Göm menyn

Samarbete med en av världens högst rankade lärarutbildningar?

National Institute of Education i Singapore har vänt sig till Utbildningsvetenskap för ett eventuellt virtuellt samarbete i Covid-19 tider.

Syftet är att ge lärarstudenter internationella perspektiv under pandemin samt lära mer om olika utbildningssystem och reformer som sker globalt. Medverkar gör även Queens university i Kanada.

Intresserade påminns om att det finns möjlighet att söka medel från Internationaliseringsnämnden för utveckling av samarbete med strategiska partners.

Kontakt: Lena Örnestrand lena.ornestrand@liu.se


2020-09-10
Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-10