Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

SVT uppmärksammar övningsskolorna

Konceptet med särskilda övninsskolor knutna till lärarutbildningen vid LiU uppmärksammas av SVT.

Inbjudan att delta i ”Låna en Forskare” under Forskarfredag

Vill du bli ”utlånad” till en skolklass? Upplägget är att under en lektion prata i ca 15-20 minuter om ämnet "Hur är det att jobba som forskare?" - vad gör man egentligen om dagarna, varför blir man forskare och vad kan man forska om?

Utlandsvistelse viktig för meritering

Under 2017 hade knappt 20 procent av den forskande och undervisande personalen varit på en arbetsrelaterad utlandsvistelse minst en vecka. Det visar en statistisk analys från UKÄ.

Globalt lärande i Kenya höjer blicken för LiU:s lärarstudenter

På gymnasieskolan Kenswed Academy i Kenya får ungdomar från Nairobis slumområden gratis utbildning. Skolan drivs med hjälp av lärarstudenter från Linköpings universitet som på plats får lära sig mer om globala frågor.

Mimer uppmärksammas i Danmark

Dansk Folkeoplysnings Samråd uppmärksammar Mimer på sin webbplats med en intervju med Annika Pastuhov, postdoc vid Mimer.

Fritt fall för komvux

Många av de elever som i dag läser på komvux behöver strukturerat stöd för att klara sina studier. Men marknadsutsättningen har lett till en utveckling åt motsatt håll. Nu behöver organisationen ses över, skriver Andreas Fejes, IBL, i Pedagogiska magasinet.

Segregation och ojämlikhet resultatet av marknadsutsatt skola

I en ny bok beskriver en rad forskare utvecklingen av det svenska utbildningssystemet och hur det påverkar lärare, elever och rektorer.

Didacticum söker pedagogiska utvecklare

Didacticum söker lärare i grundläggande högskolepedagogiska kurser och IKT-pedagoger som kan arbeta med stöd inom områdena film som pedagogiskt verktyg respektive distansundervisning. Klicka på rubriken för att ladda ner mer information.

Besök från samarbetsskola i Hyderabad

Lärarutbildningens utbyte med Silver Oaks International School inspirerade Matteusskolan att samarbeta med skolan.

Tårta

Dags för tårta

Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 firade i veckan att UKÄ bedömmer att LiU:s utbildningar håller "Hög kvalitet". På bilden, från vänster: Ingrid Olsson, Kfu, Annika Björn,Tema (Kemi), Lena Örnestrand, Kfu (internationell samordnare), Lotta Holme , IBL (UK6).

Hög kvalitet på lärarutbildningar på LiU

Linköpings universitet kommer mycket väl ut i en ny granskning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gjort av lärarutbildningar i landet. Samtliga granskade lärarprogram vid LiU bedöms hålla hög kvalitet.

Fem procent fler förstahandssökande till grundutbildningarna i år

Samma antal sökande totalt men 5% fler förstahandssökande än förra året - det är facit för året ansökningar till ht19 för anslagsfinansierade program.

Reformer av lärarutbildningen på gång

- Nu börjar arbetet med att reformera utbildningen utifrån Januariavtalet, skriver Matilda Ernkrans (s), minister för högre utbildning och forskning, i en debattartikel.

LiU samarbetar med förskolor kring hållbarhet

Forskare ska tillsammans med förskolor i Norrköping arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Syftet är att ihop med barnen skapa förståelse för ett hållbart samhälle.

Blandade grupper: utmaningar i kunskapens rum för lärare och studenter

Vad händer då grupper och individer, med olika erfarenheter, förkunskaper, förväntningar och bakgrunder, möts i högre utbildning? Vad händer med lärandet? Välkommen till en workshop måndag den 6 maj med fokus på grupprocesser och jämlikt lärande i sammansatta grupper med olika förkunskaper och bakgrunder.

LiU värd för ECIU Teacher Thematic Network

Trots olikheter möter lärarutbildningarna inom nätverket ”ECIU Teacher Thematic Network” liknande utmaningar. Vid en träff i början av april bestämde man kartlägga varandras expertis-områden för att ringa in samarbetsområden.

Ledningen utsedd för institution Z

Josefina Syssner kommer att utses till prefekt för den nya institutionen för humaniora och samhällsvetenskap av rektor Helen Dannetun. Som proprefekter kommer samtidigt Ann-Kari Sundberg som för närvarande är prefekt på IKK, och professor Stefan Jonsson vid ISV att utses.

Var med och samverka med Agora

Matematiska institutionen vill i samarbete med Agora och Linköpings kommun skapa ett program med aktiviteter för att stödja samverkan och en regelbunden kontakt mellan akademiker och samhället. Vi vill därför ha idéer och förslag från medarbetare vid LiU på hur deras forskning och ämnesintressen kan komma allmänheten till nytta.

CKS uppsatstävling

Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, stödjer framväxten av relevant forskning för kommunerna och för att stimulera intresset för kommunforskning och uppmuntrar studenter vid Linköpings universitet till att skriva kommunrelevanta uppsatser genom en uppsatstävling!
För att kunna delta i tävlingen ska studenten (-erna) skrivit en godkänd kandidat-, magister- eller masteruppsats eller examensarbete vid någon institution vid LiU under läsåret HT2018/VT2019. CKS styrelse fattar beslut i tävlingen under hösten 2019. Den totala prissumman uppgår till 20 000 kronor.

Ökande behov väntas i flera undervisningsämnen

Det finns ett fortsatt behov av lärare i alla undersöka ämnen och störst verkar behoven bli i årskurs 7–9 konstaterar UKÄ i en analys. Det ser ut att bli ett tilltagande behov av lärare i ämnen som matematik, svenska som andraspråk, de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt slöjd och hem- och konsumentkunskap framöver, om antalet examinerade lärare fortsätter att vara i samma nivå som de senaste åren. Klicka på rubriken för att ladda ner UKÄ:s analys (PDF).Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-24