Göm menyn

Satsning på forskarskola för folkhögskollärare

För att säkra folkhögskolans vetenskapliga grund föreslås Linköpings universitet tilldelas 2 miljoner kronor per år i fyra år för att anordna en forskarskola för yrkesverksamma folkhögskollärare.

Genom forskarskolan får folkhögskollärare möjlighet att gå en forskarutbildning till licentiatnivå. Forskningen förväntas bidra med att ny kunskap tillförs forskningsfältet om folkhögskolan och folkbildningen, men även utveckla den vetenskapliga grunden för undervisning på landets folkhögskolor. Detta är ett förslag ur den kommande forsknings- och innovationspropositionen som kommer presenteras senare i höst.

Läs mer om förslaget hos regeringen.


2020-09-15
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-15