Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Digital didaktisk design

Lärare och forskare utvecklar digital didaktisk design

Hur kan en framtida digital utbildningspraktik främja elevers utveckling av kunskaper, förmågor och bildning i Hans Roslings anda? Elevers möjligheter att bidra till samhälleliga utmaningar som klimatförändringar, fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsvillkor behöver stärkas, skriver Ulrika Bodén, Linnéa Stenliden och Jörgen Nissen, LiU, i Venue.

Louise Malmström tar över som PUL

Louise Malmström tar över som programansvarig utbildningsledare (PUL) för Folkhögskollärarprogrammet efter Eva-Marie Harlin som avslutar sitt uppdrag som PUL vid årsskiftet. Louise Malmström arbetar på avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande på IBL och är idag bland annat kursansvarig inom Folkhögskollärarprogrammet. Hon tidigare har suttit som ledamot i styrelsen för Utbildningsvetenskap, SUV.

Humaniorautredningen överlämnad

Att LiU kan fortsätta att erbjuda relevanta utbildningar inom humaniora är centralt för arbetet med att hantera samhällets utmaningar. Därför föreslår humaniorautredningen att vissa utbildningar utvecklas och andra avvecklas samtidigt som organisationen för humaniora och samhällsvetenskap förändras.

Skola på golfbana

Hur kan en skola använda en golfanläggning i sin undervisning och sitt lärande ? - I ett gemensamt projekt krig utomhuspedagogik – outdoor education mellan LiU, Motala Golfklubb och Smedsby skola åk 1-6 har man jobbat med den frågan. Nu får du möjligheten att den 13 november ta del av de slutsatser och erfarenheter som projektet kommit fram till.

Veckans siffra: 3,3

… miljoner kronor är den årliga finansieringen av NATDID, Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik på LiU.

NATDID utgör ett av rektor särskilt inrättat centrum som på ett vetenskapligt förankrat och innovativt sätt ska fullgöra uppdraget att sprida forskning inom området till verksamma inom skolan.

Uppdraget gäller från den 1 juli 2014.

10,3 miljoner kronor till forskning om hållbart samhällsbyggande

Två forskningsprojekt vid LiU tilldelas medel från forskningsrådet Formas. Mest pengar får ett projekt där forskare ska hjälpa förskolor att arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Dessutom får en LiU-forskare bidrag för arrangerandet av en klimatanpassningskonferens.

Folkbildningen viktig för asylsökandes sociala liv

Engagerade folkbildare gör i det tysta en stor samhällsinsats för att hjälpa asylsökande in i det svenska samhället. Det gäller inte bara kunskapsmässigt utan även socialt och mänskligt, visar två färska LiU-studier.

Avtryck som synliggör

Avtryck som synliggör

Ensamarbetets dagar är till ända, för elevers och lärares skull. Fast vi är inte riktigt där än. I väntan på detta finns det anledning att uppmärksamma om och hur pedagogiskt förhållningssätt skiljer sig åt i ett kollegium, skriver Marcus Samuelsson i Venue.

Resestipendium - Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond

Resebidrag kan erhållas av forskare som avlagt doktorsexamen (motsv) och doktorander. För båda gäller att de vid sista ansökningsdag inte fyllt 40 år och är anställda vid Linköpings universitet. Företräde till bidrag ges till den som avlagt doktorsexamen (motsv). Den som erhållit bidrag vid visst ansökningstillfälle kan normalt inte komma i fråga förrän efter två år. Den sammanlagda tillgängliga summan är ca 300 000 kr per ansökningstillfälle

Lednings- och utvecklingsorganisation för de långa programmen

Organisationsbeslutet syftar till att samla och uppdatera i ett övergripande beslut den mängd beslut som fattats gällande organisationen av 2011-års lärarprogram och på så sätt säkerställa att förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet vid LiU erbjuder en sammanhållen och likvärdig utbildning.
OBS! att det inte handlar om en ny lednings- och utvecklingsorganisation som det felaktigt stod tidigare i rubriken.

Uppdragsutbildningsenheten invigd

Sedan årsskiftet prövar LiU en ny organisation och delvis nya arbetssätt och rutiner för uppdragsutbildningar. Institutionerna, fakulteterna och LiU Uppdragsutbildning - den nya enhet som ska samordna de uppdragsutbildningar som erbjuds på universitet - ska samarbeta för att kunna erbjuda fler och bättre uppdragsutbildningar än tidigare.

Barn spelar spel på iPad

Socialt samspel i förskolan: datorspelande, språkanvändning och tambursamtal

Det är genom att samspela och språka med andra barn och vuxna som barn till största delen lär och utvecklas. Därför är det också viktigt med kunskaper om hur socialt samspel går till för att på så vis kunna stödja barns utveckling och (språk)lärande på ett bra sätt i förskolan, skriver Polly Björk-Willén i Venue.

IKT och lärande

Vill du ta hjälp av en IKT-pedagog? Eller delta i workshops om IKT och lärande? Under läsåret 18/19 erbjuder Didacticum och/eller IKT-studion en rad workshops, utbildningar och aktiviteter.

Utlysning av medel för projekt inom e-lärande

Under hösten utlyser rektor återigen via Didacticum sökbara utvecklingsmedel för pedagogiska projekt. I denna omgång ska projektens syfte vara att stimulera innovation och kompetensutveckling inom området e-lärande.

Biträdande PUL sökes

Utbildningsvetenskaps kansli söker en biträdande programansvarig utbildningsledare (PUL) för Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem.

Birgitta Plymoth ny ordförande för valberedningsnämnden

Styrelsen för Utbildningsvetenskap beslutade att entlediga Anna Johnsson Harrie som ledamot och ordförande i valberedningen och utsåg ledamoten i valberedningen Birgitta Plymoth till ny ordförande.

Nätverksträff 2018 med NILS

NILS (Nätverket för Internationalisering av Lärarutbildning i Sverige) träffas på Kungliga Musikhögskolan den 18 oktober och på Sida den 19 oktober, båda belägna på Valhallavägen, Stockholm.

Nätverksträffen kommer att ta upp internationaliseringsutredningen och hållbarhetsagenda inom lärarutbildningen.

Sista datum för anmälan och inbetalning av deltagaravgift är 30 september.

Klicka på rubriken för mer info och anmälan.

Nytt Ladok på LiU – vad händer då?

Införandet av nya Ladok är en större händelse än man kan tro. Systemet är helt nytt och helt annorlunda uppbyggt än det nuvarande, därför är det flera saker som kommer att förändras. Vi har listat en del av de övergripande förändringarna som kommer att ske och här kan du också läsa lite mer om hur det kan komma att påverka dig, beroende på vad du arbetar med, och tips på vad du kan göra för att förbereda dig.

Chefsdagen 2018

Är du chef på LiU? Boka då redan nu in den 22 november för LiU:s Chefsdag som i år äger rum på Campus Norrköping.

Mer information och anmälan kommer att läggas ut på LiU:s ledarwebb lite längre fram. Till dess – reservera datumet!

Folkbildningen blir det mänskliga Sverige

I rapporten ”Svenska(r) från dag ett” har fyra forskare vid Linköpings universitet, Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Nedžad Mešić och Sofia Nyström undersökt ABFs arbete med asylsökande. De konstaterar att det inte går att visa hela folkbildningens gärning, människors empati och otroliga engagemang för dem som kommer hit, i tabeller och siffror.Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Oct 19 13:53:39 CEST 2018