Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor


UV-Nytt

Försöksverksamheten med övningsskolor firar fem år

Den 14 februari var samtliga övningsskolor i Linköpings och Norrköpings kommuner inbjudna till Kårhuset Kollektivet för att fira att det är fem år sedan projektet med försöksverksamheten drog igång. Från hösten 2019 blir övningsskolor en permanent VFU-modell för grundlärarprogrammen F-3 och 4-6 vid LiU.

Wales NEXUS Conference 2019 Call for Papers

Konferensen Wales NEXUS Conference kommer att äga rum den 10, 11 och 12 juli 2019 i Dylan Thomas Center, Swansea, Wales.
 
Sista anmälningsdatum för bidrag är den 22 februari 2019. Gå till https://www.uwtsd.ac.uk/wales-nexus-conference-2019/ för mer information.

Projektledare till ULF-projektet sökes

Som projektledare för LiU kommer du att driva ULF för LiU inom Karlstadsnoden tillsammans med dekanatet inom Utbildningsvetenskap och LiU skolsamverkan. Arbetsuppgifterna innefattar utvecklingsarbete mellan lärare/skolor/skolhuvudmän och forskare på LiU, samverkan med övriga lärosäten i Karlstadsnoden och administration av samverkansmodeller.

Humaniorautredningen – moderna språk läggs ner

Prorektor Roger Klinth och universitetsdirektör Kent Waltersson gästade med anledning av humaniorautredningen styrelsen för Utbildningsvetenskap (SUV) tisdag 5 februari. SUV:s beslut 13 december bestod av 10 beslutspunkter. Merparten av besluten var formulerade som förslag eftersom de var beroende av inte bara SUV:s inställning utan också framförallt av universitetsledningens stöd.

I tisdags redogjorde Klinth och Waltersson för beslutsförslagen till universitetsstyrelsen. Den största avvikelsen från SUV:s beslut är att universitetsledningen avvisar förslaget om att fortsätta anta studenter till de moderna språken samtidigt som alternativa lösningar utreds. Universitetsledningen är tydligt med att förslaget innebär att antagning inte ska ske hösten 2019 samt att ingen undervisning i moderna språk ska ske vid LiU - utan samarbete med andra lärosäten förutsätter att all undervisning sker i deras regi.

Jag ska här inte upprepa varken utredarens argument för sitt förslag eller de som förts fram för fortsatt verksamhet. Många var dock kritiska till att utredningens underlag innehöll felaktigheter samtidigt som centrala uppgifter och överväganden utelämnats. Därför gjordes stora insatser av många för att skyndsamt ta fram ett fylligare beslutsunderlag. Med det som grund tog SUV sitt beslut, men baserat på samma underlag har nu universitetsledningen kommit till en annan slutsats. Måhända kan man finna någon tröst i vetskapen om att ställningstagandet nu i alla fall bygger på ett mycket bättre underlag – även om slutsatserna nu skiljer sig åt.

Universitetsstyrelsen sammanträder den 13 februari.

Se också https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.755750?l=sv

Notera att förutsättningarna för LiU att i framtiden bedriva professionsspråk ska utredas vidare. Det förväntas dock inte ha någon större betydelse för lärarutbildningen.

Jörgen Nissen
Dekan, Utbildningsvetenskap

Festlig helkväll för samtliga övningsskolor och LiU

Torsdagen den 14 februari 2019 är personalen vid samtliga övningsskolor i Norrköping och Linköping samt LiU varmt välkomna till en festlig kväll för att knyta samman projektet och njuta av högklassig underhållning. Detta får ni inte missa! Klicka på rubriken för mer info och anmälan.

ALC-sal

Introduktion till ALC-salar

Det är lätt att komma igång med ALC-salarna. Pedram, AV-tekniker i Norrköping, guidar dig i denna video. Klicka på rubriken för att starta videospelaren.

 

Kalendarium

2019-02-28

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium 2: Läraktiviteter för hållbar utveckling Seminariet fokuserar hur man som universitetslärare i klassrummet kan integrera lärande för en hållbar utveckling utifrån såväl ett student- som lärarperspektiv. Detta görs med utgångspunkt i ett flertal olika läraktiviteter som diskuteras i förhållande till de olika hållbarhetskompetenser som introducerades vid seminarium 1.
Sista anmälningsdag: 2019-02-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-03-01

Agneta Halvarsson Lundkvist - Pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Agneta Halvarsson Lundkvist försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Learning Dynamics of Workplace Development Programmes. Studies in Swedish national programmes". Opponent: Professor Jon Ohlsson, Stockholms universitet.
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

2019-03-12

LiU:s pedagogikdagar 12-13 mars 2019

Konferens - Linköpings universitet
2019-03-12 kl 09:00 -- 2019-03-13 kl 16:15 Högskolepedagogiska utmaningar - digitalisering och lärande för hållbar utveckling
Sista anmälningsdag: 2018-03-01
Plats: 12 mars, Kåkenhus, K1, Campus Norrköping, 13 mars, C-huset, C4, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/liu-s-pedagogikdagar-12-13-mars-2019?, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

2019-03-28

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium 3: Styrning för lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar frågan om styrning för lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i den tematiska utvärdering av svenska lärosätens arbete med detta som Universitetskanslerämbetet genomförde 2017. Inbjudna gäster från lärosäten som fick godkänt i UKÄ’s utvärdering berättar om hur de har jobbat med styrning för att integrera lärande för hållbar utveckling på sina lärosäten.
Sista anmälningsdag: 2019-03-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-09

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
2019-05-09 kl 13:15 -- 2015-05-09 kl 16:00 Seminarium 4: Den affektiva kunskapsdomänen och lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar attityder och värderingar kring hållbar utveckling och deras koppling till högre utbildning. Genom tester, workshops och diskussioner får deltagarna möjlighet att reflektera kring hur deras egna attityder och värderingar kring hållbar utveckling påverkar dem såväl privat som i deras roll som universitetslärare.
Sista anmälningsdag: 2019-04-25
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

Prenumerera på UV-nytt

Namn *

E-post *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Hitta till oss

Vi finns i D-huset. 

karta

Ladda ner karta (pdf)

 

 

 


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 18 09:29:30 CET 2019