Göm menyn

Nituskonferens vid Campus Norrköping, Linköpings universitet

Nitus är en ideell förening för kommunala lärcenter och under två dagar träffades representanter för de olika lärcentrena i Norrköping. I år genomfördesn Nitursdagarna 30 november till 1 december på Campus Norrköping.

Lars Stjernkvist tidigare kommunalråd och utredare för nya gymnasiereformen pratade om hållbart arbetsliv och högre utbildning samt berättade om Norrköpings omvandling till en universitetsstad.

Utbildningsvetenskap vid LiU deltog också och presenterade om LiU:s arbete med att arbeta med decentralisering och de lärdomar som dragits i detta utvecklingsarbete.

Ett annat ämnesområde handlade om breddat deltagande där Fredrik Svensson från UKÄ och presenterade ny statistik kring övergångar och avhopp i högre utbildning.

/Håkan, anna, Hanna och Helene

vy över föreläsningssalen med konferensdeltagare som lyssnar på talare.


2021-12-02Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-12-02