Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor


UV-Nytt

Registrering på nya kurser på UV

Följande gäller gäller för registrering på nya kurser på Utbildningsvetenskap. Sprid gärna.

Årets utbildare

Björn Segrell Årets lärarutbildare 2018

Björn Segrell har utnämnts till Årets lärarutbildare 2018 av Lärarsektionen. Motiveringen lyder: "Den här läraren visar på goda ämneskunskaper som studenterna med lätthet kan ta del av genom lärarens tydliga och intresseväckande lektioner. Utöver det förstärker läraren ämnets kopplingar till verkligheten med hjälp av både fältstudier och exkursioner. Lärarens tillmötesgående attityd och entusiasm får studenterna att känna sig inkluderade och välkomnade i undervisningen."

Årets VFU-skola

Elsa Brändströms skola Årets VFU-plats

Lärarsektionen. Motiveringen lyder: "Den här skolan har välkomnat lärarstudenter med en inkluderande och betryggande barm under deras VFU-perioder. Studenter som har varit på denna skola har känt sig delaktiga i både planeringen och utformningen av lektioner och den dagliga verksamheten. Skolan har visat på en insikt om sin egen verksamhet och har tagit studenters synpunkter i beaktande för att utvecklas som skola. Skolan ger studenter och handledare tid för utvärdering och analys för att skapa goda framtida lärare." På bilden Dejan Petrovic och Anna Ihrén Andersson som representerar skolan.

Så får lärarstudenter interkulturell kompetens

Hur kan man förbereda lärarstudenter att arbeta med mångfald och utanförskap i skolan? Linköpings universitet gör det genom det internationella projektet "Inside out - outside in". Läs artikeln om Per Simfors i utbyten.se.

Det akademiska värdet av mobilitet

UHR:s rapport 2018:9 fokuserar på vägledning och internationaliserade lärandemål för ökad internationalisering och studentmobilitet.

God jul och ett gott nytt år!

Året går mot sitt slut – julen står för dörren. Förhoppningsvis får de flesta av oss nu möjlighet till välförtjänt vila, återhämtning och tid för annat än det som till vardags upptar oss på universitetet, skriver tomteNissen på UV och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

 

Kalendarium

2019-02-28

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium 2: Läraktiviteter för hållbar utveckling Seminariet fokuserar hur man som universitetslärare i klassrummet kan integrera lärande för en hållbar utveckling utifrån såväl ett student- som lärarperspektiv. Detta görs med utgångspunkt i ett flertal olika läraktiviteter som diskuteras i förhållande till de olika hållbarhetskompetenser som introducerades vid seminarium 1.
Sista anmälningsdag: 2019-02-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-03-28

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium 3: Styrning för lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar frågan om styrning för lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i den tematiska utvärdering av svenska lärosätens arbete med detta som Universitetskanslerämbetet genomförde 2017. Inbjudna gäster från lärosäten som fick godkänt i UKÄ’s utvärdering berättar om hur de har jobbat med styrning för att integrera lärande för hållbar utveckling på sina lärosäten.
Sista anmälningsdag: 2019-03-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-09

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
2019-05-09 kl 13:15 -- 2015-05-09 kl 16:00 Seminarium 4: Den affektiva kunskapsdomänen och lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar attityder och värderingar kring hållbar utveckling och deras koppling till högre utbildning. Genom tester, workshops och diskussioner får deltagarna möjlighet att reflektera kring hur deras egna attityder och värderingar kring hållbar utveckling påverkar dem såväl privat som i deras roll som universitetslärare.
Sista anmälningsdag: 2019-04-25
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

Prenumerera på UV-nytt

Namn *

E-post *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Hitta till oss

Vi finns i D-huset. 

karta

Ladda ner karta (pdf)

 

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 14 16:39:24 CET 2019