Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor

UV-Nytt

Konferens: Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund

Tillsammans med skolor i regionen genomför LiU flera spännande praktiknära forskningsprojekt. Alla projekten har sin utgångspunkt i de behov och utvecklingsområden som finns på skolorna i regionen. Välkommen att ta del av den pågående eller avslutade praktiknära forsknings- och skolutvecklingsprojekten.

Remissvar En tioårig grundskola

Linköpings universitet (LiU) har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet En tioårig grundskola (SOU2021:33) och lämnar följande synpunkter.

Venue - forskning och erfarenheter om förskola och skola

Linköpings universitet vill med tidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola.

The Junior Faculty are looking for candidates to the steering board

The Junior Faculty would like to announce that we are looking for candidates to fill one position at the steering board. Working on the board is a great professional career building experience.

Nominering av prodekan mot grundutbildning

Utbildningsvetenskaps prodekan för grundutbildning har begärt entledigande från årsskiftet 2021/2022 och därför kommer ett fyllnadsval för perioden 2022-2023 att utlysas under hösten. Vi i valberedningen ber därför om era synpunkter och förslag på nomineringar så snart som möjligt men senast onsdagen den 6 oktober.

UV inför schablonersättningar för förändringsarbete i lärarutbildningarna

Lärarutbildningen kännetecknas av ständig förändring. Bland annat är utbildningen föremål för ökade krav och detaljstyrning i högre utsträckning än andra yrkesutbildningar i Sverige. För att skapa förutsättningar för att hantera kraven på förändringar inom lärarutbildning har området Utbildningsvetenskap (UV) infört två schabloner för ersättning till institutionerna för förändringsarbete inom lärarutbildning.

 

Kalendarium


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-01