Göm menyn

Nytt från Utbildningsvetenskap

 


Notiser

Wales NEXUS Conference 2019 Call for Papers

Konferensen Wales NEXUS Conference kommer att äga rum den 10, 11 och 12 juli 2019 i Dylan Thomas Center, Swansea, Wales.
 
Sista anmälningsdatum för bidrag är den 22 februari 2019. Gå till https://www.uwtsd.ac.uk/wales-nexus-conference-2019/ för mer information.

Projektledare till ULF-projektet sökes

Som projektledare för LiU kommer du att driva ULF för LiU inom Karlstadsnoden tillsammans med dekanatet inom Utbildningsvetenskap och LiU skolsamverkan. Arbetsuppgifterna innefattar utvecklingsarbete mellan lärare/skolor/skolhuvudmän och forskare på LiU, samverkan med övriga lärosäten i Karlstadsnoden och administration av samverkansmodeller.

Humaniorautredningen – moderna språk läggs ner

Prorektor Roger Klinth och universitetsdirektör Kent Waltersson gästade med anledning av humaniorautredningen styrelsen för Utbildningsvetenskap (SUV) tisdag 5 februari. SUV:s beslut 13 december bestod av 10 beslutspunkter. Merparten av besluten var formulerade som förslag eftersom de var beroende av inte bara SUV:s inställning utan också framförallt av universitetsledningens stöd.

I tisdags redogjorde Klinth och Waltersson för beslutsförslagen till universitetsstyrelsen. Den största avvikelsen från SUV:s beslut är att universitetsledningen avvisar förslaget om att fortsätta anta studenter till de moderna språken samtidigt som alternativa lösningar utreds. Universitetsledningen är tydligt med att förslaget innebär att antagning inte ska ske hösten 2019 samt att ingen undervisning i moderna språk ska ske vid LiU - utan samarbete med andra lärosäten förutsätter att all undervisning sker i deras regi.

Jag ska här inte upprepa varken utredarens argument för sitt förslag eller de som förts fram för fortsatt verksamhet. Många var dock kritiska till att utredningens underlag innehöll felaktigheter samtidigt som centrala uppgifter och överväganden utelämnats. Därför gjordes stora insatser av många för att skyndsamt ta fram ett fylligare beslutsunderlag. Med det som grund tog SUV sitt beslut, men baserat på samma underlag har nu universitetsledningen kommit till en annan slutsats. Måhända kan man finna någon tröst i vetskapen om att ställningstagandet nu i alla fall bygger på ett mycket bättre underlag – även om slutsatserna nu skiljer sig åt.

Universitetsstyrelsen sammanträder den 13 februari.

Se också https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.755750?l=sv

Notera att förutsättningarna för LiU att i framtiden bedriva professionsspråk ska utredas vidare. Det förväntas dock inte ha någon större betydelse för lärarutbildningen.

Jörgen Nissen
Dekan, Utbildningsvetenskap

Festlig helkväll för samtliga övningsskolor och LiU

Torsdagen den 14 februari 2019 är personalen vid samtliga övningsskolor i Norrköping och Linköping samt LiU varmt välkomna till en festlig kväll för att knyta samman projektet och njuta av högklassig underhållning. Detta får ni inte missa! Klicka på rubriken för mer info och anmälan.

ALC-sal

Introduktion till ALC-salar

Det är lätt att komma igång med ALC-salarna. Pedram, AV-tekniker i Norrköping, guidar dig i denna video. Klicka på rubriken för att starta videospelaren.

Registrering på nya kurser på UV

Följande gäller gäller för registrering på nya kurser på Utbildningsvetenskap. Sprid gärna.

Folkbildningen viktig för kunskap om – och kritik mot – digital teknik

Lisa Rahm har bedrivit sina forskarstudier inom projektet Medborgarskapande inom och utanför vuxenutbildning och folkbildning vid Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande på Linköpings universitet. Den 11 januari lade hon fram sin avhandling Educational imaginaries: a genealogy of the digital citizen. Läs mer på Encell:s webplats.

Årets utbildare

Björn Segrell Årets lärarutbildare 2018

Björn Segrell har utnämnts till Årets lärarutbildare 2018 av Lärarsektionen. Motiveringen lyder: "Den här läraren visar på goda ämneskunskaper som studenterna med lätthet kan ta del av genom lärarens tydliga och intresseväckande lektioner. Utöver det förstärker läraren ämnets kopplingar till verkligheten med hjälp av både fältstudier och exkursioner. Lärarens tillmötesgående attityd och entusiasm får studenterna att känna sig inkluderade och välkomnade i undervisningen."

Årets VFU-skola

Elsa Brändströms skola Årets VFU-plats

Lärarsektionen. Motiveringen lyder: "Den här skolan har välkomnat lärarstudenter med en inkluderande och betryggande barm under deras VFU-perioder. Studenter som har varit på denna skola har känt sig delaktiga i både planeringen och utformningen av lektioner och den dagliga verksamheten. Skolan har visat på en insikt om sin egen verksamhet och har tagit studenters synpunkter i beaktande för att utvecklas som skola. Skolan ger studenter och handledare tid för utvärdering och analys för att skapa goda framtida lärare." På bilden Dejan Petrovic och Anna Ihrén Andersson som representerar skolan.

Så får lärarstudenter interkulturell kompetens

Hur kan man förbereda lärarstudenter att arbeta med mångfald och utanförskap i skolan? Linköpings universitet gör det genom det internationella projektet "Inside out - outside in". Läs artikeln om Per Simfors i utbyten.se.

Det akademiska värdet av mobilitet

UHR:s rapport 2018:9 fokuserar på vägledning och internationaliserade lärandemål för ökad internationalisering och studentmobilitet.

Välkommen till Lärmiljöfika

Didacticum m fl söker vägar för att förvalta och experimentera med olika lärmiljöer. För att få reda på vad lärare och verksamheten behöver och har önskemål om, bjuder Didacticumin lärare m fl till ett lärmiljöfika som kommer att erbjudas sista torsdagen i månaden med start 31 januari kl 15 i Ky33 (Keyhuset, Campus Valla).

God jul och ett gott nytt år!

Året går mot sitt slut – julen står för dörren. Förhoppningsvis får de flesta av oss nu möjlighet till välförtjänt vila, återhämtning och tid för annat än det som till vardags upptar oss på universitetet, skriver tomteNissen på UV och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

Intensivt år med UKÄ-utvärderingar

Sammanlagt har vi under 2018 producerat sju självvärderingar. När jag läser dem blir jag så imponerad och stolt över de utbildningar vi erbjuder våra studenter och över det samarbete som gjort att vi kan presentera dem på ett så grundligt sätt, skriver Cecilia Lindgren, prodekan på UV.

Rivstart för nya Ladok

Den 12 december öppnade nya Ladok på LiU. Och redan dagen efter kunde examensenheten utfärda det första digitala examensbeviset.

Utbildningsvetenskap bemöter humaniorautredningen

I den utredning som filosofiska fakulteten lämnat in till rektor om utvecklad verksamhet inom humaniora ingår Utbildningsvetenskaps förslag på framtida förändringar. Styrelsen för Utbildningsvetenskap ställer sig positiv till förslaget om en ny större humanistisk och samhällsvetenskaplig institution men har i övrigt omfattande synpunkter på humaniorautredningen.

Populärvetenskapliga veckan visas i TV

Föreläsningar från populärvetenskapliga veckan sänds i Kunskapskanalen. Du kan också se dem på UR Skola.

Aktivt arbete i små grupper i stället för föreläsnig

På kursen i evolution har föreläsningar lämnat plats för aktivt arbete i små grupper. Blivande biologer och gymnasielärare läser ihop. Kursens upplägg ger dessutom lärarstudenterna gyllene tillfällen att träna på sin framtida yrkesroll.

UV:s dekan om kommenterar Humaniorautredningen

- Det är nu mycket underlag som måste tas fram innan vi ens kan börja ta ställningen till utredningens förslag, skriver Jörgen Nissen.

Priser till KfU:s medarbetare

För elfte gången delades det årliga priset för gott ledarskap ut vid Linköpings universitet. Förutom ledarskapspriset delades det ut ett hedersomnämnande för gott ledarskap till UV:s kanslichef Catharina Magnusson och ett pris för bästa grupp/team till bl a Helena Loborg och Helena Öström Haugum.Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Feb 14 16:24:31 CET 2019