Göm menyn

Stor ökning av antal examinerade lärare i Sverige enligt UKÄ

Läsåret 2019/20 påbörjade 13 560 personer en lärarutbildning och 9 760 avlade någon form av lärarexamen i Sverige enligt UKÄ. Det är en stor ökning av antalet examinerade jämfört med läsåret innan. UKÄs analys visar också att en jämförelsevis hög andel hade en bra möjlighet att försörja sig cirka sex månader efter avlagd examen.

Så ser det ut för nybörjare och examinerade på lärarutbildningarna - UKÄ - granskar, analyserar och utvecklar högskolor och universitet (uka.se)


2021-05-04
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-04