Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor

UV-Nytt

Lärarlönerna ökar i Europa

Lärarlönerna ökar i Europa och Sverige hör till länderna där de ökar mest. Men medan en europeisk lärares lön ökar i genomsnitt med runt 50 procent under karriären, ökar den med 34 procent i Sverige. Läs mer på UHR:s webbplats.

”Som lärare har man ett ansvar att nå fram trots språkbarriärer”

Ämnesläraren Sakarias Bengtsson var först ut från LiU att göra sin praktik i Japan. Dessförinnan var han utbytesstudent i Australien. – Jag har lärt mig om andra kulturer och andra skolsystem och fått många internationella kontakter, säger han.

Rektorsprogrammet vid LiU?

Under hösten 2019 undersöker LiU möjligheten att lämna in en intresseanmälan till Skolverket om att få ge Rektorsprogrammet, med start 2021. LiU Uppdragsutbildning engagerar Karin Skill, postdoc vid IEI, som projektledare. Till sin hjälp har hon en referensgrupp med Jörgen Nissen som ordförande. I en första fas undersöker projektet vilka miljöer på LiU som skulle kunna engagera sig i en rektorsutbildning. Om beslut fattas om att lämna in intresseanmälan fortsätter arbetet och en anmälan lämnas i början av 2020.

Föreståndare för LiU Skolsamverkan sökes

Då nuvarande föreståndare har gått ned i arbetstid och därmed släppt föreståndarskapet söker vi en ny föreståndare som vill driva och vidareutveckla verksamheten. Ladda ner intresseförfrågan för mer info.

Andreas Fejes inför riksdagens utbildningsutskott

Utbildningsutskottet höll ett öppet seminarium på temat Det livslånga lärandet 26 september med representanter från myndigheter, aktuella utredningar, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och forskarsamhället. Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid LiU, inledningstalade på temat Vad står begreppet livslångt lärande för? Hur ser den internationella diskussionen ut? Klicka på rubriken för att se Andreas Fejes anförande.

Nationell spridningskonferens Fler vägar in i läraryrket

Projektgruppen för Fler vägar in i läraryrket bjuder till spridningskonferens 19-20 november i Stockholm. Konferensen vänder sig till de som har börjat eller kommer att börja med kursutveckling inom uppdraget Fler vägar in. Klicka på rubriken för att ladda ner mer information.

 

Kalendarium

2019-10-24

Det internationella klassrummet del 2

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. På dessa seminarier står får ni ta del av såväl ett student-, lärar- och forskarperspektiv på dessa. Ni får även möjlighet att diskutera de utmaningar och möjligheter som ni själva har upplevt av det internationella klassrummet samt inventera vilka perspektiv och synsätt som ni själva bär med er som lärare i ett internationellt klassrum. Det första seminariet fokuserar huvudsakligen på utmaningar medan det andra huvudsakligen fokuserar på möjligheter.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

2019-11-19

Juridik frågor för lärare

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Syftet med workshopen är att belysa och diskutera juridiska frågor som är aktuella för lärare på LiU. Elisabet Permvall håller i workshopen och kommer ge exempel utifrån hennes långa erfarenhet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

Att möta studenter med funktionsvariationer

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Hur kan jag som lärare bemöta dessa studenter? Vilka rättigheter och skyldigheter har både lärare och studenter? Finns det hjälp för mig som lärare att få? Åsa Löwgren och Anneli Högström från studenthälsan guidar oss tillsammans med Ulrika Örtenberg från språkcentrum. Emilia Åkesson leder workshopen.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

Prenumerera på UV-nytt

Namn *

E-post *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Hitta till oss

Vi finns i D-huset. 

karta

Ladda ner karta (pdf)

 

 

 


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-10