Göm menyn

Utbildningsvetenskaps nämnd för kursplaner

Ledamöter mandatperioden 2021 - 2023

Ordförande

 • Anna Johnsson Harrie, vicedekan (IKOS)

Företrädare för verksamheten

Ordinarie ledamöter

 • Helen Winzell (IKOS), vice ordförande
 • Eva Bolander (IBL)
 • Layal Wiltgren (IBL)
 • Agneta Johansson (IFM)

Ersättare

 • Fredrik Alm (IBL)
 • Nedzad Mesic (IBL) 

Företrädare för studenterna

Ordinarie ledamöter

 • Sara Julsgård
 • Kim Axelsson

Ersättare

 • Oscar Vines
 • Freja Larsson

Sekreterare

 • Charlotte Lodens, KfU 

 

Sammanträdesdatum 2021

Tid: 13:00 - 16:00

 • Måndag 8 februari
 • Måndag 8 mars
 • Måndag 12 april
 • Måndag 10 maj
 • Måndag 7 juni
 • Måndag 6 september
 • Måndag 4 oktober
 • Måndag 1 november
 • Måndag 6 december

Tidplan inför sammanträden

Sammanträde 1 november

Utskick till nämnden 22 oktober

Underlag till sekreteraren senast 15 oktober

Sammanträde 6 december

Utskick till nämnden 26 november

Underlag till sekreteraren senast 19 november

 

inrättande inkl instruktion, SUV:s delegationsordning samt delegation till ordförandeSidansvarig: charlotte.lodens@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-14