Göm menyn

Kursplaneprocessen har förtydligats och nya kursplanemallar har tagits fram

Området utbildningsvetenskap (UV) har under 2020-2021 arbetat med att se över och förtydliga kursplaneprocessen. Sådant som vilka deadlines som styr processerna och hur kursplaner ska granskas har utvecklats. I arbetet har även kvalitetssäkring av kursplaner och kursklassificering ingått.

Arbetet har mynnat ut i att:

  • En nämnd för kursplaner har införts
  • Kriterier för kursklassificering har tagits fram
  • En ny tidsplan har tagits fram som ger en överblick över respektive steg i kursplaneprocessen samt vilka deadlines vi behöver förhålla oss till
  • Kursplanemallar har tagits fram för revidering av kurs och för ny kurs. Mallarna syftar till att säkerställa att underlaget blir komplett från början och att administratörerna får ett underlag som går att lägga in i Bilda. Mallarna tydliggör även vad som är viktigt att tänka på när texter utformas under respektive rubrik och innehåller konkreta exempel. Vidare tydliggörs om en revidering kan ske inom ramen för samma kurskod, eller om det krävs ny kurskod.

Samtliga dokument finns nu tillgängliga på kursplanenämndens webbsida


Sofia Kvist Lindholm 2021-09-01
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-01