Göm menyn

Internationaliseringsnämnden

Instruktion för Internationaliseringsnämnden

Beslut handlingsplan för internationalisering verksamhetsåret 2019 (20181204) (pdf)

Beslut Verksamhetsberättelse för SUV:s internationaliseringsnämnd 2018 (20180313) (pdf)

Nämndens uppgifter

Nämnden skall löpande följa upp styrelsens arbete med internationalisering, dess handläggning och organisation vid institutioner och inom kansliet samt vid behov till styrelsen initiera förslag till förändringar i linje med styrelsens strategiska dokument. Den kan innebära att lägga förslag till strukturella förändringar för att underlätta studenters och lärares mobilitet och möjligheter att erhålla internationella erfarenheter.

Nämnden ansvarar för löpande frågor som rör in- och utresande studenter; dels principer för ansökan, behörighet, antagning och tillgodoräknanden, dels beslut i dessa frågor på delegation från styrelsen.

Nämnden utarbetar förslag till principer som rör lärares internationella kontakter och mobilitet. Den utgör stöd i strategiska frågor för fakultetssamordnaren och representanten i den av rektor inrättade Strategigruppen för kvalitets- och avtalsfrågor.

Nämnden utarbetar förslag till budget för internationaliseringsarbetet. Det åligger nämnden att i dialog med styrelsen årligen utarbeta en specificerad verksamhetsplan för nämndens arbete. Planen fastställs och följs upp av styrelsen.

Ledamöter

Jonas Bergman Ärlebäck, MAI, ordförande

Song Ee Ahn, IBL

Emilia Fägerstam, IBL

Tünde Puskas, ISV

Maria Simonsson, ISV

Per Simfors, IKK

Karin Mårdsjö Blume, IKK

 

Studeranderepresentanter:

Klara Bladh, STuFF

Andreas Norén, STuFF (suppleant)

 

Sekreterare

Fakultetskoordinator Lena Örnestrand, KfU

Sammanträdestider för läsåret 2018-2019

Tid:  kl 13-15.

  • 12 april

  • 24 maj


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-18