Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Nordiska nätverket för forskning om uttal och uttalsundervisning i ett andraspråksperspektiv

Det nordiska nätverket för forskning om uttal och uttalsundervisning i ett andraspråksperspektiv, NNL2P, bjuder in till konferens den 14-15 juni 2021.

Nu möjligt få examen med global profil på Kompletterande pedagogisk utbildning

Styrelsen för Utbildningsvetenskap har beslutat att införa möjlighet till examen med global profil efter avslutad kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasiet och år 7-9.

Stort intresse hos ULV-studenter att undervisa online utomlands

Digital VFU utomlands har blivit ett riktigt bra alternativ för studenter som inte kan åka utomlands på grund av Covid-19, men också för de som av familje- eller personliga skäl inte har möjlighet att vara borta en längre tid. Vi har på så sätt kunnat nå nya studentgrupper som får internationell erfarenheter inom ramen för lärarutbildningen.

Utredning om tioårig grundskola - Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementets utredning om en tioårig grundskola redovisar i detta betänkande uppdraget att föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1.

LiU bevakar följer och bevakar detta.

Fler sökande till LiU:s lärarprogram

De senaste årens positiva utveckling vad gäller antalet sökande till UV:s utbildningar fortsätter inför hösten 2021. Totala antalet förstahandsansökningar till UV:s lärarprogram ökade mellan 2020 och 2021 med 18%. Motsvarande ökning för fristående kurser är 22%.

Stor ökning av antal examinerade lärare i Sverige enligt UKÄ

Läsåret 2019/20 påbörjade 13 560 personer en lärarutbildning och 9 760 avlade någon form av lärarexamen. Det är en stor ökning av antalet examinerade jämfört med läsåret innan.

Femtioåring med mål att främja demokratin

Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet har fyllt femtio år. Men målet att stärka och utveckla demokratin är lika aktuellt som vid starten, om inte mer. – Med en ökad polarisering i samhället är folkhögskolornas roll nu viktigare än någonsin, säger Louise Malmström, ansvarig för programmet.

Didaktik i samhällsämnena (DISA) utlyser medel för forskning

Forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena (DISA) inbjuder disputerade medarbetare vid Linköpings universitet att söka medel för att utarbeta en forskningsansökan till extern forskningsfinansiär med för DISA relevanta frågeställningar. Utlysningen syftar till att bidra till att stödja DISA:s målsättningar som är att genom forskning stärka kunskapen om och den didaktiska utvecklingen med anknytning till de samhällsvetenskapliga undervisningsämnena, främst filosofi, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Vilka vill du se som Årets alumner?

Nu är det dags att ge förslag på vilka två tidigare LiU-studenter som ska få utmärkelsen Årets alumn 2020. Alla är välkomna att nominera en eller flera kandidater.

Nystartat nätverk inom AI tillsammans med Tekniska fakulteten

”AI, lärande och skola” är ett nystartat nätverk som ska fördjupa och stärka samverkan mellan olika forskningsmiljöer med intresse för AI, utbildning och skola.

Skolan viktigaste platsen för att upptäcka våld i hemmet

Regeringen vill att det ska bli straffbart att barn tvingas bevittna brott i nära relationer. LiU-forskarna Ann-Marie Markström och Ann-Charlotte Münger har skrivit en bok om förskolans och skolans ansvar när barn upplever våld i hemmet. Det finns stora brister i skolans agerande, menar de.

Ny omgång av Förskollärarprogrammet som uppdragsutbildning

Hösten 2021 startar en ny omgång av Förskollärarprogrammet som uppdragsutbildning vid LiU. LiU har ett ramavtal med Linköpings kommun om denna uppdragsutbildning, och kommunen har nu gjort ett nytt avrop som universitetet tackat ja till.

Uppdrag att leda och stödja nätverk för vuxenutbildningen

LiU Skolsamverkan har fått uppdrag från Skolverket att leda och stödja nätverk för vuxenutbildningen med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och nyanlända och flerspråkiga elever.

I kamp mot lärarbristen

År 2025 beräknar Skolverket att det kommer att saknas 65 000 behöriga lärare i skolan. I jakten på nya lärare söker man bland nya grupper för att rekrytera de som ska undervisa våra barn. Linköpings universitet utbildar några av dessa.

Högt betyg för LiU:s yrkeslärarutbildning

Linköpings universitet får betyget hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som utvärderat yrkeslärarutbildningen på tio universitet och högskolor. Av tio utbildningar är det fyra som får omdömet hög kvalitet, däribland alltså LiU.

Nytt dekanat för Utbildningsvetenskap

Sedan 1 januari har vi nytt dekanat för område Utbildningsvetenskap. Det består av Håkan Löfgren (dekan), Ann-Kari Sundberg (prodekan utbildning) och Maria Simonsson (prodekan forskning och forskarutbildning).

Nu utvärderas kvalitetsarbetet av UKÄ

Den 18 februari kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) till LiU för att granska universitetets gemensamma modell för kvalitetssäkring av utbildning. Det är första gången en sådan här granskning görs sedan det nya nationella systemet för kvalitetssäkring infördes.

Helena Colliander ny programutbildningsledare för masterprogrammet Adult Learning och Global Change

Helena Colliander har tagit över PuL-ansvaret för det internationella masterprogrammet Adult Learning och Global Change – en utbildning helt på distans som drivs förutom av LiU av University of British Columbia i Kanada och University of Western Cape i Sydafrika.

Remiss från Utbildningsdepartement om lärarutbildningen

Utbildningsdepartementet har skickat ut en remiss med förslag om förändringar i lärarutbildningen. Främst berör förslagen Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), men även VFU, innehållet i den Utbildningsvetenskapliga kärnan och möjligheter att ha svenska som andra språk inom grundlärarprogrammet berörs.

Ny masterutbildning för yrkeslärare

Linköpings universitet har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att planera och utveckla en masterutbildning för yrkeslärare, i samarbete med Göteborgs och Karlstads universitet. Satsningen riktar sig speciellt till yrkeslärare som arbetar eller avser att arbeta inom yrkeslärarutbildningen.Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-09