Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Nytt dekanat för Utbildningsvetenskap

Sedan 1 januari har vi nytt dekanat för område Utbildningsvetenskap. Det består av Håkan Löfgren (dekan), Ann-Kari Sundberg (prodekan utbildning) och Maria Simonsson (prodekan forskning och forskarutbildning).

Nu utvärderas kvalitetsarbetet av UKÄ

Den 18 februari kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) till LiU för att granska universitetets gemensamma modell för kvalitetssäkring av utbildning. Det är första gången en sådan här granskning görs sedan det nya nationella systemet för kvalitetssäkring infördes.

Helena Colliander ny programutbildningsledare för masterprogrammet Adult Learning och Global Change

Helena Colliander har tagit över PuL-ansvaret för det internationella masterprogrammet Adult Learning och Global Change – en utbildning helt på distans som drivs förutom av LiU av University of British Columbia i Kanada och University of Western Cape i Sydafrika.

Remiss från Utbildningsdepartement om lärarutbildningen

Utbildningsdepartementet har skickat ut en remiss med förslag om förändringar i lärarutbildningen. Främst berör förslagen Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), men även VFU, innehållet i den Utbildningsvetenskapliga kärnan och möjligheter att ha svenska som andra språk inom grundlärarprogrammet berörs.

Ny masterutbildning för yrkeslärare

Linköpings universitet har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att planera och utveckla en masterutbildning för yrkeslärare, i samarbete med Göteborgs och Karlstads universitet. Satsningen riktar sig speciellt till yrkeslärare som arbetar eller avser att arbeta inom yrkeslärarutbildningen.

Stipendier och anslag till undervisningsväsendet i Linköping

Styrelsen för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping kommer att under 2021 dela ut stipendier och anslag.

Breddad rekrytering utvärderas

Sedan år 2001 kräver högskolelagen att svenska lärosäten arbetar aktivt med breddad rekrytering till utbildningar. Under våren ska arbetet utvärderas och en arbetsgrupp på LiU har redan börjat jobba.

Årets lärarutbildare 2020

Thomas Östholm är utsedd till Årets lärarutbildare 2020, av studenterna vid Lärarsektionen på LiU.

Programmering som digitalt verktyg i matematikundervisningen

Avgörande för den digitala kompetensen i samhället är förmågan att hantera digitala verktyg och programmering ingår numera som en komponent i skolans matematikkurser.

Magnus Hultén får anslag på 3,6 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond

Magnus Hultén har fått 3,6 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond till projektet "Skolans målstyrning 1919-2020: från progressivism till NPM/nyliberalism".

Medel kvar att söka för att öka den internationella rörligheten inom Utbildningsvetenskap

UV:s internationaliseringsnämnd vill påminna om att det finns medel kvar att söka för att:

- Utveckla kurser (fristående- och programkurser) inom UV för att erbjuda ett attraktivt kursutbud på engelska för inresande utbytesstudenter (gärna samläsning med UV:s studenter).
- öka samarbetet med UV:s partneruniversitet för att främja goda relationer och mobilitet

Interkulturell kompetens: underlättande och effektiv förberedelse av online-seminarier för internationella grupper.

UV:s tyska samarbetspartner Europa-Universität Flensburg bjuder in kollegor vid Univ of Jyväskylä, Syddansk universitet, Etvös Lórand i Budapest samt LiU till en digital fortbildningsserie

Fortsatta tidskriftsbidrag till Pedvux

Vetenskapsrådet har beslut om tidskriftsstöd inom humaniora-samhällsvetenskap kommit ut. Våra tidskrifter RELA och NJVET får fortsatt stöd från Vetenskapsrådet. Sammanlagt drygt 1,25 miljoner kronor får tidskrifterna perioden 2021-2023.

Forskning inom utbildningsvetenskap får 34 miljoner kronor

LiU var det lärosäte som fick störst utdelning vid Vetenskapsrådets årliga utlysning inom utbildningsvetenskap. Forskningsprojekten rör allt från läsning och fysisk kontakt i förskolan till lässvårigheter och visualisering inom naturvetenskap.

Studier och praktik utomlands åter möjligt under vårterminen 2021

LiU:s fakulteter har nu gjort bedömningen att möjligheten att genomföra utlandsstudier och praktik kan öppnas upp inför vårterminen 2021. (Dnr LIU-2020-03353).

Programstart för de långa lärarprogrammen 2020

Med anledning av Covid 19 blev det ett annorlunda välkomnande av årets nya lärarstudenter. Både i Linköping och Norrköping utgick de traditionsenliga stora uppropen och mottaganden som tidigare samlat flera hundra studenter. För första gången prövades istället ett digitalt upprop som pågick under en vecka mellan den 10-17 augusti.

Mobility Grants for Internationalisation - ansökan öppen till 25 september

Allt fler länder i världen erbjuder forskning och utbildning av god kvalitet och STINT har bilaterala program med ett urval av dem. Det nya programmet Mobility Grants for Internationalisation erbjuder möjlighet till samarbete med alla länder utanför EU/EFTA. Det gäller projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.

Satsning på forskarskola för folkhögskollärare

För att säkra folkhögskolans vetenskapliga grund föreslås Linköpings universitet tilldelas 2 miljoner kronor per år i fyra år för att anordna en forskarskola för yrkesverksamma folkhögskollärare.

Ny projektledare för VP-uppdraget ökade övergångstal till eftergymnasiala studier

Nu står det klart att det är UllaKarin Sundqvist Nilsson, utredare på Planerings- och ekonomiavdelningen, blir projektledare för VP-uppdraget Ökade övergångstal till eftergymnasiala studier.

Nytt program: Grundlärare i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Hösten 2021 startar ett nytt program inom Utbildningsvetenskap, då de första studenterna på det erfarenhetsbaserade grundlärarprogrammet mot fritidshem antas. Utbildningen, Grundlärare i fritidshem - erfarenhetsbaserad, kommer att ske i Norrköping och decentraliserat på lokala campus i Vimmerby, Katrineholm och Motala.Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-17