Göm menyn

Internationaliseringsnämnden

Regelverk

Instruktion för Internationaliseringsnämnden

Handlingsplan 2014-2016 (pdf)

Nämndens uppgifter

Nämnden skall löpande följa upp styrelsens arbete med internationalisering, dess handläggning och organisation vid institutioner och inom kansliet samt vid behov till styrelsen initiera förslag till förändringar i linje med styrelsens strategiska dokument. Den kan innebära att lägga förslag till strukturella förändringar för att underlätta studenters och lärares mobilitet och möjligheter att erhålla internationella erfarenheter.

Nämnden ansvarar för löpande frågor som rör in- och utresande studenter; dels principer för ansökan, behörighet, antagning och tillgodoräknanden, dels beslut i dessa frågor på delegation från styrelsen.

Nämnden utarbetar förslag till principer som rör lärares internationella kontakter och mobilitet. Den utgör stöd i strategiska frågor för fakultetssamordnaren och representanten i den av rektor inrättade Strategigruppen för kvalitets- och avtalsfrågor.

Nämnden utarbetar förslag till budget för internationaliseringsarbetet. Det åligger nämnden att i dialog med styrelsen årligen utarbeta en specificerad verksamhetsplan för nämndens arbete. Planen fastställs och följs upp av styrelsen.

Ledamöter

Tünde Puskas, ISV, ordförande

Song Ee Ahn

Björn Ivarsson Lilieblad, ISAK

Karin Mårdsjö Blume, IKK adjungerad

Marcus Samuelsson, IBL

Per Simfors, IKK

Maria Simonsson, ISV

Jonas Bergman Ärlebäck, MAI

Studeranderepresentanter:

Mattias Rydberg, STuFF

Andreas Wåhlen, STuFF (suppleant)

 

Sekreterare

Fakultetskoordinator Lena Örnestrand, KfU

Sammanträdestider för läsåret 2017-2018

Tid:  kl 13-15.

  • 6 nov  

  • 8 dec  

  • 12 jan  

  • 12 feb  

  • 16 mars  

  • 23 april  

  • 25 maj


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Oct 27 13:51:50 CEST 2017