Göm menyn

Mobility Grants for Internationalisation - ansökan öppen till 25 september

Allt fler länder i världen erbjuder forskning och utbildning av god kvalitet och STINT har bilaterala program med ett urval av dem. Det nya programmet Mobility Grants for Internationalisation erbjuder möjlighet till samarbete med alla länder utanför EU/EFTA. Det gäller projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.

Syfte: är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. STINT vill med programmet uppmuntra till nya samarbetsmönster och kommer inte att prioritera sedan länge pågående samarbeten. Samarbetet måste vara balanserat med ömsesidig nytta och personutbytet får inte huvudsakligen gå i en riktning.

För vem: Disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte. Det är särskilt angeläget att yngre forskare och doktorander deltar i utbyten. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en utländsk part. Den utländska parten måste samfinansiera projektet på motsvarande nivå som för vilken bidrag söks från STINT. Sökande får ha pågående projekt i programmet Initiation Grants men i övrigt får det inte finnas något pågående STINT-projekt.

Ansökningar bedöms av sakkunniga med fokus på hur det föreslagna internationella samarbetet uppfyller följande tre kriterier:

  1. bidrag till lärosätenas internationalisering
  2. vetenskaplig kvalitet och nyhetsvärde och
  3. planering och förankring.

Maximalt belopp att söka: Den maximala årliga budgeten som kan sökas är 200 000 kronor. Projekten kan vara upp till tre år (totalt 600 000 kronor kan ansökas). Utländska partner(s) måste finansiera internationaliseringsverksamheten i det gemensamma projektet på motsvarande nivå.

Utlysningen stänger den 25 september 2020 klockan 15:00. 


2020-09-18
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-18