Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Lärarlönerna ökar i Europa

Lärarlönerna ökar i Europa och Sverige hör till länderna där de ökar mest. Men medan en europeisk lärares lön ökar i genomsnitt med runt 50 procent under karriären, ökar den med 34 procent i Sverige. Läs mer på UHR:s webbplats.

”Som lärare har man ett ansvar att nå fram trots språkbarriärer”

Ämnesläraren Sakarias Bengtsson var först ut från LiU att göra sin praktik i Japan. Dessförinnan var han utbytesstudent i Australien. – Jag har lärt mig om andra kulturer och andra skolsystem och fått många internationella kontakter, säger han.

Rektorsprogrammet vid LiU?

Under hösten 2019 undersöker LiU möjligheten att lämna in en intresseanmälan till Skolverket om att få ge Rektorsprogrammet, med start 2021. LiU Uppdragsutbildning engagerar Karin Skill, postdoc vid IEI, som projektledare. Till sin hjälp har hon en referensgrupp med Jörgen Nissen som ordförande. I en första fas undersöker projektet vilka miljöer på LiU som skulle kunna engagera sig i en rektorsutbildning. Om beslut fattas om att lämna in intresseanmälan fortsätter arbetet och en anmälan lämnas i början av 2020.

Föreståndare för LiU Skolsamverkan sökes

Då nuvarande föreståndare har gått ned i arbetstid och därmed släppt föreståndarskapet söker vi en ny föreståndare som vill driva och vidareutveckla verksamheten. Ladda ner intresseförfrågan för mer info.

Andreas Fejes inför riksdagens utbildningsutskott

Utbildningsutskottet höll ett öppet seminarium på temat Det livslånga lärandet 26 september med representanter från myndigheter, aktuella utredningar, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och forskarsamhället. Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid LiU, inledningstalade på temat Vad står begreppet livslångt lärande för? Hur ser den internationella diskussionen ut? Klicka på rubriken för att se Andreas Fejes anförande.

Nationell spridningskonferens Fler vägar in i läraryrket

Projektgruppen för Fler vägar in i läraryrket bjuder till spridningskonferens 19-20 november i Stockholm. Konferensen vänder sig till de som har börjat eller kommer att börja med kursutveckling inom uppdraget Fler vägar in. Klicka på rubriken för att ladda ner mer information.

Internationaliseringsdagen 2019

Utbildningsvetenskap är välkomna på FilFaks internationaliseringsdag 10 oktober kl 9-12. Årets tema är Internationalisering på hemmaplan och olika områden med koppling till detta kommer lyftas.

Personalmobilitet/kompetensutveckling i Europa

Nu när terminen är igång så kanske du vill besöka kollegor runt om i världen. Ta chansen till erfarenhetsutbyte och sök även resebidrag för det!

Stipendieprogram för samarbete med indiska lärosäten

NCI Academic Activity Grant är ett stipendieprogram från Nordic Centre in India för forskare och lärare som är intresserade av att samarbeta med indiska lärosäten eller bedriva egen forskning. Klicka på rubriken för att ladda ner mer information om programmet.

En annorlunda lektion med spelet Dilemma

Vill du ge studenterna verktyg för att kunna argumentera och förstå nya perspektiv, samtidigt som de lär sig fakta om vår Hållbar utveckling? Då kan spelet Dilemma kan passa in i din undervisning. Dilemma är ett av flera undervisningsspel som du kan låna hos Didacticum, oavsett kurs eller program. Häng med på ett besök hos en grupp masterstudenter som är mitt uppe i sin första spelomgång.

Ögonstyrd dator ger barn med funktionshinder bättre förutsättningar

Tänk dig att leka, samtala och lära nya saker via ögonen. För en del barn är ögonen viktigast för kontakten med omvärlden. Teknik som styrs med ögonen ger barn med omfattande rörelsehinder utan tal möjlighet att själva utforska och utföra aktiviteter.

Ann-Kari Sundberg blir vice-dekan inom Utbildningsvetenskap

Cecilia Lindgren kommer att gå ner i tid som prodekan. Rektor kommer därför att på förslag från områdesledningen för Utbildningsvetenskap att utse Ann-Kari Sundberg som vice-dekan.

Antagningen ökar med 5%

Drygt 1000 personer har antagits i urval 2 till Utbildningsvetenskaps anslagsfinansierade program hösten 2019. Det är en ökning med 5% jämfört med förra året. Därmed ökar antalet antagna för första gången på flera år.

Framtidens universitetslärare

Ingemar Ingemarsson, professor emeritus vid LiU, har instiftat Sveriges största lärarpris. På måndag 2/9 öppnar nominering och Ingemar Ingemarsson kommer till Studenthuset och berättar om sitt pris.

Mats Bevemyr biträdande PUL

Mats Bevemyr har börjat som biträdande programansvarig utbildningsledare (35%) för Förskollärarprogrammet och Grundlärare med inriktning fritidshem.
Programansvarig utbildningsledare är Helene Elvstrand.

Teaching Sabbatical 2019 är nu öppet för nomineringar

Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationell erfarenhet vill STINT bidra till att högre utbildning i Sverige förnyas och nya nätverk skapas. STINT samarbetar med utvalda lärosäten i Asien och USA, där stipendiaten kommer att arbeta under hela höstterminen 2020 och undervisa, antingen själv eller genom ”co-teaching”. Den nominerade ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i verksamheten. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, där erfarenheter ska kunna leda till förändring och förnyelse vid det svenska lärosätet. Därför sker nominering genom det svenska lärosätets ledning.

Nomineringen ska ha inkommit senast 18 september 2019 kl.15:00.

Lärarutbildningar missar att förbereda för arbete i komvux

Lärarutbildningarna bryter mot krav i högskoleförordningen. Det menar Andreas Fejes som granskat kursplaner och litteraturlistor för olika lärarprogram vid svenska universitet.
– Vi får titta på den här rapporten och analysera hur vi kan ta det här vidare, säger ministern för högre utbildning, Matilda Ernkrans till SR (https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7266015).

13 miljoner euro för studentutbyten

Höjd kompetens och bättre möjligheter på arbetsmarknaden – det är ett par positiva effekter för den student som väljer utlandsstudier via programmet Erasmus+. Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu beviljat svenska högskolor drygt 13 miljoner euro, stipendiemedel som ger 5 800 studenter möjlighet att göra ett utbyte i Europa. Av dessa medel får Linköpings universitet får 702 650 euro.

Två av LiU:s fem Linnaeus-Palme partnerskapsansökningar till UV

UHR har tilldelar Per-Olof Hansson på IEI Linnaeus-Palme partnerskapsmedel på 594 900 kronor för samarbete med University of Nairobi School of Education i Kenya och för samarbete med University of Abomey-Calavi, Faculté de Sciences Humaines et Sociales i Benin.

SVT uppmärksammar övningsskolorna

Konceptet med särskilda övninsskolor knutna till lärarutbildningen vid LiU uppmärksammas av SVT.Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-10