Göm menyn

UV inför schablonersättningar för förändringsarbete i lärarutbildningarna

Lärarutbildningen kännetecknas av ständig förändring. Bland annat är utbildningen föremål för ökade krav och detaljstyrning i högre utsträckning än andra yrkesutbildningar i Sverige. För att skapa förutsättningar för att hantera kraven på förändringar inom lärarutbildning har området Utbildningsvetenskap (UV) infört två schabloner för ersättning till institutionerna för förändringsarbete inom lärarutbildning.

  • Schablon 1 avser större utvecklingsarbete av kurser för att möta behov av att förändra programkurser inom utbildningsvetenskap.
  • Schablon 2 avser utveckling av decentraliserade utbildningar för att möta behov av att förändra programkurser inom utbildningsvetenskap.

Beslutet och vilka principer som används för utbetalning av medel finner ni på intranätsidan för området Utbildningsvetenskap (endast anställda)


Sofia Kvist Lindholm 2021-09-01
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-01