Göm menyn

Utbildningsvetenskaps nämnd för kursplaner (UVK)

Ledamöter mandatperioden 2021 - 2023

Ordförande

 • Anna Johnsson Harrie, prodekan (IKOS)

Företrädare för verksamheten

Ordinarie ledamöter

 • Helen Winzell (IKOS), vice ordförande
 • Eva Bolander (IBL)
 • Agneta Johansson (IFM)
 • Layal Wiltgren (IBL)

Ersättare

 • Fredrik Alm (IBL)
 • Nedzad Mesic (IBL) 

Företrädare för studenterna

Ordinarie ledamöter

 • Kim Axelsson
 • Sara Julsgård

Ersättare

 • Freja Larsson
 • Oscar Vines

Sekreterare

 • Charlotte Lodens, KfU 

 

Sammanträdesdatum 2022

 • Måndag 17 januari kl 13:15 - 17:00
 • Måndag 28 februari kl 13:15 - 17:00
 • Måndag 28 mars kl 13:15 - 15:00
 • Måndag 25 april kl 9:15 - 16:00
 • Måndag 23 maj kl 13:15 - 17:00
 • Måndag 29 augusti 13:15 - 17:00
 • Måndag 17 oktober kl 9:15 - 16:00
 • Måndag 28 november kl 9:15 - 16:00

Tidplan inför sammanträden

Sammanträde 29 augusti

Utskick till nämnden 19 augusti

Underlag till sekreteraren senast 12 augusti

Sammanträde 17 oktober

Utskick till nämnden 7 oktober

Underlag till sekreteraren senast 30 september

Sammanträde 28 november

Utskick till nämnden 18 november

Underlag till sekreteraren senast 11 november

 

inrättande inkl instruktion, SUV:s delegationsordning samt delegation till ordförandeSidansvarig: charlotte.lodens@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-09