Göm menyn

Ny masterutbildning för yrkeslärare till LiU

Linköpings universitet har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att planera och utveckla en masterutbildning för yrkeslärare, i samarbete med Göteborgs och Karlstads universitet. Satsningen riktar sig speciellt till yrkeslärare som arbetar eller avser att arbeta inom yrkeslärarutbildningen. Bakgrunden är att yrkeslärarutbildningen i Sverige utökas, och då ser regeringen även behovet av att fler yrkeslärare blir kvalificerade för att medverka i lärarutbildningen. Motsvarande uppdrag har också getts till Malmö universitet, i samarbete med Linnéuniversitetet och Högskolan i Kristianstad, och de två masterutbildningarna ska tillsammans täcka hela landets behov.

- Det är mycket positivt att vi får det här uppdraget. Det visar att vi ligger väl framme när det gäller både lärarutbildning och forskning inom yrkesutbildningsområdet, säger professor Per Andersson, som ansvarar för forskningen om yrkesdidaktik och yrkesutbildning på Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid IBL. En masterutbildning är en bra början för att stärka kompetensen inom området, och dessutom är det utökade samarbetet med Göteborg och Karlstad, som också har starka forskningsmiljöer inom yrkesutbildning, bra för vår verksamhet, säger Per Andersson.

Den nya utbildningen är tänkt att starta hösten 2022.

 


2021-01-29
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-29