Göm menyn

Nytt program: Grundlärare i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Hösten 2021 startar ett nytt program inom Utbildningsvetenskap, då de första studenterna på det erfarenhetsbaserade grundlärarprogrammet mot fritidshem antas. Utbildningen, Grundlärare i fritidshem - erfarenhetsbaserad, kommer att ske i Norrköping och decentraliserat på lokala campus i Vimmerby, Katrineholm och Motala.

Under utbildningen har studenterna möjlighet att kombinera jobb och studier då studietakten är 75% och med en campusförlagd dag i veckan.

Utbildningen är framtagen för att möta det stora behov som finns av legitimerade grundlärare i fritidshem samt att kunna kombinera arbete och studier.

Nu pågår ett intensivt arbete att designa ett nytt program som tar tillvara studenters tidigare yrkeserfarenhet och samtidigt bygga på de utbildningserfarenheter som finns i det ordinarie programmet.

 

//Helene Elvstrand, Programansvariga utbildningsledare


2020-09-14
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-14