Göm menyn

Stipendier och anslag till undervisningsväsendet i Linköping

Styrelsen för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping kommer att under 2021 dela ut stipendier och anslag. 

Ändamål

  1. Stipendier till lärare vid undervisningsväsendet i Linköping samt inom statsbidragsberättigade studieorganisationer i kommunen förfortbildning, vidareutbildning och forskning samt resor i anslutning härtill.
  2. Inköp till biblioteksinstitutioner vid undervisningsväsendet inom Linköpings kommun av litteratur som gagnar lärares eller elevers orientering, fortbildning och forskning och vilka inköp icke på annat sätt kan bestridas.
  3. Annat ändamål för undervisningsväsendet inom kommunen, som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Styrelsen för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping har beslutat att under 2021 särskilt prioritera ansökningar som avser digitalt lärande, matematik och naturvetenskap, barns och elevers läsande och skrivande samt främjande av kulturmöten, inom ramen för stiftelsens fastslagna ändamål.

Medel från stiftelsen kan även avse långsiktiga satsningar och projekt och då utgöra en delfinansiering, även om medel endast beviljas för ett år i taget. Styrelsen uppmuntrar ansökningar som innehåller samverkan mellan skola och universitet. Observera att medel inte utbetalas för läromedel i klassuppsättning samt utbetalas inte medel för klassresor, elevgrupper eller liknande. Kostnader för arbetstid ersätts inte.

Ansökan

Blankett för ansökan om stipendium/anslag, stadgar och tillämpningsanvisningar

Underskriven ansökan skickas digitalt till: bildningsnamnden@linkoping.se. Sista ansökningsdag är den 5 mars 2021.


2021-01-21
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-21