Göm menyn

Nystartat nätverk inom AI tillsammans med Tekniska fakulteten

”AI, lärande och skola” är ett nystartat nätverk som ska fördjupa och stärka samverkan mellan olika forskningsmiljöer med intresse för AI, utbildning och skola.

LiU har en stark forskningsposition inom AI, men området är också relevant inom utbildning, främst inom grund-och gymnasieskola. I och med samverkan mellan Tekniska fakulteten och Utbildningsvetenskap skapas därför en ny mötesplats. Nätverket förväntas också resultera i en eller flera gemensamma forskningsansökningar och publikationer.

Ansvariga för nätverket är Bitr. Professor Linnea Stenliden, IBL och Bitr. Professor Mattias Arvola, IDA.

Är du intresserad av att delta i nätverken? Anmäl ditt intresse till mattias.arvola@liu.se, eller linnea.stenliden@liu.se.


2021-03-29
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-29