Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Träffa LiU på utbildningsmässor

Linköpings universitet deltar på de stora nationella utbildningsmässorna runtom i Sverige.

Veckans siffra: 3 procent

… av universitetets totala utbildningsvolym är distansutbildning. Framför allt inom Utbildningsvetenskap.

Ann-Kari Sundberg Årets ledare

Priset till årets chef och ledare delades som brukligt ut på chefsdagen och gick i år till Ann-Kari Sundberg, prefekt på IKK. En chef som med sitt ledarskap bidragit till framtidstro i verksamheten, enligt motiveringen.

Staff week om socialpedagogik på VIA-universitet, Danmark

Hur bidrar socialpedagogiken till att lösa utmaningarna i ett välfärdssamhälle i förändring? - det är temat för Internationella veckan på VIA-universitet i Viborg, Danmark 3-5 april 2018. Klicka på rubriken för mer information.

Thornberg får anslag från Skolforskningsinstitutet

Robert Thornberg, IBL, har beviljats anslag för forskningsprojektet Att utveckla undervisningen och förbättra lärandet genom klassrumsledarskap, klassrumsklimat och skolklimat från Skolforskningsinstitutet.

36 miljoner till forskning inom ubildningsvetenskap

Sex forskare vid Linköpings universitet tilldelas bidrag av Vetenskapsrådet till forskningsprojekt och forskarskolor.

Ökad budget för studentrekrytering

Under senare år har det varit minskat söktryck till lärarutbildningen. För att motverka detta satsar Utbildningsvetenskap extra medel till ökade rekryteringsinsatser på Förskollärarprogrammet, F-3 och ÄLP.

Hög kvalitet på F-3-utbildningen vid LiU

UKÄ har under 2016 och 2017 genomfört en pilotutvärdering av ett urval förskollärar- och grundlärarutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Pilotutvärderingen har haft som syfte att utvärdera kvaliteten på utbildningarna och pröva och utveckla UKÄ:s metod för utbildningsutvärderingar. UKÄ konstaterar att grundlärarlärarutbildningen F-3 vid LiU håller hög kvalitet. Klicka på rubriken för att läsa UKÄ:s rapport.

Forskning för ett stärkt fritidshem

Ett aktionsforskningsprojekt som framöver ska involvera allt fler fritidshem presenterades under den fjärde Fritidshemsbiennalen i ordningen.

Tekniken stärks i skolan

På regeringens bord ligger såväl ett förslag om en stadieindelad timplan i skolan som förslaget att avsätta 200 timmar för undervisning i teknik. – Vi har arbetat för det de senaste fem åren, säger Claes Klasander, föreståndare för CETIS.

Jörgen Nissen omvald som dekan på UV

Röstsammanräkningen i valet av dekaner, prodekaner och fakultetsstyrelserna för 2018 – 2020 är nu klar.

UV:s budget 2018

Både grundutbildnings- och forskningsbudgeten liknar budgeten för 2017 vad gäller deras storlekar och förändras till största delen i och med pris- och löneuppräkningen. För grundutbildningens del innebär det ett avsteg från senaste årens utbyggnad som skulle fortsatt även i år. En förändring som dels beror på ett lågt söktryck 2017, att söktrycket inför 2018 inte förväntas öka mycket och att flera program börjar bli fullt utbyggda.
2018 förväntas därmed en underproduktion uppstå på ca 10 miljoner och medel sparas därför på fakulteten för att möjliggöra återbetalning till rektor.

Färre sökande till lärarutbildningarna våren 2018

Färre sökte till vårens lärar- och förskollärarutbildningar. För grundlärarutbildningarna är minskningen 17 procent jämfört med föregående år. Det visar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) analys av antalet sökande till vårens högskoleutbildningar. Klicka på rubriken för att läsa pressmeddelandet och rapporten

Ny genuslektor på UV

Camilla Forsberg från IBL efterträder Susanne Kreitz-Sandberg som genuslektor vid UV vid årsskiftet. Uppdraget är på 25% . Camilla Forsbergs forskningsområde är barn- och ungas perspektiv på mobbning och kränkningar. Hon undervisar på lärarprogrammet i kurser som berör sociala relationer, mobbning, grupprocesser och värdegrundsfrågor i skolan.

Hög kvalitet på lärarutbildning

Stärkta anslag per student och för forskningen. Det pekar Utbildningsvetenskap vid LiU särskilt på i sitt remissvar till Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.

Ansökan om medel för utbildningssamarbete från det Sida-finansierade utbytesprogrammet Linnaeus-Palm

Linnaeus-Palme ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor, dock inte doktorand- eller forskarnivå. Att starta ett projekt med ett lärosäte i ett utvecklingsland kan vara ett bra sätt att ta tillvara på befintliga kontakter och undersöka de akademiska förutsättningarna för vidare samarbete. Programmet vänder sig till institutioner som vill utveckla ett långsiktigt utbildningssamarbete med ett lärosäte i ett utvecklingsland.

Ansökningsomgången öppnar den 5 oktober 2017. Sista ansökningsdag är den 2 november klockan 12.00.

Japanstipendier för forskare

JSPS och STINT har tre stipendier för forskarstudenter och forskare med doktorexamen. Den som har möjlighet kan gå på ett infomöte på KTH, Bakfickan, Brinellvägen 8 plan 4, 15 nov kl 16:00 - 17:00. Klicka på rubriken för mer info.

Från idé till färdig musikal på fyra veckor

På bara fyra veckor har studenter på lärarprogrammet arbetat fram en egen barnmusikal. Nytt för i år är att det hela är ett resultat av ett samarbete mellan inriktningarna musik och bild.

Sociala processer avgör hur elever reagerar som åskådare vid mobbning

När elever i fjärde till sjunde klass intervjuas om hur de reagerar som åskådare till mobbning framkommer att sociala processer såsom vad som räknas som mobbning, sociala relationer och skuldbeläggande av den utsatta påverkar om de hjälper till eller inte, skriver Camilla Forsberg i Venue.

Religion och radikalisering temat när gymnasielärarre samlades på LiU

Göteborg, London, Charlottesville. En orolig värld ställer krav på lärare att möta elevers frågor. Under en dag träffades 100 gymnasielärare på LiU för att diskutera religion, identitet och radikalisering och hur man kan bemöta elever.Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 23 14:40:38 CET 2017