Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor

UV-Nytt

39 miljoner kronor till forskarskola

Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik fick i hård konkurrens 39 miljoner kronor från Vetenskapsrådet i årets utlysning till forskarskolor inom utbildningsvetenskap.

Ny ansökningsperiod av forskningsmedel från Norrköpings fond för forskning och utveckling

Ny ansökningsperiod av forskningsmedel från Norrköpings fond för forskning och utveckling inleds måndagen den 4 november 2019 och pågår till den 29 februari 2020. Ansökningar ska genomföras via kommunens e-tjänst (klicka på rubriken) som öppnar den 4 november 2019.

Utvärdering av försök med övningsskolor klar

Utvärderingens viktigaste slutsatserna kan sammanfattas med att lyfta handledarens centrala roll för en lyckad VFU, skriver rapportförfattarna. De rekommenderar också att man förlägger en VFU-period på en annan skola i mitten av utbildningen istället för i slutet. Klicka på rubriken för att ladda ner rapporten.

Majoritet väljer högskola i hemregionen

Av alla studenter som tog examen mellan 2008 och 2015 vid Sveriges universitet och högskolor valde 53 procent att studera i sin hemregion. Tre år efter examen bor också 61 procent kvar i samma region som de valde att studera i. Det visar en ny sammanställning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Rapport från LiU-forskare ledde till regeringsuppdrag till UKÄ

I somras lade Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik på LiU, rapporten Redo för komvux på regeringens bord.
- Lärarutbildningarna bryter mot högskoleförordningen genom att inte förbereda sina studenter för artbete i komvux, konstaterade Fejes. Regeringen har nu gett ett uppdrag till UKÄ att se över detta.
Uppdraget uppmärksammas i DN (klicka på rubriken).

Andreas Fejes rapport finns här: https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1320505/FULLTEXT01.pdf

Folkhögskolan ger människor ny chans

Förra året deltog över en miljon svenskar i folkbildningens – folkhögskolornas och studieförbundens – utbildningar och cirklar. Historiskt har folkbildningen spelat en stor roll i samhällsutvecklingen och det fortsätter den att göra.

 

Kalendarium

Prenumerera på UV-nytt

Namn *

E-post *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Hitta till oss

Vi finns i D-huset. 

karta

Ladda ner karta (pdf)

 

 

 


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-29