Göm menyn

Utbildningsvetenskaps nämnd för kursplaner (UVK)

Ledamöter mandatperioden 2021 - 2023

Ordförande

 • Anna Johnsson Harrie, prodekan (IKOS)

Företrädare för verksamheten

Ordinarie ledamöter

 • Eva Bolander (IBL)
 • Agneta Johansson (IFM)
 • Simon Wessbo (IKOS)
 • Layal Wiltgren (IBL)

Ersättare

 • Fredrik Alm (IBL)
 • Nedzad Mesic (IBL) 

Företrädare för studenterna

Ordinarie ledamöter

 • Sara Julsgård, vice ordförande
 • Gottfried Silverek

Ersättare

 • Freja Larsson
 • Karin Frölind

Sekreterare

 • Charlotte Lodens, KfU 

Sammanträdesdatum 2022

 • Måndag 28 november kl 9:15 - 16:00

Sammanträdesdatum 2023

 • Måndag 16 januari kl 13.15 - 17.00
 • Måndag 13 mars kl 13.15 - 17.00
 • Måndag 24 april kl 9.15 - 16.00
 • Måndag 22 maj kl 13.15 - 17.00
 • Måndag 11 september kl 13.15 - 17.00
 • Måndag 16 oktober kl 9.15 - 16.00
 • Måndag 20 november kl 9.15 - 16.00

 

Tidplan inför sammanträden

Sammanträde 17 oktober

Utskick till nämnden 7 oktober

Underlag till sekreteraren senast 30 september

Sammanträde 28 november

Utskick till nämnden 18 november

Underlag till sekreteraren senast 11 november

 

inrättande inkl instruktion, SUV:s delegationsordning samt delegation till ordförandeSidansvarig: charlotte.lodens@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-14