Göm menyn

Grundutbildningsnämnd

Regelsamling

Instruktion för Grundutbildningsnämnden

Hanteringsordning för program och kurser vid Utbildningsvetenskap

Delegationsordning för området Utbildningsvetenskap

Ledamöter

Cecilia Lindgren, Tema, ordförande

Maria Simonsson, ISV, vice ordförande

Anna Bergman, KfU

Margareta Engvall, IBL

Agneta Johansson, IFM

Joakim Samuelsson, IBL

Lars Liljegren, IKK

Magnus Johansson, extern ledamot

Klara Bladh, studerande

Jennie Jakobsson, studerande

Ersättare

Mats Bevemyr, IBL

Anders Narbrink, IKK

Vakant, studerande

Vakant, studerande

Sekreterare

Caroline Kelly

Handlingar mm till Grundutbildningsnämnden skickas till nämndens sekreterare via e-post eller till:

KfU, Hus D
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Sammanträdestider  2017

torsdag 2 februari 13.15-16.00, KfU:s konferensrum Origo 2012, Campus Valla

torsdag 9 mars 13.15-16.00, B113, Bomullsspinneriet, Campus Norrköping

torsdag 6 april 13.15-16.00, Konferensrum A, Hus D, Campus Valla

torsdag 15 juni 13.15-16.00, B113, Bomullsspinneriet, Campus Norrköping

torsdag 14 september 13.15-16.00, Konferensrum A, Hus D, Campus Valla

torsdag 12 oktober 13.15-16.00, Konferensrum A, Hus D, Campus Valla

torsdag 16 november 13.15-16.00, Konferensrum A, Hus D, Campus Valla


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 02 10:11:44 CET 2017