta uppsatser genom en uppsatstävling!
För att kunna delta i tävlingen ska studenten (-erna) skrivit en godkänd kandidat-, magister- eller masteruppsats eller examensarbete vid någon institution vid LiU under läsåret HT2018/VT2019. CKS styrelse fattar beslut i tävlingen under hösten 2019. Den totala prissumman uppgår till 20 000 kronor.

 

Kalendarium

2019-05-09

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
2019-05-09 kl 13:15 -- 2015-05-09 kl 16:00 Seminarium 4: Den affektiva kunskapsdomänen och lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar attityder och värderingar kring hållbar utveckling och deras koppling till högre utbildning. Genom tester, workshops och diskussioner får deltagarna möjlighet att reflektera kring hur deras egna attityder och värderingar kring hållbar utveckling påverkar dem såväl privat som i deras roll som universitetslärare.
Sista anmälningsdag: 2019-04-25
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-15

Grants Office Seminar 2019

Seminarium - Linköpings universitet
Varmt välkommen till Grants Office årliga seminarium kring forskningsfinansiering! Förutom en genomgång av relevanta utlysningar informerar vi mer om det stöd som vi på Grants Office erbjuder. Dessutom berättar professor Andreas Motel-Klingebiel på ISV om sina erfarenheter kring att söka europeisk finansiering. Seminariet riktar sig till alla forskare vid LiU, oavsett bakgrund och erfarenhet.
Kl 09:30 - 11:30
Plats: Önnesjösalen (K3), Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/go-s-nyhetsarkiv/1.759763/1.759767/SeminarNkpg_20190515.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post tove.kvarnstrom@liu.se, telefon 013281975.

2019-05-16

Grants Office Seminar 2019

Seminarium - Linköpings universitet
Varmt välkommen till Grants Office årliga seminarium kring forskningsfinansiering! Förutom en genomgång av relevanta utlysningar informerar vi mer om det stöd som vi på Grants Office erbjuder. Dessutom berättar professor Johanna Rosén på IFM om sina erfarenheter kring att söka extern forskningsfinansiering. Seminariet riktar sig till alla forskare vid LiU, oavsett bakgrund och erfarenhet.
Kl 09:30 - 11:30
Plats: C3, C-huset, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/go-s-nyhetsarkiv/1.759763/1.759768/SeminarValla_20190516.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013-281975.

Grants Office Seminar 2019

Seminarium - Linköpings universitet
Varmt välkommen till Grants Office årliga seminarium kring forskningsfinansiering! Förutom en genomgång av relevanta utlysningar informerar vi mer om det stöd som vi på Grants Office erbjuder. Dessutom berättar professor Johanna Rosén på IFM om sina erfarenheter kring att söka extern forskningsfinansiering. Seminariet riktar sig till alla forskare vid LiU, oavsett bakgrund och erfarenhet.
Kl 09:30 - 11:30
Plats: C3, C-huset, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/go-s-nyhetsarkiv/1.759763/1.759768/SeminarValla_20190516.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013-281975.

2019-05-20

Vetenskaplig illustration - workshop våren 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer. Alla med intresse för pedagogiska presentationer och visuell kommunikation är välkomna!
Sista anmälningsdag: 2019-05-17
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Kombisalen Didacticum, Hus Galaxen, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?editcid=1.754330&l=sv&editblock=multitypebody%5B0%5D%2FtextEditor&editnewcid=1.754330.1553097235&editcancel=1, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-24

Henrik Lindqvist - Pedagogik

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Henrik Lindqvist försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Student teachers' and beginning teachers' coping with emotionally challenging situations". Opponent Professor Anneli Frelin, Högskolan Gävle
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

2019-05-27

Vetenskaplig illustration - workshop våren 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer. Alla med intresse för pedagogiska presentationer och visuell kommunikation är välkomna!
Sista anmälningsdag: 2019-05-24
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Äpplet, hus 511-001 plan 12, Campus US
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?editcid=1.754330&l=sv&editblock=multitypebody%5B0%5D%2FtextEditor&editnewcid=1.754330.1553097235&editcancel=1, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-29

Agneta Grönlund - Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Agneta Grönlund försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Återkoppling i analoga och digitala klassrum. Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning". Opponent: Docent Marie Tanner, Karlstads universitet
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

Prenumerera på UV-nytt

Namn *

E-post *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Hitta till oss

Vi finns i D-huset. 

karta

Ladda ner karta (pdf)

 

 

 


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-18