Göm menyn

Ledamöter i Styrelsen för utbildningsvetenskap 2018-2020

Ledamöter

Lärare

Jorgen Nissen, ordförande, dekan

Cecilia Lindgren, 1:e vice ordförande

Katarina Eriksson Barajas, 2:e vice ordförande

Joakim Samuelsson

Suzanne Parmenius-Swärd

Lina Lago

Åsa Larsson

Ingrid Bergqvist

Företrädare för allmänintressen

Åsa Ridne, Linköpings kommun

Sofie Lindén, Norrköpings kommun

Studerande

Sofia Ritenius

Kim Axelsson

Anja Rydén Gramner (doktorand)

 

Övriga (ej ledamöter)

Vice-dekan

Ann-Kari Sundberg

Styrelsens sekreterare

Caroline Kelly, KfU

Personalföreträdare

Saco-S: Andrzej Szklarski

OFR/S: Veerle Bergqvist, ersättare Jens Isacsson

Ersättare

Lärare

David Ludvigsson

Eva Bolander

Cecilia Axell

Åsa Elwér

Jonas Bergman Ärlebäck

Ann-Sofie Persson

Anna Watz

Daniel Carlsson

Företrädare för allmänintressen

Martin Lundberg, Motala kommun

Katarina Österdahl, Linköpings kommun

Studerande

Tilda Kalle

Erik Håkansson

Vakant (doktorand)

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-03