Göm menyn

Docentförteckning

Forskarutbildnings- och docentnämnden har sedan start 2013 antagit följande personer som docent:

2019-06-11 fil dr Erik Nylander, docent i pedagogik

2019-05-14 fil dr Jonas Bergman Ärlebäck, docent i matematikdidaktik

2019-04-11 fil dr Robert Aman, docent i pedagogik

2018-12-11 fil dr Song Ee Ahn, docent i pedagogik

2018-09-18 med dr Ragnhild Löfgren, docent i naturvetenskapernas didaktik

2018-04-24 fil dr Tünde Puskás, docent i pedagogiskt arbete

2017-10-31 fil dr Sofia Nyström, docent i pedagogik

2017-06-13 fil dr Håkan Löfgren, docent i pedagogik

2017-03-27 fil dr Fredrik Jeppsson, docent i naturvetenskapernas didaktik

2016-12-20 fil dr Susanne Severinsson, docent i pedagogiskt arbete

2015-09-01 fil dr Polly Bjork-Willén, docent i pedagogiskt arbete

2015-09-01 fil dr Susanne Kreitz-Sandberg, docent i pedagogik

2015-09-01 fil dr Marcus Samuelsson, docent i pedagogik

2015-06-09 fil dr Karin Forslund Frykedal, docent i pedagogik

2014-12-19 fil dr Susanne Köpsén, docent i pedagogik

2014-02-17 fil dr Magnus Hultén, docent i naturvetenskapernas didaktik

2013-08-23 fil dr Stefan Gustafson, docent i pedagogik


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-14