Göm menyn

Lärarstudent har beviljats Asem-Duo Fellowship stipendium

Ämneslärarstudenten Alicia Jonsson har som första lärarstudent vid LiU beviljats ett så kallat Asem-Duo Fellowship stipendium för en termins utbytesstudier vid EWHA Womens University i Seul, Sydkorea. 

Alicia ska, tillsammans med en studiekompis, läsa kurser inom Naturkunskap under en termin. Utbildningsvetenskap har i flera år samarbetat med EWHA Womens University och bytt studenter inom främst matematik och samhällskunskap. Det är dock första gången som en ansökan om Asem-Duo stipendium beviljats, tack vare  studievägledare Justyna Jonssons lyckade matchning av studenter.  

Asem-Duo Fellowship

ASEM-DUO ska främja kontakter och utbyten mellan studenter och lärare i Europa, Asien och Oceanien och etablera en djupare förståelse mellan de olika regionerna. Samarbetet sker inom ramen för ASEM (Asia-Europe Meeting) och bygger på ömsesidighet. Det innebär att deltagande länder utbyter en student eller lärare i varje riktning. Programmet administreras av Universitets- och Högskolerådet (UHR).

Förutsättningar för att delta

Utbytet ska vara ömsesidigt. Det innebär att en svensk student byter plats med en utländsk under fyra till sex månader. Ämne och kurser för utbytet väljer varje student själv. Studentparet ansöker till programmet tillsammans genom det svenska lärosätet.

För att svenska studenter ska kunna delta i utbytesprojekt krävs att lärosätet har ett samarbetsavtal med den utländska motparten. 

Stödet för ett studentpar är max 7000 euro.

Mer information om Asem-Duo.

 


Lena Örnestrand 2021-06-22
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-22