Göm menyn

Stort intresse hos ULV-studenter att undervisa online utomlands

Digital VFU utomlands har blivit ett riktigt bra alternativ för studenter som inte kan åka utomlands på grund av Covid-19, men också för de som av familje- eller personliga skäl inte har möjlighet att vara borta en längre tid. Vi har på så sätt kunnat nå nya studentgrupper som får internationell erfarenheter inom ramen för lärarutbildningen.

Covid-19 och reserestriktioner har begränsat möjligheter till fysiska utbyten för studenterna. I stället har digitala kurser utvecklats – som ett alternativ för inställda sommarkurser i Kenya, Indien och Japan. 

I sommar ska sex ULV-studenter undervisa på grund- och gymnasieskolor i Japan och Indien. Studenterna påbörjar kursen genom att observera några lektioner online innan de med hjälp av handledarna på skolorna själva tar hand om undervisningen. Kursen pågår i tre veckor och blir en utmärk träning i undervisning med hjälp av digitala verktyg – men även i interkulturell kommunikation och nya undervisningsmetoder. Studenterna som undervisar i Indien får en introduktion till kursen av skolans välkända rektor Ms Seetha Murty som berättar om ”Inquiry-based learning”. Studenterna som ska undervisa i Japan kommer att ha internationella handledare som undervisar i avancerade kurser i engelska. För studenter i Japan blir det också en del tidiga morgnar under kommande veckor, deras lektioner kommer börja redan före 07.00.

Studenterna som deltar i kursen har redan mycket erfarenhet med sig. De har utländska utbildningar i bagaget, är snart klara med svensk lärarexamen och kommer nu dessutom krydda sin utbildning med erfarenhet av online undervisning i Indien och Japan. Alla ser fram emot en ny erfarenhet och spännande utmaning att undervisa i ännu ett nytt land.

Skolor i projektet är Silver Oaks i Bangalore, Indien och Ikuei Nishi Junior and Senior High School i Osaka, Japan. Skolorna är högt rankade och LiU har ett långvarigt samarbete med flera av dem.  

Kursansvarig: P-O Hansson, IEI


2021-06-07
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-07