Göm menyn

Forskarutbildnings- och docentnämnden (FuDo)

Regelsamling

Instruktion för Forskarutbildnings- och docentnämnden

Handlingsplan för forskning och forskarutbildning 2015-2017

Delegationsordning för området Utbildningsvetenskap

Förväntningar på och uppföljning av forskningsområden

Ledamöter

Andreas Fejes, IBL, ordförande

Bengt-Göran Martinsson, IKK, vice ordförande

Ann-Marie Markström, IBL

Lena Tibell, ITN

Jakob Cromdal, ISV

Robert Thornberg, IBL

Polly Björk-Willén, ISV

Lina Rahm, IBL

Alma Jahic Pettersson, ISV

Ersättare

Jonas Hallström, IBL

Nigel Musk, IKK

Sammanträdestider  2017

  • tisdag 14 februari 15.15-17.00 i KfU:s konferensrum, Origo 2012
  • tisdag 28 mars 15.15-17.00 INSTÄLLT
  • tisdag 9 maj 15.15-17.00 i konferensrum D, Hus D, Campus Valla
  • tisdag 13 juni 15.15-17.00 i Norrköping
  • tisdag 19 september 15.15-17.00 i KfU:s resursrum, Hus D, Campus Valla
  • tisdag 31 oktober 15.15-17.00 i KfU:s resursrum, Hus D, Campus Valla
  • fredag 15 december 10.15-13.00 på Universitetsklubben

Kontakt

Helena Loborg
Utbildningsledare
013-28 1031
helena.loborg@liu.se

Caroline Kelly
Koordinator
013-28 4097
caroline.kelly@liu.se

 

PROTOKOLL

Föredragningslistor och protokoll kan erhållas via nämndens sekreterare eller via LiU:s registrator. De publiceras inte på LiU:s webbsidor.


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 23 14:21:26 CEST 2017