Göm menyn

Tack för allt gott arbete

Först av allt vill vi tacka er alla för allt gott arbete ni gjort under det gångna året! Det har varit ett år fortsatt präglat av pandemi med alla de utmaningar som det innebär, men också ett år då mycket annat har hänt inom Utbildningsvetenskap: Yrkeslärarprogrammet har fått högt betyg av UKÄ, utvecklingen av en ny Yrkesmaster är i full gång, fler kurser kommer till inom projektet Fler vägar in i läraryrket, arbete med decentralisering fortsätter inom flera utbildningar och vi har nytt avtal med Ronneby Kunskapskälla gällande Förskollärarprogrammet från och med hösten 2022. Det pågår ett gediget kvalitetsarbete och kursutveckling i såväl program som fristående kurser.

Även när det gäller forskningen har det hänt mycket. Forskare på UV har erhållit en hel del forskningsmedel från flera forskningsfinansiärer och vi står oss väl vid en nationell jämförelse. VR har beslutat att finansiera en forskarskola i vuxnas lärande och rektor har beslutat att göra en riktad forskningssatsning på fritidshem vilket är av stor nationell betydelse. Våra forskare vid UV anlitas flitigt för såväl nationella som internationella uppdrag, och har uppmärksammats för sina insatser inom vetenskapssamhället.  Inom forskarutbildningen har vi antagit åtta nya doktorander, medan en stor skara doktorander (11 st) har kommit i mål och disputerat under året. Flera docentärenden är under beredning hos Forskarutbildnings- och docentnämnden, och UV har fått en ny docent under 2021.

Vi vill också passa på att tacka er som deltagit i olika dialoger om den nya resursfördelningsmodellen. Under det kommande året kommer diskussionen om den främst att föras i styrelsen och beslut sker i september. Värt att nämna är även att vi nu lämnat en rapport till rektor där vi föreslår att utbildningsvetenskap ska bli en fullvärdig fakultet.

Som ni vet har Ann-Kari Sundberg bett att få bli entledigad från uppdraget som prodekan för grundutbildning. Vi vill tacka Ann-Kari för hennes fantastiska insats som prodekan och det fina samarbete vi haft.

Anna Johnsson Harrie, som har varit vice dekan under en del av 2021 kliver nu på som prodekan. Anna är lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik på IKOS. Hon har också tidigare delat sin tid mellan IKOS och kansliet för Utbildningsvetenskap. 2012-2014 var hon samordnande programansvarig utbildningsledare, och 2018-2021 utbildningsledare med ansvar för kvalitetssäkring och strategisk utveckling.

Vi går mot ett valår, och det brukar alltid innebära högtryck inom utbildningspolitiken. Vi har säkert nyheter att vänta under 2022, i enlighet med de remisser vi har sett under det gångna året. Men innan det är dags för 2022, önskar vi er alla vila och avkoppling under julledigheten. Det är så välförtjänt!

God Jul & Gott Nytt År!

Håkan Löfgren, dekan
Maria Simonsson, prodekan
Anna Johnsson Harrie, vicedekan


2021-12-20Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-12-20