Göm menyn

Sammanträdestider (Styrelsen för Utbildningsvetenskap - SUV)

2021

  • Torsdag 4 februari kl 10.15-15.00, distansmöte via Zoom
  • Torsdag 4 mars kl 10.15-15.00
  • Torsdag 8 april kl 10.15-15.00 
  • Torsdag 6 maj kl 10.15-15.00
  • Torsdag-fredag 3-4 juni (lunch-lunch, utbildningsdag 3 juni)
  • Torsdag 9 september kl 10.15-15.00
  • Torsdag 21 oktober kl 10.15-15.00
  • Torsdag 2 december kl 10.15-15.00

Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-15