Göm menyn

Anställningsnämnd för rekryteringsärenden

Rekryteringsärenden som tillhör området för Utbildningsvetenskap hanteras av två anställningsnämnder, Filosofiska fakultetens anställningsnämnd för rekryteringsärenden samt Anställningsnämnden vid Tekniska högskolan

För mer information se fakulteternas sidor på:


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Sep 12 15:48:52 CEST 2013