Göm menyn

Forskarutbildnings- och docentnämnden (FuDo)

Regelsamling

Instruktion för Forskarutbildnings- och docentnämnden

Handlingsplan för forskning och forskarutbildning 2019-2020

Delegationsordning för området Utbildningsvetenskap

Förväntningar på och uppföljning av forskningsområden

Ledamöter

Katarina Eriksson Barajas, IBL, ordförande

Bengt-Göran Martinsson, IKK, vice ordförande

Per Andersson, IBL

Robert Thornberg, IBL

Jakob Cromdal, ISV

Maria Simonsson, ISV

Jonas Hallström, ISV

Charlotta Nordlöf, doktorand ISV

Vakant, doktorand

Ersättare

Malin Thor Tureby, ISAK

Konrad Schönborn, ITN

Sammanträdestider 2019

 • tisdag 26 februari kl 13.15-15.00 i Hörnrummet, Zenit, Campus Valla
 • tisdag 2 april kl 13.15-15.00 i KY22, Hus Key, Campus Valla
 • tisdag 14 maj kl 13.15-15.00 i konf rum Charlie, Hus D, Campus Valla
 • tisdag 11 juni kl 13.15-15.00 i TPM51, Täppan, Campus Norrköping
 • tisdag 24 september kl 13.15-15.00 i konf rum Alfa, Hus D, Campus Valla
 • tisdag 5 november kl 13.15-15.00 i konf rum Alfa, Hus D, Campus Valla
 • tisdag 17 december INSTÄLLT

Sammanträdestider 2020

 • tisdag 11 februari kl 13.15-15.00 i Linköping
 • tisdag 17 mars kl 13.15-15.00 i Linköping
 • tisdag 21 april kl 13.15-15.00 i Norrköping
 • tisdag 19 maj kl 13.15-15.00 i Linköping
 • tisdag 22 september kl 13.15-15.00 i Linköping
 • tisdag 17 november kl 13.15-15.00 i Norrköping
 • tisdag 15 december kl 13.15-15.00 i Linköping

Kontakt

Helena Loborg
Utbildningsledare
013-28 1031
helena.loborg@liu.se

Caroline Kelly
Koordinator
013-28 4097
caroline.kelly@liu.se

 

PROTOKOLL

Föredragningslistor och protokoll kan erhållas via nämndens sekreterare eller via LiU:s registrator. De publiceras inte på LiU:s webbsidor.


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-09