Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor

UV-Nytt

Ny ansökningsperiod av forskningsmedel från Norrköpings fond för forskning och utveckling

Ny ansökningsperiod av forskningsmedel från Norrköpings fond för forskning och utveckling inleds måndagen den 4 november 2019 och pågår till den 29 februari 2020. Ansökningar ska genomföras via kommunens e-tjänst (klicka på rubriken) som öppnar den 4 november 2019.

Drygt 29 miljoner till LiU-forskning i Utbildningsvetenskap

Det blev ett gott utfall för LiU:s del när Vetenskapsrådet fördelade drygt 160 miljoner till forskning i Utbildningsvetenskap för åren 2020-2023. Fem forskningsprojekt tilldelades sammanlagt 29 600 kronor.

Fler vägar in i läraryrket fyller stort behov

Behovet av alternativa utbildningsvägar till läraryrket märks tydligt efter höstens ansökningsperiod till satsningen "Fler vägar in".
- Vi rekryterar nya grupper. Vi ser till exempel att det är många äldre sökande, säger Ingrid Olsson, projektledare. Och söktrycket har varit ovanligt högt.

Regeringen vill öka kvalitet i lärarutbildningen och underlätta för fler att bli lärare

Regeringskansliet ger två utredare i uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.

Intresset för lärarutbildning ökar

Intresset ökar för flera lärarutbildningar, med undantag för förskollärarutbildningen, visar en rapport från Universitets- och högskolerådet (UHR). Både yrkeslärarutbildningen, grundlärarutbildningen och den kompletterande pedagogiska utbildningen har fler förstahandssökande hösten 2019 jämfört med för ett år sedan. Klicka på rubriken för att ladda ner rapporten.

”Tveksamt om ’kunskapsskolan’ leder till mer kunskaper”

- En revidering av kursplanerna och kunskapskraven kommer inte åt problemen utan kanske till och med bara befäster dem än mera, skriver Magnus Hultén (ISV) med flera forskare på DN-debatt angående skolverkets förslag till förändrade kurs- och ämnesplaner.

 

Kalendarium

2019-11-19

Juridik frågor för lärare

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Syftet med workshopen är att belysa och diskutera juridiska frågor som är aktuella för lärare på LiU. Elisabet Permvall håller i workshopen och kommer ge exempel utifrån hennes långa erfarenhet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

Att möta studenter med funktionsvariationer

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Hur kan jag som lärare bemöta dessa studenter? Vilka rättigheter och skyldigheter har både lärare och studenter? Finns det hjälp för mig som lärare att få? Åsa Löwgren och Anneli Högström från studenthälsan guidar oss tillsammans med Ulrika Örtenberg från språkcentrum. Emilia Åkesson leder workshopen.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

2019-11-22

Research Professional seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Grants Office och Research Professional bjuder in till en snabbkurs i forskningsfinansieringsdatabasen Research Professional där du får lära dig allt från grunderna i hur du skapar ett konto och söker efter utlysningar, till hur du på bästa sätt optimerar dina sökresultat. Använd databasen för att upptäcka nya potentiella finansiärer eller för att ligga steget före. Anmälan sker i länken nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: SH62, Studenthuset Plan 6, Campus Valla
För mer information se https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3VKmuMB9Hp1JsMMbwWqdMuBUNkpZRU1KVVFDSFZOWFJYWkRUVzRYS0Q4My4u, kontakta Grants Office, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 1975.

Prenumerera på UV-nytt

Namn *

E-post *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Hitta till oss

Vi finns i D-huset. 

karta

Ladda ner karta (pdf)

 

 

 


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-07