Göm menyn

Forskarutbildnings- och docentnämnden (FuDo)

Regelsamling

Instruktion för Forskarutbildnings- och docentnämnden

Handlingsplan för forskning och forskarutbildning 2015-2017

Delegationsordning för området Utbildningsvetenskap

Förväntningar på och uppföljning av forskningsområden

Ledamöter

Katarina Eriksson Barajas, IBL, ordförande

Bengt-Göran Martinsson, IKK, vice ordförande

Per Andersson, IBL

Robert Thornberg, IBL

Jakob Cromdal, ISV

Lena Tibell, ITN

Maria Simonsson, ISV

Lina Rahm, doktorand IBL

Alma Jahic Pettersson, doktorand ISV

Ersättare

Jonas Hallström, ISV

Sammanträdestider

  • tisdag 27 mars kl 13.15-15.00 i KfU:s resursrum, Hus D
  • tisdag 24 april kl 13.15-15.00 i KfU:s resursrum, Hus D
  • torsdag 31 maj kl 13.15-15.00 i konf rum A, Hus D
  • tisdag 18 september kl 13.15-15.00 i K6A_6649, Kåkenhus, Campus Norrköping
  • tisdag 6 november kl 13.15-15.00 i konf rum B, Hus D
  • tisdag 11 december kl 12.15-15.00 på Universitetsklubben
  • tisdag 15 januari 2019 kl 13.15-15.00 i konf rum A, Hus D

Kontakt

Helena Loborg
Utbildningsledare
013-28 1031
helena.loborg@liu.se

Caroline Kelly
Koordinator
013-28 4097
caroline.kelly@liu.se

 

PROTOKOLL

Föredragningslistor och protokoll kan erhållas via nämndens sekreterare eller via LiU:s registrator. De publiceras inte på LiU:s webbsidor.


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 07 10:20:58 CEST 2018