Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor

UV-Nytt

Mobility Grants for Internationalisation - ansökan öppen till 25 september

Allt fler länder i världen erbjuder forskning och utbildning av god kvalitet och STINT har bilaterala program med ett urval av dem. Det nya programmet Mobility Grants for Internationalisation erbjuder möjlighet till samarbete med alla länder utanför EU/EFTA. Det gäller projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.

Satsning på forskarskola för folkhögskollärare

För att säkra folkhögskolans vetenskapliga grund föreslås Linköpings universitet tilldelas 2 miljoner kronor per år i fyra år för att anordna en forskarskola för yrkesverksamma folkhögskollärare.

Ny projektledare för VP-uppdraget ökade övergångstal till eftergymnasiala studier

Nu står det klart att det är UllaKarin Sundqvist Nilsson, utredare på Planerings- och ekonomiavdelningen, blir projektledare för VP-uppdraget Ökade övergångstal till eftergymnasiala studier.

Nytt program: Grundlärare i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Hösten 2021 startar ett nytt program inom Utbildningsvetenskap, då de första studenterna på det erfarenhetsbaserade grundlärarprogrammet mot fritidshem antas. Utbildningen, Grundlärare i fritidshem - erfarenhetsbaserad, kommer att ske i Norrköping och decentraliserat på lokala campus i Vimmerby, Katrineholm och Motala.

Samarbete med en av världens högst rankade lärarutbildningar?

National Institute of Education i Singapore har vänt sig till Utbildningsvetenskap för ett eventuellt virtuellt samarbete i Covid-19 tider. Syftet är att ge lärarstudenter internationella perspektiv under pandemin samt lära mer om olika utbildningssystem och reformer som sker globalt.

Akututlysning av forskningsmedel för datainsamling om distansundervisning pga coronapandemin 2020

För högskolorna innebar coronavirusets spridning en snabbomställning till distansundervisning. Så även för lärarutbildningen. Distansundervisning inom lärarutbildning fanns redan nationellt, och de nya erfarenheterna lär innebära att det blir än mer aktuellt. Därför vill vi passa på att lära oss mer om distansundervisning, särskilt digital undervisning.

I denna akututlysning välkomnar området Utbildningsvetenskap ansökningar för att hantera ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsdata om omställningen till distansläge (digital undervisning) av lärarutbildningen kopplade till coronapandemin. Området Utbildningsvetenskap avsätter 460 000 SEK för sådan datainsamling. Medlen kan fördelas på ett eller flera projekt.

 

Kalendarium

Prenumerera på UV-nytt

Namn *

E-post *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Hitta till oss

Vi finns i D-huset. 

karta

Ladda ner karta (pdf)

 

 

 


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-18