Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Få lärarstudenter förberedda för arbete på komvux

På lärarutbildningarna blir komvux i stort sett ignorerat menar Andreas Fejes, LiU. Regeringen måste i högskoleförordningen förtydliga lärarutbildningarnas uppdrag att förbereda studenterna för arbete inom komvux, skriver han i en debattartikel i DN (https://www.dn.se/debatt/lararutbildningarna-bryter-mot-hogskoleforordningen/)
– Vi får titta på den här rapporten och analysera hur vi kan ta det här vidare, säger ministern för högre utbildning, Matilda Ernkrans till SR (https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7266015).

Teaching Sabbatical 2019 är nu öppet för nomineringar

Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationell erfarenhet vill STINT bidra till att högre utbildning i Sverige förnyas och nya nätverk skapas. STINT samarbetar med utvalda lärosäten i Asien och USA, där stipendiaten kommer att arbeta under hela höstterminen 2020 och undervisa, antingen själv eller genom ”co-teaching”. Den nominerade ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i verksamheten. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, där erfarenheter ska kunna leda till förändring och förnyelse vid det svenska lärosätet. Därför sker nominering genom det svenska lärosätets ledning.

Nomineringen ska ha inkommit senast 18 september 2019 kl.15:00.

Lärarutbildningar missar att förbereda för arbete i komvux

Lärarutbildningarna bryter mot krav i högskoleförordningen. Det menar Andreas Fejes som granskat kursplaner och litteraturlistor för olika lärarprogram vid svenska universitet.

13 miljoner euro för studentutbyten

Höjd kompetens och bättre möjligheter på arbetsmarknaden – det är ett par positiva effekter för den student som väljer utlandsstudier via programmet Erasmus+. Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu beviljat svenska högskolor drygt 13 miljoner euro, stipendiemedel som ger 5 800 studenter möjlighet att göra ett utbyte i Europa. Av dessa medel får Linköpings universitet får 702 650 euro.

Två av LiU:s fem Linnaeus-Palme partnerskapsansökningar till UV

UHR har beslutat tilldela Per-Olof Hansson på IEI Linnaeus-Palme partnerskapsmedel på 594 900 kronor för samarbete med University of Nairobi School of Education i Kenya och för samarbete med University of Abomey-Calavi, Faculté de Sciences Humaines et Sociales i Benin.

SVT uppmärksammar övningsskolorna

Konceptet med särskilda övninsskolor knutna till lärarutbildningen vid LiU uppmärksammas av SVT.

Inbjudan att delta i ”Låna en Forskare” under Forskarfredag

Vill du bli ”utlånad” till en skolklass? Upplägget är att under en lektion prata i ca 15-20 minuter om ämnet "Hur är det att jobba som forskare?" - vad gör man egentligen om dagarna, varför blir man forskare och vad kan man forska om?

Utlandsvistelse viktig för meritering

Under 2017 hade knappt 20 procent av den forskande och undervisande personalen varit på en arbetsrelaterad utlandsvistelse minst en vecka. Det visar en statistisk analys från UKÄ.

Globalt lärande i Kenya höjer blicken för LiU:s lärarstudenter

På gymnasieskolan Kenswed Academy i Kenya får ungdomar från Nairobis slumområden gratis utbildning. Skolan drivs med hjälp av lärarstudenter från Linköpings universitet som på plats får lära sig mer om globala frågor.

Mimer uppmärksammas i Danmark

Dansk Folkeoplysnings Samråd uppmärksammar Mimer på sin webbplats med en intervju med Annika Pastuhov, postdoc vid Mimer.

Fritt fall för komvux

Många av de elever som i dag läser på komvux behöver strukturerat stöd för att klara sina studier. Men marknadsutsättningen har lett till en utveckling åt motsatt håll. Nu behöver organisationen ses över, skriver Andreas Fejes, IBL, i Pedagogiska magasinet.

Segregation och ojämlikhet resultatet av marknadsutsatt skola

I en ny bok beskriver en rad forskare utvecklingen av det svenska utbildningssystemet och hur det påverkar lärare, elever och rektorer.

Didacticum söker pedagogiska utvecklare

Didacticum söker lärare i grundläggande högskolepedagogiska kurser och IKT-pedagoger som kan arbeta med stöd inom områdena film som pedagogiskt verktyg respektive distansundervisning. Klicka på rubriken för att ladda ner mer information.

Besök från samarbetsskola i Hyderabad

Lärarutbildningens utbyte med Silver Oaks International School inspirerade Matteusskolan att samarbeta med skolan.

Tårta

Dags för tårta

Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 firade i veckan att UKÄ bedömmer att LiU:s utbildningar håller "Hög kvalitet". På bilden, från vänster: Ingrid Olsson, Kfu, Annika Björn,Tema (Kemi), Lena Örnestrand, Kfu (internationell samordnare), Lotta Holme , IBL (UK6).

Hög kvalitet på lärarutbildningar på LiU

Linköpings universitet kommer mycket väl ut i en ny granskning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gjort av lärarutbildningar i landet. Samtliga granskade lärarprogram vid LiU bedöms hålla hög kvalitet.

Fem procent fler förstahandssökande till grundutbildningarna i år

Samma antal sökande totalt men 5% fler förstahandssökande än förra året - det är facit för året ansökningar till ht19 för anslagsfinansierade program.

Reformer av lärarutbildningen på gång

- Nu börjar arbetet med att reformera utbildningen utifrån Januariavtalet, skriver Matilda Ernkrans (s), minister för högre utbildning och forskning, i en debattartikel.

LiU samarbetar med förskolor kring hållbarhet

Forskare ska tillsammans med förskolor i Norrköping arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Syftet är att ihop med barnen skapa förståelse för ett hållbart samhälle.

Blandade grupper: utmaningar i kunskapens rum för lärare och studenter

Vad händer då grupper och individer, med olika erfarenheter, förkunskaper, förväntningar och bakgrunder, möts i högre utbildning? Vad händer med lärandet? Välkommen till en workshop måndag den 6 maj med fokus på grupprocesser och jämlikt lärande i sammansatta grupper med olika förkunskaper och bakgrunder.Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-12