Göm menyn

Nämnden för kurs- och utbildningsplaner

Ledamöter mandatperioden 2021 - 2023

Ordförande

 • Ann-Kari Sundberg, prodekan (IKOS)

Företrädare för verksamheten

Ordinarie ledamöter

 • Eva Bolander (IBL), vice ordförande
 • Jessica Elofsson (IBL)
 • Agneta Johansson (IFM)
 • Helen Winzell (IKOS)

Ersättare

 • Fredrik Alm (IBL)
 • Nedzad Mesic (IBL) 

Företrädare för studenterna

Ordinarie ledamöter

 • Sara Julsgård
 • Deborah Traujtmann

Ersättare

 • Policarpio Bernerstedt
 • Natalia Tomczyk

 

Sammanträdesdatum 2021

Tid: 13:00 - 16:00

 • Måndag 8 februari
 • Måndag 8 mars
 • Måndag 12 april
 • Måndag 10 maj
 • Måndag 7 juni
 • Måndag 6 september
 • Måndag 4 oktober
 • Måndag 1 november
 • Måndag 6 december

Sekreterare

 • Charlotte Lodens, KfU 

Tidplan inför sammanträden

Sammanträde 10 maj

Utskick till nämnden 29 april

Underlag till sekreteraren senast 22 april

Sammanträde 7 juni

Utskick till nämnden 28 maj

Underlag till sekreteraren senast 21 maj

 

Rutin och instruktion Utbildningsvetenskaps nämnd för kursplaner

 • Rutin för Utbildningsvetenskaps nämnd för kursplaner
 • Instruktion för Utbildningsvetenskaps nämnd för kursplaner, dnr LiU-2020-03086
 • SUV:s beslut om inrättande av Utbildningsvetenskaps nämnd för kursplaner, dnr LiU-2020-03086
 • SUV:s beslut om delegationsordning i ärenden om antagning och utbildning, dnr LiU-2020-04249


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-20