Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

”Djupt oroande förslag från Alliansen”

Forskare från LiU och andra universitet varnar för Alliansens förslag om yrkesutbildningar i en debattartikel i SvD..
- Det riskerar att ytterligare öka klassklyftorna i samhället genom förstärkt uppdelning mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Dessutom är det högst osannolikt att förslaget ökar söktrycket till yrkesprogrammen, skriver Andreas Fejes, Per Andersson, Magnus Dahlstedt, Suzanne Köpsén, Karolina Muhrman, Sofia Nyström Helena Tsagalidis m fl.

Helene Elvstrand (ISV) porträtteras i tidingen Fritidspedagogik

- Helene Elvstrand formulerar sina forskningsfrågor utifrån egna erfarenheter. Att lyssna på barnen, ge dem en röst, står alltid i fokus, skriver Fritidspedagik.

Kampanj ska få fler att välja en lärarutbildning

Sverige har en akut lärarbrist. Nu går Linköpings universitet och ytterligare 13 lärosäten samman i en satsning för att förändra synen på yrket och öka antalet sökande till lärarutbildningen.

Gustav Fridolin (MP) besökte Campus Valla

På måndagen fick Campus Valla besök av en gammal student, och det var ingen mindre än utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). För tio år sedan studerade han Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet.

Viktig info från VR

Vetenskapsrådet informerar om att från och med i år får publikationslistan för den sökande i de flesta utlysningar max omfatta fem A4-sidor.

Fler ämneslärare inom naturvetenskap genom KPU

Matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen är vanligaste ämnena för de som läser till lärare på den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU. De som läser KPU är också äldre och hoppar mer sällan av sin utbildning jämfört med de studenter som går den reguljära ämneslärarutbildningen, konstaterar en UKÄ-rapport. Klicka på rubriken för att ladda ner rapporten.

Ta hjälp av en pedagog

Nu finns det möjlighet att diskutera pedagogiska utmaningar, individuellt eller tillsamman med dina kollegor, med hjälp av Didacticum. I erbjudandet ingår bland annat workshop om att utvecklas i lärarrollen genom auskultation, filma en föreläsning, vad det innebär att vara handledare respektive examinator med mera. Klicka på rubriken för en fullständig lista.

Nya redaktörer för Venue

Håkan Löfgren, IBL, är from 1 mars redaktör för Venue, LiU:s populärvetenskapliga nättidskrift för forskning om skola och förskola. Han får förstärkning av Magnus Jansson, IBL, i höst. De ersätter Maria Simonsson.

Evaliuate blir nytt kursvärderingssystem

Namnet på det nya kursvärderingssystemet är nu bestämt. Med drygt sjuhundra inlämnade tävlingsbidrag presenterades på onsdagen det vinnande förslaget - Evaliuate. Bakom förslaget står läkarstudenten Julia Mägi.

IKT och hållbart lärande

Hållbart lärande och IKT-pedagogik stod i fokus vid årets upplaga av Pedagogikdagarna som bjöd på både föreläsningar, utställningar och mingel.

Ta en porträttbild till webben

Nu finns nya tillfällen att bli fotograferad för dig som inte har en bild på din medarbetarsida på webben, eller som inte har en bild tagen av en professionell fotograf.

Nationell konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik

Skolforskningsinstitutet med flera inbjuder till en konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik torsdag 24 maj 2018 i Stockholm. Syftet är att identifiera och diskutera vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor i så kallade praktiknära forskningsansatser. Konferensen riktar sig i första hand till forskare/lärare som är involverade i praktiknära forskning. Klicka på rubriken för mer information (pdf).

Intresset för VFU utomlands ökar

Ansökan till utlandsstudier, VFU utomlands och sommarkurser 2018/19 stängde 1 februari. Resultatet blev något färre sökande till utlandsstudier än föregående år men intresset för att göra en VFU period utomlands har ökat. LiU – studenter kommer att synas i verksamheter runt om i världen framöver; i Hong Kong, Maputo, Nairobi, Hyderabad, Kentucky, Spanien och Åbo..

Likaså är intresset för sommarkurs i Kenya och Indien fortsatt högt. Förskollärarprogrammets satsning på synliggörandet av internationella möjligheter för studenter har gett resultat och här ser vi den största ökningen av antalet utresande studenter; totalt 16 st mot förra årets 8. Årets ansökningar höll god kvalitet med väl motiverade val och meriterade studenter.

Kick-off för alla utresande lärarstudenter sker i april men redan i mars samlas sommarkurs-studenterna i sina respektive grupper för förberedelser.

Hur ändrar GDPR forskningsförutsättningarna vid LiU?

LiU:s dekaner bjuder genom Medicinska fakulteten in universitetets samtliga forskare och administrativ personal som rör sig kring forskare till en öppen föreläsning kring den nya dataskyddsförordningen GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018. Föreläsningen äger rum 8 mars, kl 13.15-15.00 i Berzeliussalen, ingång 65, Campus US. Ingen anmälan krävs. Klicka på rubriken för att ladda ner infobladet.

LiU Skolsamverkan: Tema Digitalisering

Under 2018 har LiU Skolsamverkan valt digitalisering som tema för olika aktiviteter inom LiU Skolsamverkan. Det övergripande syftet med detta tema att bidra till att utveckla verksamheten hos huvudmän, i skolor, i undervisning och i lärarutbildning.

Matematikens didaktik - Kompetenskonferens

En konferens om erfarenheter och forskningsresultat från ett flerårigt forskningsprojekt mellan LiU, Norrköpings kommun och Linköpings kommun. Linköpings universitet, Campus Norrköping, sal K4, Kungsgatan 40, Norrköping, 20 mars.

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, skolledare, utvecklingsledare, forskare och lärarutbildare, men också för personer verksamma i myndigheter och organisationer.
13 mars, Kl. 08.30 – 15.00 Arbetets museum och Kåkenhus, Norrköping.

Nätverksträff för lärare med utvecklingsuppdrag

Att utvärdera digitala verktyg för undervisning. Förmiddagspasset (9:00-12:00) riktar sig till lärare från förskola till årskurs 6, och eftermiddagspasset (13:00-16:00) till lärare från årskurs 7-9 och gymnasiet. 6 mars, B42, Bomullsspinneriet, Campus Norrköping

Nytt kursvärderingssystem

I höst får LiU ett nytt kursvärderingssystem som ersätter det tidigare KURT. Nu startar en tävling som arrangeras av kårerna för att hitta ett namn till det nya systemet.

LiU:s pedagogikhalvdagar

Nu finns program och anmälan till LiU:s pedagogikhalvdagar på Didacticums hemsida.Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Apr 17 12:12:31 CEST 2018