Göm menyn

Helena Colliander ny programutbildningsledare för masterprogrammet Adult Learning och Global Change

Helena Colliander har tagit över PuL-ansvaret för det internationella masterprogrammet Adult Learning och Global Change – en utbildning helt på distans som drivs förutom av LiU av University of British Columbia i Kanada och University of Western Cape i Sydafrika.

Helena är lektor vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande och hennes huvudsakliga forskningsområden är lärares professionella identitet och andraspråksutbildning inom fältet för vuxnas lärande.

- I min roll som programansvarig kommer jag att i samråd med våra partneruniversitet fortsätta att driva det vi redan gör, men också se över frågor som till exempel hur vi ytterligare kan hjälpa våra studenter att förstå progressionstanken genom programmet och att stötta dem att bli färdiga med sina massteruppsatser i tid, säger Helena.


2021-02-15
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-15