Göm menyn

Ny rapport om lärarstudenters övergång från lärarutbildning till arbete som lärare i skolan

Förväntningarna på nya lärares kunskaper och förmåga att klara alla delar av yrket efter utbildningen är hög hos skolledarna, enligt rapporten "Lärarstudenters övergång från lärarutbildning till arbete som lärare i skolan". Samtidigt beskriver de nya lärarna att de upplever många utmaningar med läraryrket och att det finns ett behov av en mentor som kan ge stöd under det första året.

De flesta nya lärare får en mentor, men i många fall får varken mentorn eller den nya läraren någon tid avsatt för att träffas. Detta kan leda till att de nya lärarna trots att de har en mentor inte får det stöd de har behov av. I svaren från informanterna framkommer både tankar om hur mottagandet av nya lärare skulle kunna bli bättre och hur lärarutbildningen skulle kunna utvecklas för att det ska bli en bättre övergång. Resultaten från dessa svar är grunden till de förslag på implikationer som avslutar rapporten.

Rapporten som är gjord inom LiU skolsamverkan, handlar om övergången från lärarutbildning till arbete som lärare i skolan och bygger på intervjuer med tjugo relativt nyutexaminerade lärare och en enkät som besvarats av 87 skolledare. Rapporten initierades av skolscheferna inom Skolsamverkan Öst. De ville ha ett underlag för LiU och kommunerna för att arbeta med förändringar som kan leda till att lärarstudenter blir desto mer förberedda för läraryrket, får ett gott mottagande på skolan och får därmed en bra start och stannar i yrket. 

 


Alma Jahic Pettersson 2021-08-26
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-01