Göm menyn

Nytt dekanat för Utbildningsvetenskap

Sedan 1 januari har vi nytt dekanat för området Utbildningsvetenskap. Det består av Håkan Löfgren (dekan), Ann-Kari Sundberg (prodekan utbildning) och Maria Simonsson (prodekan forskning och forskarutbildning). Det första vi vill göra är att tacka er för det enorma arbete ni gör med att få allt att fungera trots den jobbiga tid vi går igenom på grund av Coronapandemin. Vi är medvetna om att det ställer till det en hel del för verksamheten när det gäller undervisning, forskning och administration. Samtidigt ser vi att det är mycket som fungerar bra ändå och det är uteslutande tack vare er. Tack!

Vi vill passa på att presentera oss lite kort och flagga för några frågor vi tycker är viktiga att jobba vidare med.  

Håkan Löfgren, dekan

Jag arbetade som SO-lärare på högstadiet i 13 år innan jag påbörjade mina forskarstudier vid Karlstads universitet. Där disputerade jag i pedagogiskt arbete med en avhandling om lärarprofessionen. Sedan 2013 är jag anställd vid LiU, först på IBL och numer på TEMA. Min forskning handlar nu om dokumentation, bedömning och utbildningspolitik i förskola och skola, ofta ur ett elevperspektiv. Undervisning har jag främst bedrivit inom olika inriktningar av lärarutbildningen och inom vårt mastersprogram i pedagogiskt arbete. Jag handleder även flera doktorander, undervisar om berättelsemetoder och forskar i flera olika projekt.

Som dekan vill jag, tillsammans med Maria och Ann-Kari, verka för fler timmar i kurs för studenter inom lärarutbildningen och våra andra utbildningar. Vi vill också verka för tydliga kopplingar mellan forskning och grundutbildning samt för att område Utbildningsvetenskap ska omvandlas till en fakultet. Jag ser även att vi tillsammans behöver hantera de nya krav som ställs på oss att utveckla vårt kvalitetssäkringssystem på ett sätt som blir nyttigt och meningsfullt för vår verksamhet. Slutligen hoppas jag även att vi från dekanatets håll kan bidra till jämställdhetsarbetet utvecklas ytterligare.

Ann-Kari Sundberg

Jag är glad och tacksam för att jag fått fortsatt förtroende att jobbade vidare inom område Utbildningsvetenskaps dekanat under den kommande mandatperioden tillsammans med Håkan och Maria. Det känns som att vi kommer att bli ett bra team.

I år är det 40 år sedan jag lämnade de småländska skogarna för att läsa till ämneslärare i engelska och franska vid LiU. Jag arbetade som lärare på högstadiet i 10 år och på gymnasiet i 3 år innan jag fick chansen att komma tillbaka till LiU hösten 1999 för att jobba med det som ligger mig varmast om hjärtat: undervisning och lärande samt franska. Åren har gått och jag har haft förmånen att arbeta med många olika saker inom LiU. 2009 disputerade jag i franska med didaktisk inriktning vid Växjö universitet med en avhandling som studerar hur språklärare hanterar det som är språkligt och kulturellt främmande i klassrumsinteraktionen. Sedan disputationen har jag inte haft mycket tid över för forskning, både på gott och på ont förstås. Mina erfarenheter som programansvarig för Ämneslärarprogrammet 2012-2014, som prefekt 2015-2019 och som vicedekan för Utbildningsvetenskap under 2020 tar jag med mig in i rollen som prodekan.

Maria Simonsson

Jag är ny prodekan för området forskning och forskarutbildning. Till vardags arbetar jag som biträdande professor i förskolans didaktik, framförallt inom förskollärarutbildningen, vid IBL på Campus Norrköping. Jag disputerade 2004 vid tema Barn med en avhandling som handlar om barns sociala samspel kring bilderboken i förskolan. Mitt forskningsområde är inom Early Childhood Education, med särskilt fokus på konstruktioner av barndomar, föräldraskap och genus i institutionella sammanhang samt förskolans olika praktiker. Jag leder för närvarande ett projekt inom ULF: Flerspråkighet i förskolan, vilket är ett praktiknära forskningsprojekt under 2021-2022 där forskningsområdet valdes i samarbete med skolhuvudmän. Under de senaste åren har jag haft uppdraget som forskarutbildningsstudierektor vid forskarutbildningsämnena teknikens didaktik, naturvetenskapernas didaktik och pedagogiskt arbete. Jag har även varit programansvarig och utbildningsledare för lärarprogram vid LiU samt sakkunnig för UKÄ vid utvärderingarna av förskollärarutbildningarna i landet.

Som prodekan för forskning och forskarutbildning ser jag vikten av att ha konstruktiva dialoger med verksamheterna. Jag vill verka för att stimulera till högkvalitativ forskning och skapa flera starka och framgångsrika forskningsmiljöer vid UV. Det är också viktigt att UV är attraktivt för forskare och att vi har hög kvalitet i våra forskarutbildningar.  

Avslutningsvis

Avslutningsvis vill vi nämna några saker som är på gång just nu. För det första arbetar vi för närvarande intensivt med en stor remiss, Ökad kvalitet i lärarutbildningen. Förslagen i remissen är omfattande och egen läsning rekommenderas för er som vill få en föraning om vad som ska hända. Vi nöjer oss inte med att skriva ett remissvar utan genomför samtidigt en SWOT-analys för att få syn på vilka konsekvenser förslagen kan få för oss. UKÄ påbörjar nu sina platsbesök på LiU och genomför intervjuer med nyckelpersoner nästa vecka. Därefter kommer de att välja ut vissa områden för fördjupad granskning. Det ska bli spännande att se om detta kommer att beröra oss. Till sist kan vi även nämna att vi inte kommer att genomföra någon lämplighetsprövning av personer som ansöker till våra lärarutbildningar.


2021-02-15
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-16