Göm menyn

Didaktik i samhällsämnena (DISA) utlyser medel för forskning

Forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena (DISA) inbjuder disputerade medarbetare vid Linköpings universitet att söka medel för att utarbeta en forskningsansökan till extern forskningsfinansiär med för DISA relevanta frågeställningar. Utlysningen syftar till att bidra till att stödja DISA:s målsättningar som är att genom forskning stärka kunskapen om och den didaktiska utvecklingen med anknytning till de samhällsvetenskapliga undervisningsämnena, främst filosofi, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Medel för att utarbeta en forskningsansökan fördelas till projekt som tematiskt befinner sig inom något av de kunskapsfält som ryms inom samhällsämnenas didaktik. Exempel på vad DISA:s intresseområde kan innebära finns beskrivet i forskningsprogrammet från 2013 samt i den arbetsversion av nytt forskningsprogram som föreligger i april 2021; båda dokumenten kan rekvireras från forskningsmiljöansvarig David Ludvigsson.

Ansökningarna ska vara inkomna till DISA senast måndag den 3 maj 2021 och insändes elektroniskt till David Ludvigsson, david.ludvigsson@liu.se.

Mer information: DISA utlysning av medel 2021 (PDF)


2021-04-13
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-13