Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Ämneslärarprogrammen vid LiU bland de bästa i landet

Vid Universitetskanslersämbetets granskning av landets ämneslärarutbildningar får Linköpings universitet fortsatt toppbetyg. Statistiken visar att LiU är det enda lärosätet som fått godkänt för sin ämneslärarutbildning i matematik, åk 7-9.

Föräldrars användning av digitala media leder till långsammare språkutveckling

Språket hos barn vars föräldrar ofta använder digitala media utvecklas långsammare visar ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet.

Nyutbildade lärares erfarenheter av den första tiden i yrket

Utbildningspolitiska förändringarna, globala trenderna och tidsandan, har direkt betydelse för skolans funktioner och lärarprofessionens uppgifter. Föreliggande studie av Ulf Lundström, Umeå universitet, är ett försök att visa på hur nyutbildade lärare uppfattar sin situation, hur de söker riktning och mening och vad de kan stödja sig på i den processen. Klicka på rubriken för att ladda ner studien

Andreas Fejes ny ordförande för ESREA

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik valdes nyligen till ordförande för den europeiska organisationen European Society for Research on the Education of Adults (ESREA).

Läs till grundlärare i Nyköping eller Västervik

Hösten 2020 blir det möjligt att läsa grundlärarutbildning med inriktning fritidshem i Nyköping och Västervik. Utbildningen är treårig och det råder stor brist på grundlärare med inriktning fritidshem.

Studenter i Småland ansluter till LiU

Nya behov i undervisningen har gjort att föreläsningssalar på campus har utrustats med teknisk utrustning för att studenter ska kunna utbilda sig vid LiU även i Vimmerby, Västervik, Hultsfred, Norrköping, Kalmar och Jönköping.

Minikonferens Norrköping

Förskollärarstudenterna presenterade sina examensarbeten

LiU och Norrköpings kommuns Utbildningskontor (FoU) möttes i en konferens om förskollärarstudenternas examensarbeten. 64 arbeten presenterades för Norrköpings rektorer i förskola och FoU. Eleverna från Barn och Fritid (Haga) och Lärling deltog.
- Fantastiskt! tycker FoU Utbildningskontoret, Norrköpings kommun.

Samverkan försvåras av konkurrerande målsättningar

Utbildningsnivån bland invånare i Norrköpings kommun, liksom övergångstalen från gymnasiet till universitet och högskola, är lägre än i riket i stort. Samtidigt finns det en uttalat stark ambition bland Norrköpings politiker att höja dessa siffror.

Stiftelsens Tornbylyckorna-Lektorshagens stipendier 2020

Styrelsen för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping har beslutat att under 2020 särskilt prioritera ansökningar som avser digitalt lärande, matematik och naturvetenskap, barns och elevers läsande och skrivande samt främjande av kulturmöten. Sista ansökningsdag 9 mars. Ladda ner infobladet för mer information.

UV i december

Visst är det något speciellt med dessa de sista skälvande arbetsdagarna innan kommande helgdagar?! En kan nu räkna dom på ena handens fingrar! Så det blir jul och nyår i år igen - efter osedvanligt mörka veckor. Nu stundar tid för välförtjänt vila från vardagen på universitetet.

Synnerligen välförtjänt skulle jag säga. En tillbakablick på året som gott med hjälp av UV-nytt avspeglar enbart en del av all vår verksamhet. Här finns rubriker som: Intresset för lärarutbildning ökar, Att nå fram trots språkbarriärer – praktik i Japan”, LiU-forskare på DN-debatt: ”Tveksamt om ’kunskapsskolan’ leder till mer kunskaper”, Fler vägar in i läraryrket fyller stort behov, Drygt 29 miljoner till LiU-forskning i Utbildningsvetenskap, Rapport från LiU-forskare ledde till regeringsuppdrag till UKÄ, Ny lärarutbildning i Västervik, Segregation och ojämlikhet resultatet av marknadsutsatt skola, samt inte minst: Hög kvalitet på lärarutbildningar på LiU: Samtliga granskade lärarprogram vid LiU bedöms hålla hög kvalitet!

Detta axplock ur UV-nytt ger som sagt bara en fingervisning av allt som pågår inom Utbildningsvetenskap. Ett stort tack för allt som uträttas under 2019!

Eder julnisse

Jörgen Nissen
Dekan, Utbildningsvetenskap


Slöjd blir kvar på LiU

Slöjdverksamheten blir kvar inom Linköpings universitet. Rektor ställer sig bakom Utbildningsvetenskaps styrelses beslut att fortsätta bedriva slöjdverksamhet.

Ny lärarutbildning i Vöstervik

Från och med hösten2020 kommer Linköpings universitet att erbjuda Vöstervik som utbildningsort för programmet grundlärare i fritidshem.

LiU ska erbjuda sommarkurser för snabbare väg till läraryrket

Regeringen satsar ytterligare på sommarkurser i budgetpropositionen för 2020, vilket innebär att satsningen uppgår till totalt 75 miljoner kronor årligen. 18 universitet och högskolor får nu i uppdrag att anordna fler kurser på sommaren och lärarutbildningen ska särskilt prioriteras. Antalet studenter som kan omfattas av satsningen ökar från 2000 till 4000.

Sök medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning

Lärare som är aktiva inom lärarprogrammen inbjuds att söka medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning.

The 16th Nordic Teacher Education Conference

Färöarnas universitet ordnar konferensen i Tórshavn 12 till 14 maj, 2020. Temat är “Innovation in Teaching and Learning”. Sista anmälningsdag är 10 januari. Klicka på rubriken för mer information och anmälan

39 miljoner kronor till forskarskola

Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik fick i hård konkurrens 39 miljoner kronor från Vetenskapsrådet i årets utlysning till forskarskolor inom utbildningsvetenskap.

Ny ansökningsperiod av forskningsmedel från Norrköpings fond för forskning och utveckling

Ny ansökningsperiod av forskningsmedel från Norrköpings fond för forskning och utveckling inleds måndagen den 4 november 2019 och pågår till den 29 februari 2020. Ansökningar ska genomföras via kommunens e-tjänst (klicka på rubriken) som öppnar den 4 november 2019.

Utvärdering av försök med övningsskolor klar

Utvärderingens viktigaste slutsatserna kan sammanfattas med att lyfta handledarens centrala roll för en lyckad VFU, skriver rapportförfattarna. De rekommenderar också att man förlägger en VFU-period på en annan skola i mitten av utbildningen istället för i slutet. Klicka på rubriken för att ladda ner rapporten.

Majoritet väljer högskola i hemregionen

Av alla studenter som tog examen mellan 2008 och 2015 vid Sveriges universitet och högskolor valde 53 procent att studera i sin hemregion. Tre år efter examen bor också 61 procent kvar i samma region som de valde att studera i. Det visar en ny sammanställning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Rapport från LiU-forskare ledde till regeringsuppdrag till UKÄ

I somras lade Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik på LiU, rapporten Redo för komvux på regeringens bord.
- Lärarutbildningarna bryter mot högskoleförordningen genom att inte förbereda sina studenter för artbete i komvux, konstaterade Fejes. Regeringen har nu gett ett uppdrag till UKÄ att se över detta.
Uppdraget uppmärksammas i DN (klicka på rubriken).

Andreas Fejes rapport finns här: https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1320505/FULLTEXT01.pdfSidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-24