Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor

UV-Nytt

Nordiska nätverket för forskning om uttal och uttalsundervisning i ett andraspråksperspektiv

Det nordiska nätverket för forskning om uttal och uttalsundervisning i ett andraspråksperspektiv, NNL2P, bjuder in till konferens den 14-15 juni 2021.

Nu möjligt få examen med global profil på Kompletterande pedagogisk utbildning

Styrelsen för Utbildningsvetenskap har beslutat att införa möjlighet till examen med global profil efter avslutad kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasiet och år 7-9.

Stort intresse hos ULV-studenter att undervisa online utomlands

Digital VFU utomlands har blivit ett riktigt bra alternativ för studenter som inte kan åka utomlands på grund av Covid-19, men också för de som av familje- eller personliga skäl inte har möjlighet att vara borta en längre tid. Vi har på så sätt kunnat nå nya studentgrupper som får internationell erfarenheter inom ramen för lärarutbildningen.

Utredning om tioårig grundskola - Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementets utredning om en tioårig grundskola redovisar i detta betänkande uppdraget att föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1.

LiU bevakar följer och bevakar detta.

Fler sökande till LiU:s lärarprogram

De senaste årens positiva utveckling vad gäller antalet sökande till UV:s utbildningar fortsätter inför hösten 2021. Totala antalet förstahandsansökningar till UV:s lärarprogram ökade mellan 2020 och 2021 med 18%. Motsvarande ökning för fristående kurser är 22%.

Stor ökning av antal examinerade lärare i Sverige enligt UKÄ

Läsåret 2019/20 påbörjade 13 560 personer en lärarutbildning och 9 760 avlade någon form av lärarexamen. Det är en stor ökning av antalet examinerade jämfört med läsåret innan.

 

Kalendarium


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-09