Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Intresset för VFU utomlands ökar

Ansökan till utlandsstudier, VFU utomlands och sommarkurser 2018/19 stängde 1 februari. Resultatet blev något färre sökande till utlandsstudier än föregående år men intresset för att göra en VFU period utomlands har ökat. LiU – studenter kommer att synas i verksamheter runt om i världen framöver; i Hong Kong, Maputo, Nairobi, Hyderabad, Kentucky, Spanien och Åbo..

Likaså är intresset för sommarkurs i Kenya och Indien fortsatt högt. Förskollärarprogrammets satsning på synliggörandet av internationella möjligheter för studenter har gett resultat och här ser vi den största ökningen av antalet utresande studenter; totalt 16 st mot förra årets 8. Årets ansökningar höll god kvalitet med väl motiverade val och meriterade studenter.

Kick-off för alla utresande lärarstudenter sker i april men redan i mars samlas sommarkurs-studenterna i sina respektive grupper för förberedelser.

Hur ändrar GDPR forskningsförutsättningarna vid LiU?

LiU:s dekaner bjuder genom Medicinska fakulteten in universitetets samtliga forskare och administrativ personal som rör sig kring forskare till en öppen föreläsning kring den nya dataskyddsförordningen GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018. Föreläsningen äger rum 8 mars, kl 13.15-15.00 i Berzeliussalen, ingång 65, Campus US. Ingen anmälan krävs. Klicka på rubriken för att ladda ner infobladet.

LiU Skolsamverkan: Tema Digitalisering

Under 2018 har LiU Skolsamverkan valt digitalisering som tema för olika aktiviteter inom LiU Skolsamverkan. Det övergripande syftet med detta tema att bidra till att utveckla verksamheten hos huvudmän, i skolor, i undervisning och i lärarutbildning.

Nytt kursvärderingssystem

I höst får LiU ett nytt kursvärderingssystem som ersätter det tidigare KURT. Nu startar en tävling som arrangeras av kårerna för att hitta ett namn till det nya systemet.

LiU:s pedagogikhalvdagar

Nu finns program och anmälan till LiU:s pedagogikhalvdagar på Didacticums hemsida.

Nättidningen Venue firar fem år

Den populärvetenskapliga nättidskriften Venue fyller fem år. Det firas med en minikonferens öppen för alla som är intresserade av frågor som rör skola och förskola.

Lärares uppfattning av samarbete med elevhälsan

Lärares uppfattning av samarbete med elevhälsan

I denna artikel presenterar Maja Johansson Gaimer, Sjukhusskolan vid Linköpings universitetssjukhus och Susanne Kreitz-Sandberg, Linköpings universitet, resultat från fokusgrupper och enkäter med lärare om deras upplevelse av samverkan med andra professioner i skolan.

LiU-forskare debatterar det fria skolvalet

- Systemet med fritt skolval måste bytas ut, det leder till ökad segregation och deprofessionalisering av läraryrket, skriver 17 forskare från LiU m fl universitet i en debattartikel i SvD 21 januari.
Utbildningsministern Gustav Fridolin håller med om att det finns baksidor med det fria skolvalet.

Hållbart lärande fick tummen upp i Kina

Emilia Fägerstam, universitetslektor i pedagogik vid LiU, och Anette Nyberg, lärare vid Ekkälleskolan och Didaktikcenter fick ett spännande uppdrag: håll en kurs i lärande för hållbar utveckling, som fortbildning för lärare i Guangzhou, Kina.

En halvdag om plagiering

Didacticum och biblioteket bjuder in till en halvdag om den fortsatta ökningen av plagieringsärenden tisdagen den 6 mars kl. 13.15, Didacticums lokaler, hus Galaxen, ingång 81, Campus Valla. Kom och lyssna på föreläsare som diskuterar plagiering ur olika perspektiv. Bl a besök från Urkund Klicka på länken för anmälan.

Fem år av utbyte

Fem års utbyte med NIE i Singapore

Det kom ett brev - National Institute of Education i Singapore tackar Lärarutbildningen vid LiU för 5 år av studentutbyten där ett 10-tal lärarstudenter från LiU har studerat och även gjort VFU i Singapore under åren. Just nu är två ÄLP studenter på väg och nästa vecka lämnar en år 4-6 student Linköping för en termins studier på NIE. Lika många lärarstudenter från Singapore kommit till LiU för VFU i Linköpings skolor.

Simulering provocerar lärare

Elever som avbryter lektionen, kommer sent eller inte dyker upp alls. Ledarskapet i klassrummet innebär ständiga utmaningar. LiU-forskare har utvecklat en simulering där lärarstudenter och verksamma lärare ställs inför olika provokationer och kan reflektera över sina reaktioner och val.

Den viktiga klassrumsdialogen

När elever gör grupparbeten diskuterar de främst hur arbetet i gruppen ska genomföras i stället för att diskutera uppgiften. Läraren kan emellertid stödja elevernas diskussioner genom att ställa elaborerande frågor, skriver Karin Forslund Frykedal, Linköpings universitet och Högskolan Väst, i Venue.

Översikt av den offentliga debatten om lärarutbildningen

Rapporten Aktuella frågor angående lärarutbildningen analyserar vilket empiriskt stöd det finns för olika påståenden som förekommer i den offentliga debatten om lärarutbildningen. Den är ett försök att föra en så nyanserad diskussion som möjligt kring olika påståenden, och analyserna bygger i huvudsak på offentlig statistik, myndighetsrapporter och olika enkätundersökningar. Rapporten är framtagen vid Enheten för utredning och lärarutbildning vid Göteborgs universitet. Klicka på rubriken för att ladda ner rapporten.

Samverkan kring praktiknära skolforskning

Nyligen startades en nationell försöksverksamhet med fokus på att utvärdera modeller för samverkan kring praktiknära skolforskning.

Avtal om strategisk samverkan med Linköpings kommun

LiU har tecknat avtal om strategisk samverkan med Linköpings kommun, och inom ramen för detta sker arbete i Linköping kommuns lokala skolkommission. I ett första skede planeras för lunchseminarier på olika aktuella teman i samband med nämndsammanträden. Den 23 november hölls ett uppstartsmöte på Vallastadens skola för att tydliggöra förväntningar, presentera LiU:s forskningsmiljöer och diskutera vetenskap som grund för politiska beslut. Här medverkade dekanen för Utbildningsvetenskap, samt tre av UVs forskningsledare.

IBL-lärare ledde kurs i Kina

Samarbetet mellan Guangzhou University och LiU har lett till den 9 dagars långa kursen Sustainable Development in a school perspective som i oktober gavs för 65 grundskollärare i biologi, geografi, engelska med mera i Guangzhou, Kina. Emilia Fägerstam från IBL höll i kursen med Anette Nyström från Utbildningskontoret i Linköping. Kursen byggde på praktiska övningar både inne och ute med bland annat föreläsningar om vilken pedagogisk syn lärande för hållbar utveckling bygger på. Medverkande i kursen var också en alumn från master-programmet i Outdoor and Environmental Learning.

Utvärderare sökes

Försöksverksamheten med övningsskolor i grundlärarprogrammet F-3 söker en person som kan följa upp studenternas tankar om och erfarenheter av att genomföra sin VFU vid en övningsskola. Syftet är att bland annat ta reda på för- och nackdelar med försöksverksamheten med övningsskolor ur ett studentperspektiv. Vid frågor kontaktas projektledare Sofia Boo sofia.boo@liu.se. Välkommen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2018. Klicka ner på rubriken för att ladda ner utlysningen

Fyra projektledare till Uppdragsutbildningsenheten sökes

Uppdragsutbildningsenheten är en ny enhet inom Universitetsförvaltningen from 1 januari 2018. och ska fungera som ett verksamhetsstöd och pådrivande kraft i institutionernas och fakulteternas arbete med uppdragsutbildning. Varje enskild uppdragsutbildning kommer att hanteras som ett projekt. Projektledarna ska vara lärare vid LiU. Tillträde enligt överenskommelse. Ett uppdrag sträcker sig över tre år på motsvarande 50% av en heltidsanställning. Vid intresse kontakta Sabrina Thelander sabrina.thelander@liu.se senast den 18 januari 2018.

Lotta Holme ny PUL för speciallärar- och specialpedagogprogrammet

Lotta Holme, IBL, blir ny programansvarig utbildningsledare (PUL) för speciallärar- och specialpedagogprogrammet vid årsskiftet. Nuvarande PUL Ann-Marie Markström blir biträdande PUL.Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Feb 22 10:47:00 CET 2018