Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

LiU:s fritidshemssatsning invigd

Den 26 januari invigdes LiU:s rektorssatsning riktad mot forskning om fritidshem vid Campus Norrköping. Satsningen leds av Helene Elvstrand, forskare inom området och är ett viktigt nav för att säkerställa en tydlig och relevant forskningsöverbyggnad till grundlärarutbildningen fritidshem. ​​​​​​​

Vid invigningen medverkade bland andra Matts Karlsson, vicerektor, och Håkan Löfgren, dekan för Utbildningsvetenskap. Under eftermiddagen presenterades de två gästprofessorerna, Lena Boström och Patricia Schuler, vilka är en del av satsningen och kommer bidra till att vidga och fördjupa forskningen relaterad till fritidshem vid LiU. Till satsningen är också fyra doktorander antagna, tre av dem vid pedagogiskt arbete i Norrköping och en vid Tema Barn. Deras olika avhandlingsområden är fortfarande i formuleringsfasen men rör områden som populärkultur, omsorg, kamratrelationer och vad som händer under lovet i fritidshemmet.  

Fritidshemssatsningen ska i förlängningen leda till att stärka forskning inom fritidshemsområdet och bidra till att skapa en stark nationell kunskapsbas.

Fritidshem - ny forskningssatsning på Linköpings universitet


Helene Elvstrand 2023-02-03Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-02-03