Göm menyn

Val av områdesledning och styrelseledamöter/ersättare hösten 2020

Mandatperioden för Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) går ut den 31 december 2020. 

Val inför den nya mandatperioden 2021-2023 skall genomföras under hösten 2020 och gäller styrelsens ledamöter och ersättare samt dekan och prodekaner.

Valresultat

Tillkännagivande av valresultat

Protokoll, röstsammanräkning

Beslut om förordnande av ledamöter och ersättare

Beslut om förordnande av dekan och prodekaner

Valberedningens förslag

Dekan                                                    
Håkan Löfgren, Tema (ordförande)   
   
Prodekaner  
Ann-Kari Sundberg, IKOS (vice ordförande)  
Maria Simonsson, IBL  
   
Ordinarie vetenskapligt kompetenta ledamöter Ersättare, vetenskapligt kompetenta                                                  
Håkan Löfgren, Tema Cecilia Axell, IBL
Ann-Kari Sundberg, IKOS Eva Bolander, IBL
Maria Simonsson, IBL Mats Brusman, IBL
Maritha Johansson, IKOS Andreas Fejes, IBL
Robert Thornberg, IBL Åsa Larsson, IBL
Lars Wallner, IBL David Ludvigsson, IKOS
Jonas Bergman Ärlebäck, MAI Ann-Sofie Persson, IKOS
   
Ordinarie odisputerad ledamot   Ersättare, odisputerad
Camilla Prytz, IBL         Ingrid Bergqvist, IKOS
   
Ordinarie ledamöter - företrädare för allmänintressen Ersättare, företrädare för allmänintressen
Åsa Ridne, skolchef, Linköpings kommun

Annsofie Hultbäck, förskolechef,
Vadstena kommun

Sofie Lindén, utbildningsdirektör, Norrköpings kommun Zlatko Jankovic, verksamhetschef, förskola, grundskola, särskola, Finspångs kommun

Beslut om valet

Beslut om instruktion för tillsättning av vissa styrelser och uppdrag, dnr LiU-2020-03011

Beslut om utlysande av val för mandatperioden 2021-2023, dnr LiU-2020-00490

Valberedningen

Birgitta Plymoth, IBL (valberedningens ordförande)

Joakim Samuelsson, IBL

Annika Björn, Tema

Suzanne Parmenius-Swärd, IKOS

Wolfgang Schmidt, IKOS

Peter Frejd, MAI

Tidsplan

2020-08-14

Preliminära röstlängder klara

2020-09-04—09-18

Preliminära röstlängder finns tillgängliga för granskning på respektive institution

2020-09-16

Sista dag för framläggande av valberedningarnas namnförslag

2020-09-18

Sista dag för framförande av anmärkningar mot röstlängd

2020-09-21

Rektor fastställer valberedningens förslag

2020-09-23

Rektor fastställer röstlängderna

2020-10-07

Distribution via mailutskick av valhandlingar till röstberättigade. Valet sker elektroniskt och pågår 7-21 oktober.

2020-10-21

Sluttid för mottagande av röster

2020-10-26

Tillkännagivande av valresultat

2020-11-02

Sista dag för skriftlig överklagan till Universitetsstyrelsen.

2020-11-04

Rektor beslutar/fastställer valresultatet. Kan ej överklagas

2020-11-04

Rektor förordar dekanat samt externa och interna ledamöter

Kontakt

Kontaktperson för valet inom Utbildningsvetenskap är Caroline Kelly, KfU, 013-28 4097, caroline.kelly@liu.se

 

 


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-04