Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor

UV-Nytt

Medel kvar att söka för att öka den internationella rörligheten inom Utbildningsvetenskap

UV:s internationaliseringsnämnd vill påminna om att det finns medel kvar att söka för att:

- Utveckla kurser (fristående- och programkurser) inom UV för att erbjuda ett attraktivt kursutbud på engelska för inresande utbytesstudenter (gärna samläsning med UV:s studenter).
- öka samarbetet med UV:s partneruniversitet för att främja goda relationer och mobilitet

Interkulturell kompetens: underlättande och effektiv förberedelse av online-seminarier för internationella grupper.

UV:s tyska samarbetspartner Europa-Universität Flensburg bjuder in kollegor vid Univ of Jyväskylä, Syddansk universitet, Etvös Lórand i Budapest samt LiU till en digital fortbildningsserie

Fortsatta tidskriftsbidrag till Pedvux

Vetenskapsrådet har beslut om tidskriftsstöd inom humaniora-samhällsvetenskap kommit ut. Våra tidskrifter RELA och NJVET får fortsatt stöd från Vetenskapsrådet. Sammanlagt drygt 1,25 miljoner kronor får tidskrifterna perioden 2021-2023.

Forskning inom utbildningsvetenskap får 34 miljoner kronor

LiU var det lärosäte som fick störst utdelning vid Vetenskapsrådets årliga utlysning inom utbildningsvetenskap. Forskningsprojekten rör allt från läsning och fysisk kontakt i förskolan till lässvårigheter och visualisering inom naturvetenskap.

Studier och praktik utomlands åter möjligt under vårterminen 2021

LiU:s fakulteter har nu gjort bedömningen att möjligheten att genomföra utlandsstudier och praktik kan öppnas upp inför vårterminen 2021. (Dnr LIU-2020-03353).

Programstart för de långa lärarprogrammen 2020

Med anledning av Covid 19 blev det ett annorlunda välkomnande av årets nya lärarstudenter. Både i Linköping och Norrköping utgick de traditionsenliga stora uppropen och mottaganden som tidigare samlat flera hundra studenter. För första gången prövades istället ett digitalt upprop som pågick under en vecka mellan den 10-17 augusti.

 

Kalendarium

Prenumerera på UV-nytt

Namn *

E-post *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Hitta till oss

Vi finns i D-huset. 

karta

Ladda ner karta (pdf)

 

 

 


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-23