Göm menyn

Utbildningsvetenskaps nämnd för kursplaner

Ledamöter mandatperioden 2021 - 2023

Ordförande

 • Anna Johnsson Harrie, prodekan (IKOS)

Företrädare för verksamheten

Ordinarie ledamöter

 • Helen Winzell (IKOS), vice ordförande
 • Eva Bolander (IBL)
 • Agneta Johansson (IFM)
 • Layal Wiltgren (IBL)

Ersättare

 • Fredrik Alm (IBL)
 • Nedzad Mesic (IBL) 

Företrädare för studenterna

Ordinarie ledamöter

 • Kim Axelsson
 • Sara Julsgård

Ersättare

 • Freja Larsson
 • Oscar Vines

Sekreterare

 • Charlotte Lodens, KfU 

 

Sammanträdesdatum 2022

 • Måndag 17 januari kl 13:15 - 17:00
 • Måndag 28 februari kl 13:15 - 17:00
 • Måndag 28 mars kl 13:15 - 17:00
 • Måndag 25 april kl 9:15 - 16:00
 • Måndag 23 maj kl 13:15 - 17:00
 • Måndag 29 augusti 13:15 - 17:00
 • Måndag 17 oktober kl 9:15 - 16:00
 • Måndag 28 november kl 9:15 - 16:00

Tidplan inför sammanträden

Sammanträde 17 januari

Utskick till nämnden 22 december 2021/10 januari 2022

Underlag till sekreteraren senast 10 december 2021

Sammanträde 28 februari

Utskick till nämnden 17 februari

Underlag till sekreteraren senast 11 februari

Sammanträde 28 mars

Utskick till nämnden 18 mars

Underlag till sekreteraren senast 11 mars

Sammanträde 25 april

Utskick till nämnden 8 april

Underlag till sekreteraren senast 1 april

Sammanträde 23 maj

Utskick till nämnden 13 maj

Underlag till sekreteraren senast 6 maj

Sammanträde 29 augusti

Utskick till nämnden 19 augusti

Underlag till sekreteraren senast 12 augusti

Sammanträde 17 oktober

Utskick till nämnden 7 oktober

Underlag till sekreteraren senast 30 september

Sammanträde 28 november

Utskick till nämnden 18 november

Underlag till sekreteraren senast 11 november

 

inrättande inkl instruktion, SUV:s delegationsordning samt delegation till ordförandeSidansvarig: charlotte.lodens@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-12-22