Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor

UV-Nytt

Studenter i Småland ansluter till LiU

Nya behov i undervisningen har gjort att föreläsningssalar på campus har utrustats med teknisk utrustning för att studenter ska kunna utbilda sig vid LiU även i Vimmerby, Västervik, Hultsfred, Norrköping, Kalmar och Jönköping.

Minikonferens Norrköping

Förskollärarstudenterna presenterade sina examensarbeten

LiU och Norrköpings kommuns Utbildningskontor (FoU) möttes i en konferens om förskollärarstudenternas examensarbeten. 64 arbeten presenterades för Norrköpings rektorer i förskola och FoU. Eleverna från Barn och Fritid (Haga) och Lärling deltog.
- Fantastiskt! tycker FoU Utbildningskontoret, Norrköpings kommun.

Läs till grundlärare i Nyköping eller Västervik

Hösten 2020 blir det möjligt att läsa grundlärarutbildning med inriktning fritidshem i Nyköping och Västervik. Utbildningen är treårig och det råder stor brist på grundlärare med inriktning fritidshem.

Stiftelsens Tornbylyckorna-Lektorshagens stipendier 2020

Styrelsen för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping har beslutat att under 2020 särskilt prioritera ansökningar som avser digitalt lärande, matematik och naturvetenskap, barns och elevers läsande och skrivande samt främjande av kulturmöten. Sista ansökningsdag 9 mars. Ladda ner infobladet för mer information.

Samverkan försvåras av konkurrerande målsättningar

Utbildningsnivån bland invånare i Norrköpings kommun, liksom övergångstalen från gymnasiet till universitet och högskola, är lägre än i riket i stort. Samtidigt finns det en uttalat stark ambition bland Norrköpings politiker att höja dessa siffror.

Nyutbildade lärares erfarenheter av den första tiden i yrket

Utbildningspolitiska förändringarna, globala trenderna och tidsandan, har direkt betydelse för skolans funktioner och lärarprofessionens uppgifter. Föreliggande studie av Ulf Lundström, Umeå universitet, är ett försök att visa på hur nyutbildade lärare uppfattar sin situation, hur de söker riktning och mening och vad de kan stödja sig på i den processen. Klicka på rubriken för att ladda ner studien

 

Kalendarium

2020-01-30

Licenciatseminarium - Pether Sundström

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Pether Sundström försvarar sin licentiatavhandling med titeln: Coachande nätbaserade samtal om matematik. En studie om hur matematikcoacher stöttar elever vid problemlösning. Opponent: Universitetslektor Maria Fahlgren, Karlstad universitet.
Kl 13:00
Plats: I:207
För mer information se https://liu.se/medarbetare/brial58, kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

2020-02-07

VR Grant Writing Seminar

Seminarium - Linköpings universitet
I vår arrangerar Grants Office seminarier med tips och råd för alla forskare som ska söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. Seminariet leds av forskningskoordinatorerna Agneta Jansson och Josefin Fernius, och på plats finns även vår ekonom Kirstin Kahl samt Tove Kvarnström som är huvudansvarig för ansökningssystemet Prisma vid LiU. Liknande seminarier hålls även i mars.
Sista anmälningsdag: 2020-02-04
Kl 13:00 - 15:30
Plats: Granitsalen, Norra entrén, Campus US
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/startsida-hogerkolumn/1.771676/VRGrantWritingSeminars2020.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013-281975.

2020-03-05

VR Grant Writing Seminar

Seminarium - Linköpings universitet
I vår arrangerar Grants Office seminarier med tips och råd för alla forskare som ska söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. Seminariet leds av forskningskoordinatorerna Agneta Jansson och Josefin Fernius, och på plats finns även vår ekonom Kirstin Kahl samt Tove Kvarnström som är huvudansvarig för ansökningssystemet Prisma vid LiU. Liknande seminarium hålls 7/2 & 6/3.
Sista anmälningsdag: 2020-03-03
Kl 08:30 - 11:00
Plats: TEMCAS, Tema-huset, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/startsida-hogerkolumn/1.771676/VRGrantWritingSeminars2020.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013-281975.

2020-03-06

VR Grant Writing Seminar

Seminarium - Linköpings universitet
I vår arrangerar Grants Office seminarier med tips och råd för alla forskare som ska söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. Seminariet leds av forskningskoordinatorerna Agneta Jansson och Josefin Fernius, och på plats finns även vår ekonom Kirstin Kahl samt Tove Kvarnström som är huvudansvarig för ansökningssystemet Prisma vid LiU. Liknande seminarium hålls 7/2 & 5/3.
Sista anmälningsdag: 2020-03-03
Kl 10:00 - 12:30
Plats: K21, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/startsida-hogerkolumn/1.771676/VRGrantWritingSeminars2020.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013-281975.

Prenumerera på UV-nytt

Namn *

E-post *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Hitta till oss

Vi finns i D-huset. 

karta

Ladda ner karta (pdf)

 

 

 


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-24