Göm menyn

Nu möjligt få examen med global profil på Kompletterande pedagogisk utbildning

Styrelsen för Utbildningsvetenskap har beslutat att införa möjlighet till examen med global profil efter avslutad kompletterande pedagogisk utbildning KPU till ämneslärare i gymnasiet och år 7-9. 

Global profil på examen från kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, kan börja gälla från och med vårterminen 2021, det vill säga för studenter antagna H20. Det är studenter inom KPU som lyft frågan om möjlighet till global profil på sin lärarexamen till programansvarig utbildningsledare, Ingrid Olsson.

- En global profil är unikt för lärarutbildningen vid LiU och betonar vikten av att alla lärare har goda kunskaper om globala förhållanden, även om man bestämmer sig för en lärarbana senare i livet, säger Ingrid Olsson.

Det senaste året har dessutom visat att kännedom om globala förhållanden och internationella samarbeten är viktigare än någonsin men samtidigt så behöver det traditionella resandet och utbytesmöjligheterna ses över av både miljö- och smittospridningsskäl. ”Internationalisering på hemmaplan (IaH)” kommer därför bli allt viktigare.

Kriterier för global profil

För kunna få examen med global profil måste studenten uppfylla följande kriterier:

 • Utlandstermin motsvarande minst 3 månaders heltidsstudier med relevans för programmet.
 • Genomförd kurs om 3 hp som introducerar och följer upp studier eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands. (Kursen läses som fristående kurs och ingår ej i examen).
 • Samt ett av följande alternativ:
  • Minst 4 veckors VFU utomlands utöver det som eventuellt ingår i utlandsterminen ovan
  • Fullföljd fältkurs/ämneskurs utomlands
  • Aktivt deltagande i internationell akademisk konferens (i Sverige eller utomlands)
  • Fullföljd kurs på engelska tillsammans med inresande studenter
  • Aktivt arbete med internationalisering på hemmaplan under en längre sammanhållen tid
  • Avslutande examensarbete vars empiri samlats in utomlands eller vars huvudsakliga frågeställning behandlar mångkulturalitet, globalisering, mänskliga rättigheter eller de globala målen om hållbar utveckling (SDG:s).

Dessa kriterier kan (och kommer i huvudsak) ha uppfyllts innan studenten påbörjar kompletterande pedagogisk utbildning vid Linköpings universitet.

Kontakt: Ingrid Olsson och Lena Örnestrand


2021-06-07
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-09