Göm menyn

Utbildningsvetenskaps interna sidor


UV-Nytt

Ute är inne-konferensen i Jönköping

Boka 29-30 augusti 2019 och lyssna på föreläsningar och gå på workshops på temat Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster. I anslutning till konferensen arrangeras ett forskningssymposium 28 augusti. Läs mer på nätverket Utenavets webbplats.

Kom ihåg LiUs pedagogikdagar 12-13 mars

Didacticum arrangerar i år pedagogikdagarna i heldagsformat, med temat Digitalisering och Lärande för hållbar utveckling. Det blir seminarier, presentationer, demonstrationer och praktiska övningar. Det blir samtal om morgondagens studenter, breddad rekrytering, Active Learning Classroom, distansutbildning, Evaliuate.

Sök bidrag inom Linnaeus-Palme partnerskap

Samarbeta med en institution i ett låg- och medelinkomstland - sök bidrag inom Linnaeus-Palme partnerskap och ge era lärare och studenter möjlighet att undervisa och studera utomlands. Ansökan öppnar första mars. Ansök senast 10 april.

Skola och migration förenar högern och vänstern

Höger och vänster i svensk politik är inte de motpoler som man oftast tror. På flera politikområden har S och M konvergerat och blivit allt mer lika varandra. Det är slutsatserna i en ny doktorsavhandling i statsvetenskap.

Försöksverksamheten med övningsskolor firar fem år

Den 14 februari var samtliga övningsskolor i Linköpings och Norrköpings kommuner inbjudna till Kårhuset Kollektivet för att fira att det är fem år sedan projektet med försöksverksamheten drog igång. Från hösten 2019 blir övningsskolor en permanent VFU-modell för grundlärarprogrammen F-3 och 4-6 vid LiU.

Wales NEXUS Conference 2019 Call for Papers

Konferensen Wales NEXUS Conference kommer att äga rum den 10, 11 och 12 juli 2019 i Dylan Thomas Center, Swansea, Wales.
 
Sista anmälningsdatum för bidrag är den 22 februari 2019. Gå till https://www.uwtsd.ac.uk/wales-nexus-conference-2019/ för mer information.

 

Kalendarium

2019-03-28

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium 3: Styrning för lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar frågan om styrning för lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i den tematiska utvärdering av svenska lärosätens arbete med detta som Universitetskanslerämbetet genomförde 2017. Inbjudna gäster från lärosäten som fick godkänt i UKÄ’s utvärdering berättar om hur de har jobbat med styrning för att integrera lärande för hållbar utveckling på sina lärosäten.
Sista anmälningsdag: 2019-03-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-09

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
2019-05-09 kl 13:15 -- 2015-05-09 kl 16:00 Seminarium 4: Den affektiva kunskapsdomänen och lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar attityder och värderingar kring hållbar utveckling och deras koppling till högre utbildning. Genom tester, workshops och diskussioner får deltagarna möjlighet att reflektera kring hur deras egna attityder och värderingar kring hållbar utveckling påverkar dem såväl privat som i deras roll som universitetslärare.
Sista anmälningsdag: 2019-04-25
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

Prenumerera på UV-nytt

Namn *

E-post *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Linköpings universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Hitta till oss

Vi finns i D-huset. 

karta

Ladda ner karta (pdf)

 

 

 


 

LärarutbildningenLärarutbildningen vid LiU

Det finns många olika sätt att bli lärare. Oavsett studiebakgrund hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Feb 26 17:10:25 CET 2019