Göm menyn

Uppdrag att leda och stödja nätverk för vuxenutbildningen

LiU Skolsamverkan har fått uppdrag från Skolverket att leda och stödja nätverk för vuxenutbildningen med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och nyanlända och flerspråkiga elever. Nätverket vänder sig till skolchefer/skolledare/utvecklingsledare, syftet är att höja kvalitén och likvärdigheten i den kommunala vuxenutbildningens verksamhet. Nätverket kommer starta under höstterminen 2021 med fem träffar som anordnas  av avdelningen Pedagogik och vuxnas lärande.

Kontakt: Karolina Muhrman


2021-03-26
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-26