Göm menyn

2021 års kvalitetsgranskning av grundutbildning inom Utbildningsvetenskap

Måluppfyllelsen i de granskade utbildningarna/kurserna är överlag god, liksom utformning-genomförande, forskningsanknytning och lärarkompetens.

Under 2021 har Yrkeslärarprogrammet granskats av UKÄ och resulterat i omdömet hög kvalitet. I ett nationellt perspektiv är detta ett mycket gott resultat. Kvalitetsdialog har genomförts och bedömningsmatris och handlingsplan har därefter upprättats och beslutats inom ramen för LiU:s kvalitetssäkringssystem. Även masterprogrammet Adult Learning and Global Change och programmen Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare årskurs 7-9 och Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan har kvalitetssäkrats. Vidare har 11 enskilda kurser på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), samt uppdragsutbildningen Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad kvalitetssäkrats.

Utvecklingsområde

Ett viktigt utvecklingsområde inom utformning och genomförande är att utveckla vidare de goda erfarenheter som gjorts under distansläget gällande exempelvis arbets- och undervisningsformer med ökat digitaliserade inslag. Fakultetsanalysen visar vidare att vi har ett utvecklingsområde avseende genomströmning, framför allt i program och kurser på deltid. Liksom 2020 ser vi att svarsfrekvensen på Evaliuate, jämställdhetsperspektivet och hållbarhetsperspektivet är viktiga områden att vidareutveckla.​​​​​​​

Beslut omfastställande av fakultetsanalys gällande 2021-års kvalitetssäkringav grundutbildning inom Utbildningsvetenskap


2021-12-17Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-12-21