Göm menyn

Ny projektledare för VP-uppdraget ökade övergångstal till eftergymnasiala studier

Nu står det klart att det är UllaKarin Sundqvist Nilsson, utredare på Planerings- och ekonomiavdelningen, blir projektledare för VP-uppdraget Ökade övergångstal till eftergymnasiala studier. 

UllaKarin ledde tidigare institutionsombildningen vid LiU och arbetar även med den decentraliserade läkarutbildningen och projektet Digitala examinationer. UllaKarin har också varit UV behjälplig i starten av verksamheten vid Campus i Småland, med samordningen mellan bland annat LiU-IT, Didactium och andra enheter inom LiU. 

Första fasen

Den första fasen av VP-uppdraget har nu inletts med in- och omvärldsspaning för att kartlägga LiU:s pågående insatser och aktiviteter och ta del av goda exempel och erfarenheter från andra lärosäten.

En projektplan kommer att tas fram och en projektorganisation ska komma på plats för att under genomförandefasen sätta en struktur för det långsiktiga samarbetet men också utforma insatser och aktiviteter för att nå målsättningen ökade övergångstal. Samverkan har också inletts med VP-uppdraget "Analysera söktrycket till LiU:s utbildningar och kurser samt föreslå strategier och åtgärder för att stärka och utveckla detsamma".

VP-uppdraget

Ökade övergångstal är ett treårigt så kallat ”VP-uppdrag”, med det övergripande målet att etablera ett långsiktigt hållbart regionalt samarbete för ökad övergång till eftergymnasiala studier. Organisatoriskt är uppdraget förlagt till LiU Skolsamverkan. 

Projektet är förankrat hos kommuner i Östergötland och Region Östergötland som ett gemensamt samverkansprojekt med en styrgrupp med representation från LiU, kommuner och Region Östergötland. 


2020-09-15
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-15