Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor

UV-Nytt

Ny PUL till förskollärarprogrammet

Den 1 juli börjar Johanna Frejd som PUL för förskollärarprogrammet. Johanna Frejd ser framförallt fram emot att få fortsätta arbeta med de utvecklingsmål som satts upp för att göra LiUs förskollärarutbildning ännu bättre än vad den redan är.

Nominera till kommande styrelse och dekanat

Vi står inför en ny mandatperiod för våra fakultetsstyrelser och arbetet med att lägga ett förslag på styrelse samt dekanat för Utbildningsvetenskap för perioden 2021-2023 ligger nu på en av UV utsedd valberedningsnämnd. I denna ingår Annika Björn Tema, Birgitta Plymoth IBL (ordf), Joakim Samuelsson IBL, Peter Frejd MAI, Suzanne Parmeniuz-Swärd IKOS samt Wolfgang Schmidt IKOS. Arbetet är påbörjat och nämndens förslag ska presenteras för rektor senast 2020-09-16. Valet till ny styrelse kommer sedan att ske under hösten.

I denna process ingår ett nomineringsförfarande och vi önskar därför få in nomineringar till en kommande styrelse och dekanat. Förslag och synpunkter kan lämnas till någon av valberedningsnämndens ledamöter, muntligt eller skriftligt. Vi ber om att få nomineringar så snart som möjligt och gärna senast den 19/5. Era röster i detta arbete är viktiga.

/ Birgitta Plymoth, ordförande

Fler sökande till LiU:s lärarprogram

Antalet förstahandssökande till UV:s program ökade med 7% mellan 2019 och 2020. En något större ökning än motsvarande nationella ökning till förskollärar- och lärarutbildningar (+6%).

Tack för era insatser i nuvarande distansläge

Vem hade så sent som i februari i år kunnat sia om att vi en månad senare skulle ha så gott som all undervisning och alla examinationer på distans och att de flesta av oss skulle arbeta hemifrån? Sakta, men säkert har det under våren också sjunkit in att distansläget, som många från starten trodde skulle vara i några veckor, nu gäller terminen ut och kanske även i höst.

Lärarutbildningsutredningen – ännu en etapp avklarad!

Utredarna för lärarutbildningsutredningen lämnade i slutet av mars ifrån sig sitt förslag. Det finns tyvärr inte tillgängligt utan hanteras på departementet som arbetsmaterial. Förslag ska nu behandlas av partierna som ingått januariavtalet. Den version som kommer ut ur den processen ska sedan remissbehandlas. Det finns en ambition att förslagen ska träda i kraft 2022 men med tanke på Corona är det naturligtvis svårt att bedöma om det fortfarande är realistiskt.

UKÄ:s utvärdering av yrkeslärarutbildningen

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fortsätter genomföra utvärderingar av lärarutbildningar i landet. I år utvärderas Yrkeslärarutbildningarna.

 

Kalendarium

Prenumerera på UV-nytt

Namn *

E-post *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Hitta till oss

Vi finns i D-huset. 

karta

Ladda ner karta (pdf)

 

 

 


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-29