Göm menyn

Styrelsen för utbildningsvetenskap

Styrelsen ansvarar för utbildning, forskning och forskarutbildning inom området Utbildningsvetenskap/lärarutbildning. Styrelsens mandatperiod är 2015-2017.

Ordförande: Jörgen Nissen, dekan
1:e vice ordförande: Cecilia Lindgren, prodekan
2:e vice ordförande: Andreas Fejes, prodekan

Ledamotsförteckning

Protokoll och handlingar

Sammanträdestider

Regelsamling

Många av de normgivande beslut som tas av styrelsen finns inlagda i LiUs Regelsamling

Arbetsordning och ärendehantering för SUV

Delegationsordning för området Utbildningsvetenskap
 


 

 

Kansli

Styrelsens ärenden bereds inom Kansliet för utbildningsvetenskap (KfU).

 


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jun 27 13:17:34 CEST 2017