Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor

UV-Nytt

UV inför schablonersättningar för förändringsarbete i lärarutbildningarna

Lärarutbildningen kännetecknas av ständig förändring. Bland annat är utbildningen föremål för ökade krav och detaljstyrning i högre utsträckning än andra yrkesutbildningar i Sverige. För att skapa förutsättningar för att hantera kraven på förändringar inom lärarutbildning har området Utbildningsvetenskap (UV) infört två schabloner för ersättning till institutionerna för förändringsarbete inom lärarutbildning.

Kursplaneprocessen har förtydligats och nya kursplanemallar har tagits fram

Området utbildningsvetenskap (UV) har under 2020-2021 arbetat med att se över och förtydliga kursplaneprocessen. Sådant som vilka deadlines som styr processerna och hur kursplaner ska granskas har utvecklats. I arbetet har även kvalitetssäkring av kursplaner och kursklassificering ingått.

Ny rapport om lärarstudenters övergång från lärarutbildning till arbete som lärare i skolan

Förväntningarna på nya lärares kunskaper och förmåga att klara alla delar av yrket efter utbildningen är hög hos skolledarna, enligt rapporten "Lärarstudenters övergång från lärarutbildning till arbete som lärare i skolan". Samtidigt beskriver de nya lärarna att de upplever många utmaningar med läraryrket och att det finns ett behov av en mentor som kan ge stöd under det första året.

Ingemars Lärarpris

Han har fått vänta i mer än ett år. Men snart är det dags för matematikläraren Daniel Carlsson att få ta emot Ingemars Lärarpris, som med sin prissumma på 500 000 kronor är det största lärarpriset i landet!

Fler vill läsa på LiU

Lyckad satsning på decentraliserade utbildningar
Lyckad satsning på decentraliserade utbildningar
– Det är roligt att LiU lyckats så väl med satsningen på decentraliserade utbildningar inom utbildningsvetenskap, säger Ragnhild Löfgren. Det här är inte studier på distans utan man läser tillsammans på ett campus. Lärare är ett bristyrke och på det här sättet når man människor som av olika skäl inte kan flytta från dessa relativt små orter.

Virtuella elever ger tryggare lärare

Lärarstudenter som tränade på att undervisa virtuella elever fick större tilltro till sin förmåga som lärare. Det visar en studie från Linköpings universitet. På sikt kan övning i virtuell praktik leda till att lärarstuderande är mer förberedda när de kommer ut i yrkeslivet.

 

Kalendarium


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-01