Göm menyn

Internationalisering

Lärarutbyte och personalmobilitet inom Erasmus (EU/EES)

Det finns Erasmusmedel att söka för lärare och övrig personal vid LiU.

Läs mer om Erasmus för anställda

Sök utbytesavtal

Lärarutbyte och personalmobilitet utanför Europa (SAINT)

LiU-anställda kan ansöka om resebidrag för nätverksskapande, uppbyggnad av nya Joint Masters Programmes samt övrig mobilitet i syfte att öka internationell rörlighet.

Läs mer om resebidraget

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Stiftelsens ändamålsparagraf föreskriver att den skall främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. STINT erbjuder stipendier och bidrag som syftar att göra det möjligt för svensk högre utbildning och forskning att vidga sitt internationella kontaktnät.

Läs mer om STINT

Kontakt

Frågor kring kontrakt, lärarutbyte, utbyten för teknisk/administrativ personal och strategisk internationalisering inom utbildningsvetenskap:
Lena Örnestrand
Internationell samordnare
013-28 10 97
lena.ornestrand@liu.se.
 

Länkar


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-18