Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor

UV-Nytt

Didaktik i samhällsämnena (DISA) utlyser medel för forskning

Forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena (DISA) inbjuder disputerade medarbetare vid Linköpings universitet att söka medel för att utarbeta en forskningsansökan till extern forskningsfinansiär med för DISA relevanta frågeställningar. Utlysningen syftar till att bidra till att stödja DISA:s målsättningar som är att genom forskning stärka kunskapen om och den didaktiska utvecklingen med anknytning till de samhällsvetenskapliga undervisningsämnena, främst filosofi, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Vilka vill du se som Årets alumner?

Nu är det dags att ge förslag på vilka två tidigare LiU-studenter som ska få utmärkelsen Årets alumn 2020. Alla är välkomna att nominera en eller flera kandidater.

Nystartat nätverk inom AI tillsammans med Tekniska fakulteten

”AI, lärande och skola” är ett nystartat nätverk som ska fördjupa och stärka samverkan mellan olika forskningsmiljöer med intresse för AI, utbildning och skola.

Skolan viktigaste platsen för att upptäcka våld i hemmet

Regeringen vill att det ska bli straffbart att barn tvingas bevittna brott i nära relationer. LiU-forskarna Ann-Marie Markström och Ann-Charlotte Münger har skrivit en bok om förskolans och skolans ansvar när barn upplever våld i hemmet. Det finns stora brister i skolans agerande, menar de.

Ny omgång av Förskollärarprogrammet som uppdragsutbildning

Hösten 2021 startar en ny omgång av Förskollärarprogrammet som uppdragsutbildning vid LiU. LiU har ett ramavtal med Linköpings kommun om denna uppdragsutbildning, och kommunen har nu gjort ett nytt avrop som universitetet tackat ja till.

Uppdrag att leda och stödja nätverk för vuxenutbildningen

LiU Skolsamverkan har fått uppdrag från Skolverket att leda och stödja nätverk för vuxenutbildningen med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och nyanlända och flerspråkiga elever.

 

Kalendarium


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-13