Göm menyn

Remiss från Utbildningsdepartement om lärarutbildningen

Utbildningsdepartementet har skickat ut en remiss med förslag om förändringar i lärarutbildningen. Främst berör förslagen Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), men även VFU, innehållet i den Utbildningsvetenskapliga kärnan och möjligheter att ha svenska som andra språk inom grundlärarprogrammet berörs. LiU är en av de utpekade remissinstanserna och ska inkomma med sitt remissvar senast 15 april.

Mer om promemorian finns på utbildningsdepartementets webbplats.


2021-02-03
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-04