Göm menyn

Programstart för de långa lärarprogrammen 2020

Med anledning av Covid 19 blev det ett annorlunda välkomnande av årets nya lärarstudenter. Både i Linköping och Norrköping utgick de traditionsenliga stora uppropen och mottaganden som tidigare samlat flera hundra studenter. För första gången prövades istället ett digitalt upprop som pågick under en vecka mellan den 10-17 augusti.

Det digitala uppropet, vilket i praktiken innebar att studenten registrerade sig på den första kursen, fungerade överlag bra. Merparten av studenterna registrerade sig som de skulle och administrativt var det fördelaktigt att slippa det lätt kaotiska fysiska uppropet, där studenter skall prickas av på listor, och få in studenterna i systemen tidigare. En lärdom från det digitala uppropet är dock att studenterna behöver få en bekräftelse på att registreringen har gått igenom, då flera studenter hörde av sig med en oro över om registreringen fungerat som den skulle.  

Varje inriktning planerade och genomförde sin egen uppstart den 17 augusti med möjlighet att samla max 50 studenter i sal. Grundlärar- och förskollärarprogrammen tog emot sina nya studenter i mindre grupper på Campus. Ämneslärarprogrammet valde istället att ha sin uppstart över ZOOM. Samtliga varianter fungerade väl även om det blev många träffar för dem som valde Campusförlagd uppstart. Det var flera ur personalen på KFU och studenter från fadderiet som var med utanför C1 och C2 och såg till att F-3 och 4-6 studenterna togs emot på ett trevligt men säkert sätt i parallella grupper och slussades in i salarna utan att det uppstod någon trängsel.  Ämneslärarprogrammet valde, med tanke på formatet, att ha en kort och kärnfull information under den digitala introduktionen och ge de nya studenterna möjlighet att träffa faddrarna i digitala break-out rooms. En fördjupad programinformation med möjlighet att ställa frågor gavs av studievägledningen senare under första veckan och flera informationsfilmer spelades också in i förväg för att bemöta utmaningen med att inte träffa studenterna på samma sätt som tidigare. Detta har enligt vår erfarenhet fungerat väl då mängden frågor från studenterna har varit i nivå med tidigare år.  Flera inriktningar önskade dock en tydligare gemensam samordning av uppstartsveckan, exempelvis fick fadderiet och FAUL många olika programansvariga att samverka med. En utmaning var även att gruppindelningarna för både undervisning och fadderverksamhet behövde samordnas för att studenterna inte skulle behöva byta grupper med en ökad risk för smittspridning som följd.  

Kursansvariga för första kursen (gäller GLP F-3, 4-6 och ÄLP), UK1 Allmändidaktik, rapporterar att kursen fungerat väl efter omständigheterna. Seminarier har hållits som vanligt på Campus medan föreläsningar skett digitalt via Zoom. Vi vet inte hur studenterna har upplevt att ha föreläsningar via Zoom, men en del lärare tycker att det är svårt när man inte får den direkta studentkontakten. Vidare upplever lärare på kursen som ges för ÄLP att en del studenter haft en mer regelmässig frånvaro än tidigare, men annars har närvaro på tentamen, resultat på tentamen och kursvärdering varit i nivå med tidigare år. Det verkar således som att ambitionen att ge studenterna en lika bra start som under normala omständigheter ändå slagit väl ut. Den regelmässiga frånvaron skulle kunna vara resultatet av en möjlig otydlighet om vad som gäller i den hybridvariant som Linköpings universitet valt, där studievägledningen haft en del samtal med studenter som har trott att det skulle gå att bedriva studier helt på distans och där man inte uppfattat att en hel del undervisning kommer att ske på campus.   

/Sofia Boo, Helena Köhler och Sofia Kvist Lindholm


2020-09-22
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-22