Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

UV inför schablonersättningar för förändringsarbete i lärarutbildningarna

Lärarutbildningen kännetecknas av ständig förändring. Bland annat är utbildningen föremål för ökade krav och detaljstyrning i högre utsträckning än andra yrkesutbildningar i Sverige. För att skapa förutsättningar för att hantera kraven på förändringar inom lärarutbildning har området Utbildningsvetenskap (UV) infört två schabloner för ersättning till institutionerna för förändringsarbete inom lärarutbildning.

Kursplaneprocessen har förtydligats och nya kursplanemallar har tagits fram

Området utbildningsvetenskap (UV) har under 2020-2021 arbetat med att se över och förtydliga kursplaneprocessen. Sådant som vilka deadlines som styr processerna och hur kursplaner ska granskas har utvecklats. I arbetet har även kvalitetssäkring av kursplaner och kursklassificering ingått.

Ny rapport om lärarstudenters övergång från lärarutbildning till arbete som lärare i skolan

Förväntningarna på nya lärares kunskaper och förmåga att klara alla delar av yrket efter utbildningen är hög hos skolledarna, enligt rapporten "Lärarstudenters övergång från lärarutbildning till arbete som lärare i skolan". Samtidigt beskriver de nya lärarna att de upplever många utmaningar med läraryrket och att det finns ett behov av en mentor som kan ge stöd under det första året.

Ingemars Lärarpris

Han har fått vänta i mer än ett år. Men snart är det dags för matematikläraren Daniel Carlsson att få ta emot Ingemars Lärarpris, som med sin prissumma på 500 000 kronor är det största lärarpriset i landet!

Fler vill läsa på LiU

Lyckad satsning på decentraliserade utbildningar
Lyckad satsning på decentraliserade utbildningar
– Det är roligt att LiU lyckats så väl med satsningen på decentraliserade utbildningar inom utbildningsvetenskap, säger Ragnhild Löfgren. Det här är inte studier på distans utan man läser tillsammans på ett campus. Lärare är ett bristyrke och på det här sättet når man människor som av olika skäl inte kan flytta från dessa relativt små orter.

Virtuella elever ger tryggare lärare

Lärarstudenter som tränade på att undervisa virtuella elever fick större tilltro till sin förmåga som lärare. Det visar en studie från Linköpings universitet. På sikt kan övning i virtuell praktik leda till att lärarstuderande är mer förberedda när de kommer ut i yrkeslivet.

38,5 miljoner till forskarskola om vuxnas lärande

Vetenskapsrådet beviljar Linköpings universitet 38,5 miljoner kronor till en ny forskarskola om vuxnas lärande. Tillsammans med en tidigare satsning innebär det att 21 doktorander de närmaste åren kommer att bedriva forskning om komvux och folkhögskolor.

Lärarstudent har beviljats Asem-Duo Fellowship stipendium

Ämneslärarstudenten Alicia Jonsson har som första lärarstudent vid LiU beviljats ett så kallat Asem-Duo Fellowship stipendium för en termins utbytesstudier vid EWHA Womens University i Seul, Sydkorea.

Nordiska nätverket för forskning om uttal och uttalsundervisning i ett andraspråksperspektiv

Det nordiska nätverket för forskning om uttal och uttalsundervisning i ett andraspråksperspektiv, NNL2P, bjuder in till konferens den 14-15 juni 2021.

Nu möjligt få examen med global profil på Kompletterande pedagogisk utbildning

Styrelsen för Utbildningsvetenskap har beslutat att införa möjlighet till examen med global profil efter avslutad kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasiet och år 7-9.

Stort intresse hos ULV-studenter att undervisa online utomlands

Digital VFU utomlands har blivit ett riktigt bra alternativ för studenter som inte kan åka utomlands på grund av Covid-19, men också för de som av familje- eller personliga skäl inte har möjlighet att vara borta en längre tid. Vi har på så sätt kunnat nå nya studentgrupper som får internationell erfarenheter inom ramen för lärarutbildningen.

Utredning om tioårig grundskola - Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementets utredning om en tioårig grundskola redovisar i detta betänkande uppdraget att föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1.

LiU bevakar följer och bevakar detta.

Fler sökande till LiU:s lärarprogram

De senaste årens positiva utveckling vad gäller antalet sökande till UV:s utbildningar fortsätter inför hösten 2021. Totala antalet förstahandsansökningar till UV:s lärarprogram ökade mellan 2020 och 2021 med 18%. Motsvarande ökning för fristående kurser är 22%.

Stor ökning av antal examinerade lärare i Sverige enligt UKÄ

Läsåret 2019/20 påbörjade 13 560 personer en lärarutbildning och 9 760 avlade någon form av lärarexamen. Det är en stor ökning av antalet examinerade jämfört med läsåret innan.

Femtioåring med mål att främja demokratin

Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet har fyllt femtio år. Men målet att stärka och utveckla demokratin är lika aktuellt som vid starten, om inte mer. – Med en ökad polarisering i samhället är folkhögskolornas roll nu viktigare än någonsin, säger Louise Malmström, ansvarig för programmet.

Didaktik i samhällsämnena (DISA) utlyser medel för forskning

Forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena (DISA) inbjuder disputerade medarbetare vid Linköpings universitet att söka medel för att utarbeta en forskningsansökan till extern forskningsfinansiär med för DISA relevanta frågeställningar. Utlysningen syftar till att bidra till att stödja DISA:s målsättningar som är att genom forskning stärka kunskapen om och den didaktiska utvecklingen med anknytning till de samhällsvetenskapliga undervisningsämnena, främst filosofi, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Vilka vill du se som Årets alumner?

Nu är det dags att ge förslag på vilka två tidigare LiU-studenter som ska få utmärkelsen Årets alumn 2020. Alla är välkomna att nominera en eller flera kandidater.

Nystartat nätverk inom AI tillsammans med Tekniska fakulteten

”AI, lärande och skola” är ett nystartat nätverk som ska fördjupa och stärka samverkan mellan olika forskningsmiljöer med intresse för AI, utbildning och skola.

Skolan viktigaste platsen för att upptäcka våld i hemmet

Regeringen vill att det ska bli straffbart att barn tvingas bevittna brott i nära relationer. LiU-forskarna Ann-Marie Markström och Ann-Charlotte Münger har skrivit en bok om förskolans och skolans ansvar när barn upplever våld i hemmet. Det finns stora brister i skolans agerande, menar de.

Ny omgång av Förskollärarprogrammet som uppdragsutbildning

Hösten 2021 startar en ny omgång av Förskollärarprogrammet som uppdragsutbildning vid LiU. LiU har ett ramavtal med Linköpings kommun om denna uppdragsutbildning, och kommunen har nu gjort ett nytt avrop som universitetet tackat ja till.Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-01