Göm menyn

2021 års Teampris vid LiU har tilldelats Team-Ämneslärarprogrammet

2021 års Teampris vid LiU har tilldelats Team-Ämneslärarprogrammet: Helena Köhler, Sophia Grelsson-Erni, Madelene Liljegren, Gunilla Arnell, Jenny Gustafsson, Lena Örnestrand, Kristin Sjölander, Justyna Jonsson, studentrepresentant Paulina Karlsson:

"Team-ÄLP består av flera olika professioner, alla med olika expertisområden, inklusive en studentrepresentant, som gemensamt arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för studenter inom ämneslärarprogrammet. Programmet kräver mycket god samverkan mellan olika ämnen från tre olika fakulteter. Teamet har genom sitt externa samarbete framgångsrikt etablerat en VFU-organisation som varje år placerar ut närmare 1000 studenter på grund-och gymnasieskolor i regionen. Team-ÄLP kännetecknas av en rak och öppen kommunikation där alla får komma till tals och där alla medlemmar är engagerade och drivande i utvecklingsarbetet. Man sätter upp årshjul och utvecklingsmål, träffas kontinuerligt och har ett öppet klimat, där man stöttar varandra och där var och en bidrar med sin specifika kunskap och engagemang. Genom denna tydliga struktur men även genom medlemmarnas stora engagemang att bidra med goda exempel och utbyte av erfarenheter genomför teamet aktivt förändringar som gynnar både studenterna och utbildningskvaliteten."

Prissumman är på 50 000 kronor och ska gå till fortsatt utveckling av teamet, dess inre samarbete och exempelvis dess samarbeten utanför teamet. 

Varmt grattis till alla i teamet!

Team ÄLP

 


2021-12-02Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-12-02