Göm menyn

Forskarutbildnings- och docentnämnden (FuDo)

Regelsamling

Instruktion för Forskarutbildnings- och docentnämnden

Handlingsplan för forskning och forskarutbildning 2019-2020

Delegationsordning för området Utbildningsvetenskap

Förväntningar på och uppföljning av forskningsområden

Ledamöter

Katarina Eriksson Barajas, ordförande

Bengt-Göran Martinsson, vice ordförande

Per Andersson

Jakob Cromdal

Jonas Hallström

Maria Simonsson

Robert Thornberg

Charlotta Nordlöf, doktorand

Vakant, doktorand

Ersättare

Konrad Schönborn

David Ludvigsson

Sammanträdestider 2020

  • tisdag 11 februari kl 13.15-15.00 i Alfa, Hus D, Campus Valla
  • tisdag 17 mars kl 13.15-15.00 via Teams
  • tisdag 21 april kl 13.15-15.00 via Teams
  • tisdag 19 maj kl 13.15-15.00 via Teams
  • tisdag 22 september kl 13.15-15.00 via Teams
  • tisdag 17 november kl 13.15-15.00
  • tisdag 15 december kl 13.15-15.00

Kontakt

Helena Loborg
Utbildningsledare
013-28 1031
helena.loborg@liu.se

Caroline Kelly
Koordinator
013-28 4097
caroline.kelly@liu.se

 

PROTOKOLL

Föredragningslistor och protokoll kan erhållas via nämndens sekreterare eller via LiU:s registrator. De publiceras inte på LiU:s webbsidor.


Sidansvarig: caroline.kelly@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-19