Göm menyn

Presentationer av verksamhet inom Grundutbildningsnämndens område

2016

Genusprogression i Förskollärarprogrammet

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 161013 av genuslektor Susanne Kreitz-Sandberg

Verksamhetsberättelse 2015, Adult Learning and Global Change

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 161013 av programansvarig Song Ee Ahn

Verksamhetsberättelse 2015, Förskollärarprogrammet

Verksamhetsberättelse 2015, Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem

Presenterade för Grundutbildningsnämnden 160615 av programansvarig Helene Elvstrand

Verksamhetsberättelse 2015, Ämneslärarprogrammet

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 160615 av programansvarig Martin Bengtsson

Verksamhetsberättelse 2015, Lärarprogrammet

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 160310 av biträdande programansvarig Eva Tjernström.

Verksamhetsberättelse 2015, Speciallärar- och Specialpedagogprogrammet (inskickat)

Verksamhetsberättelse 2014-2015, Kompletterande pedagogisk utbildning KPU (inskickat)

Verksamhetsberättelse 2014, Folkhögskollärarprogrammet (inskickat)

2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015, Grundlärarprogrammet F-3, 4-6

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 151001 av programansvariga Maria Arvidsson och Monica Sandlund.

Genuslektorns verksamhet

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 150910 av genuslektor Susanne Kreitz-Sandberg

Verksamhetsberättelse 2014-2015, Masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 150910 av programansvarig Susanne Kreitz-Sandberg

Verksamhetsberättelse 2014, Ämneslärarprogrammet

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 150507 av bitr. programansvarig Ann-Charlotte Lindgren

Verksamhetsberättelse 2014, Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet

Inlämnat i april 2015 av programansvarig Ann-Marie Markström

Verksamhetsberättelse 2013-2014, Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 150319 av programansvarig Karin Stolpe

2014

Verksamhetsberättelse 2013-2014, Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 141218 av programansvarig Maria Arvidsson

Verksamhetsberättelse 2014, Folkhögskollärarprogrammet

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 141218 av programansvarig Ann-Marie Laginder

Kurs- och utbildningsdatabasen BILDA

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 141218 av Helena Öström Haugum

Verksamhetsberättelse 2013, Yrkeslärarprogrammet och KPU (pdf)

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 141113 av programansvarig Ingrid Olsson

Verksamhetsberättelse 2013-2014, Lärarprogrammet (pdf)

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 141113 av Eva Tjernström

Verksamhetsberättelse 2013, Master in Outdoor Environmental Education and Outdoor Life (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 141002 av programansvarig Eva Kätting

Verksamhetsberättelse 2013, Förskollärarprogrammet (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 141002 av programansvarig Karin Stolpe

Verksamhetsberättelse 2013, Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 140605 av programansvarig Ann-Marie Markström

Verksamhetsberättelse 2012-2013, Adult Learning and Global Change (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 140320 av programansvarig Song-ee Ahn

Verksamhetsberättelse 2012-2013, Ämneslärarprogrammet (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 140220 av programansvarig Ann-Kari Sundberg

2013

Verksamhetsberättelse 2012-2013, Folkhögskollärarprogrammet (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 131219 av programansvarig Ann-Marie Laginder

Verksamhetsberättelse 2012, KPU och Yrkeslärarprogrammet (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 131219 av programansvarig Ingrid Olsson

Verksamhetsberättelse 2012, Lärarprogrammet (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 131030 av programansvarig Maria Arvidsson

Verksamhetsberättelse 2012-2013, Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 131030 av programansvarig Susanne Kreitz-Sandberg

Verksamhetsberättelse 2012, Förskollärarprogrammet (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 130926 av programansvarig Karin Stolpe

Verksamhetsberättelse 2012, Specialpedagog- och Speciallärarprogrammen (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 130516 av programansvarig Karin Forslund Frykedal

Verksamhetsberättelse 2011-2012, Grundlärarprogrammet (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 130221 av programansvarig Ragnhild Löfgren

2012

Projektet Study Success (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 121213 av Eva Tjernström och Ann-Kari Sundberg

Verksamhetsberättelse 2011-2012, Magisterutbildning i miljö- och utomhuspedagogik samt Master in Outdoor Environmental Education and Outdoor Life
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 121213 av programansvarig Eva Kätting

Verksamhetsberättelse 2011-2012, Folkhögskollärarprogrammet (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 121213 av programansvarig Ann-Marie Laginder

Verksamhetsberättelse 2011, Förskollärarprogrammet (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 121115 av programansvarig Mia Thorell

Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området (pdf)
Presenterat för Styrelsen för utbildningsvetenskap 121030 av programansvarig Susanne Kreitz-Sandberg

Adult Learning and Global Change (pdf)
Presenterat för Styrelsen för utbildningsvetenskap 120918 av programansvarig Song-ee Ahn

Ämneslärarprogrammet (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 120906 av programansvarig Ann-Kari Sundberg

Verksamhetsberättelse 2011 Specialpedagog- och Speciallärarprogrammen (pdf)

Presenterat för Styrelsen för utbildningsvetenskap 120529 av programansvarig Anna-Lena Eriksson-Gustavsson och för Grundutbildningsnämnden 120906 av programansvarig Karin Forslund Frykedal

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och Yrkeslärarprogrammet (pdf)

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 120516 och för Styrelsen för Utbildningsvetenskap 120529 av programansvarig Ingrid Olsson

Verksamhetsberättelse 2011, Magisterprogram i pedagogiskt arbete (pdf)

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 120419 av programansvarig Susanne Kreitz-Sandberg

Bologna -varför ska vi ha en master? (pdf)

Presenterat för Grundutbildningsnämnden 120215 av programansvarig Susanne Kreitz-Sandberg

2011

Verksamhetsberättelse för master- och magisterprogram i utomhuspedagogik (ppt)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 111013 av programansvarig Eva Kätting

Verksamhetsberättelse för Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet 2010 (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 110519 av programansvariga Anna-Lena Eriksson-Gustavsson och Karin Forslund Frykedal

Verksamhetsberättelse för Magisterprogrammet i Pedagogiskt arbete 2010 (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 110616 av programansvarig Susanne Kreitz-Sandberg

Verksamhetsberättelse för Intercontinental Masters Programme in Adult Learning and Global Change (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 110616 av programansvarig Song-ee Ahn

Verksamhetsberättelse för VAL, ULV och LU90 (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 111013 av programansvarig Ingrid Olsson

Magisteruppsatsen Kursvärdering - en process (ppt)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 110915 av Helena Öström Haugum

2010

Ny lararutbildning 2011 (ppt)
Presenterat vid besöket från Umeå i februari 2010 av kanslichef Margaretha Grahn

Proposition nytt kvalitetssystem.pptx
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 100408 av utbildningsledare Helena Loborg

Skillnader mellan HSVs och regeringens förslag på nytt kvalitetsutvärderingssystem (pdf)Presenterat på HSVs hemsida 100408

2009

Magisterprogrammet Pedagogiskt arbete (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 090827 av programansvarig utbildningsledare Susanne Kreitz-Sandberg

Specialpedagogprogram och Speciallärarprogram (ppt)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 090827 av programansvarig utbildningsledare Anna-Lena Eriksson Gustavsson

Lärarprogrammet vid Linköpings universitet (ppt)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 091022 av programansvariga utbildningsledare Suzanne Parmenius-Swärd och Maria Simonsson

VAL och ULV (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 091119 av programansvarig Ingrid Olsson

Intercontinental Masters Programme in Adult Learning and Global Change (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 091210 av programansvarig utbildningsledare Madeleine Abrandt Dahlgren

Enkät i samband med studiestarten (pdf)
Presenterat för Grundutbildningsnämnden 091012 av studievägledare Anna Bergman


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-07