Göm menyn

Styrelsen för utbildningsvetenskap

Styrelsen ansvarar för utbildning, forskning och forskarutbildning inom området Utbildningsvetenskap/lärarutbildning. Styrelsens mandatperiod är 2021-2023. 

Ordförande: Håkan Löfgren, dekan
1:e vice ordförande: Ann-Kari Sundberg, prodekan
2:e vice ordförande: Maria Simonsson, prodekan

Ledamotsförteckning

Protokoll och handlingar

Sammanträdestider

Regelsamling

Många av de normgivande beslut som tas av styrelsen finns inlagda i LiUs Regelsamling

Arbetsordning och ärendehantering för SUV

Delegationsordning för området Utbildningsvetenskap, avtalsärenden och -frågor
 


 

 

Kansli

Styrelsens ärenden bereds inom Kansliet för utbildningsvetenskap (KfU).

 


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-04