Göm menyn

Studier och praktik utomlands åter möjligt under vårterminen 2021

LiU:s fakulteter har nu gjort bedömningen att möjligheten att genomföra utlandsstudier och praktik kan öppnas upp inför vårterminen 2021. (Dnr LIU-2020-03353).

Möjligheten att genomföra utlandsstudier- eller praktik gäller under förutsättning att:

  • Utrikesdepartementet inte avråder från resa till landet
  • Mottagande lärosäte eller organisation tar emot internationella studenter och att det följer landets inresebestämmelser

Förutsättningarna kan förstås ändras snabbt och därför är det viktigt att studenter som har en planerad utlandsvistelse för studier eller praktik även förbereder en reservplan tillsammans med sin studievägledare, utbildningsledare eller motsvarande, utifall utlandsvistelsen måste ställas in med kort varsel. LiU kommer inte att ersätta studenter för förlorade kostnader, till exempel dubbla hyror eller icke avbokningsbara flygresor om utbytet ställs in.


2020-11-23
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-23