Göm menyn

Internationaliseringsnämnden

Nämndens uppgifter

Nämnden skall löpande följa upp styrelsens arbete med internationalisering, dess handläggning och organisation vid institutioner och inom kansliet samt vid behov till styrelsen initiera förslag till förändringar i linje med styrelsens strategiska dokument. Den kan innebära att lägga förslag till strukturella förändringar för att underlätta studenters och lärares mobilitet och möjligheter att erhålla internationella erfarenheter.

Nämnden ansvarar för löpande frågor som rör in- och utresande studenter; dels principer för ansökan, behörighet, antagning och tillgodoräknanden, dels beslut i dessa frågor på delegation från styrelsen.

Nämnden utarbetar förslag till principer som rör lärares internationella kontakter och mobilitet. Den utgör stöd i strategiska frågor för fakultetssamordnaren och representanten i den av rektor inrättade Strategigruppen för kvalitets- och avtalsfrågor.

Nämnden utarbetar förslag till budget för internationaliseringsarbetet. Det åligger nämnden att i dialog med styrelsen årligen utarbeta en specificerad verksamhetsplan för nämndens arbete. Planen fastställs och följs upp av styrelsen.

Ledamöter

Per Simfors, IKOS Ordförande

Jonas Bergman Ärlebäck, MAI, vice ordförande

Emilia Fägerstam, IBL

Sofia Littmarck, IBL

Elisabeth Zetterholm, IKOS

Marcus Samuelsson, IBL

Wolfgang Schmidt, IKOS

Studeranderepresentant 1: Louise Andersson, Internationella Relationer, LSEK

Sekreterare

Fakultetskoordinator Lena Örnestrand, KfU

Sammanträdestider för 2021

  • 5 februari klockan 13-15
  • 1 mars klockan 13-15
  • 9 april klockan 10-12
  • 12 maj klockan 13-15
  • 4 juni klockan 13-15
  • 3 september klockan 13-15
  • 1 oktober klockan 13-15
  • 12 november klockan 13-15
  • 10 december klockan 13-15


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-22