Göm menyn

Forskarutbildnings- och docentnämnden (FuDo)

Regelsamling

Instruktion för Forskarutbildnings- och docentnämnden

Handlingsplan för forskning och forskarutbildning 2021-2022

Beslut om vidaredelegering från Forskarutbildnings- och docentnämnden vid området Utbildningsvetenskap

Förväntningar på och uppföljning av forskningsområden

Ledamöter

Maria Simonsson, ordförande

Bengt-Göran Martinsson, vice ordförande

Per Andersson

Jonas Hallström

Robert Thornberg

Sofia Nyström

Stefan Samuelsson

Charlotta Nordlöf, doktorand

Vakant, doktorand

Ersättare

David Ludvigsson

Tünde Puskas

Sammanträdestider 2021

2/3, 20/4, 11/5, 15/6, 21/9, 26/10 och 14/12. Alla datum tisdagar 13.15-15.00.

Sammanträdestider 2022

8/2, 15/3, 19/4, 31/5, 23/8, 27/9, 1/11 och 13/12. Alla datum tisdagar 13.15-15.00.

Kontakt

Helena Loborg
Utbildningsledare
013-28 1031
helena.loborg@liu.se

Caroline Kelly
Koordinator
013-28 4097
caroline.kelly@liu.se

 

PROTOKOLL

Föredragningslistor och protokoll kan erhållas via nämndens sekreterare eller via LiU:s registrator. De publiceras inte på LiU:s webbsidor.


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-10