Göm menyn

Medel för att öka den internationella rörligheten inom Utbildningsvetenskap

I enlighet med Internationaliseringsnämndens handlingsplan 2011 (se länk nedan) utlyses medel för att öka den internationella rörligheten bland studenter och lärare inom Utbildningsvetenskap samt öka det internationella perspektivet inom utbildningen.


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-11