Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor

UV-Nytt

Magnus Hultén får anslag på 3,6 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond

Magnus Hultén har fått 3,6 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond till projektet "Skolans målstyrning 1919-2020: från progressivism till NPM/nyliberalism".

Medel kvar att söka för att öka den internationella rörligheten inom Utbildningsvetenskap

UV:s internationaliseringsnämnd vill påminna om att det finns medel kvar att söka för att:

- Utveckla kurser (fristående- och programkurser) inom UV för att erbjuda ett attraktivt kursutbud på engelska för inresande utbytesstudenter (gärna samläsning med UV:s studenter).
- öka samarbetet med UV:s partneruniversitet för att främja goda relationer och mobilitet

Interkulturell kompetens: underlättande och effektiv förberedelse av online-seminarier för internationella grupper.

UV:s tyska samarbetspartner Europa-Universität Flensburg bjuder in kollegor vid Univ of Jyväskylä, Syddansk universitet, Etvös Lórand i Budapest samt LiU till en digital fortbildningsserie

Fortsatta tidskriftsbidrag till Pedvux

Vetenskapsrådet har beslut om tidskriftsstöd inom humaniora-samhällsvetenskap kommit ut. Våra tidskrifter RELA och NJVET får fortsatt stöd från Vetenskapsrådet. Sammanlagt drygt 1,25 miljoner kronor får tidskrifterna perioden 2021-2023.

Forskning inom utbildningsvetenskap får 34 miljoner kronor

LiU var det lärosäte som fick störst utdelning vid Vetenskapsrådets årliga utlysning inom utbildningsvetenskap. Forskningsprojekten rör allt från läsning och fysisk kontakt i förskolan till lässvårigheter och visualisering inom naturvetenskap.

Studier och praktik utomlands åter möjligt under vårterminen 2021

LiU:s fakulteter har nu gjort bedömningen att möjligheten att genomföra utlandsstudier och praktik kan öppnas upp inför vårterminen 2021. (Dnr LIU-2020-03353).

 

Kalendarium

Prenumerera på UV-nytt

Namn *

E-post *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Hitta till oss

Vi finns i D-huset. 

karta

Ladda ner karta (pdf)

 

 

 


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-04