Göm menyn

Akututlysning av forskningsmedel för datainsamling om distansundervisning pga coronapandemin 2020

För högskolorna innebar coronavirusets spridning en snabbomställning till distansundervisning. Så även för lärarutbildningen. Distansundervisning inom lärarutbildning fanns redan nationellt, och de nya erfarenheterna lär innebära att det blir än mer aktuellt. Därför vill vi passa på att lära oss mer om distansundervisning, särskilt digital undervisning.

I denna akututlysning välkomnar området Utbildningsvetenskap ansökningar för att hantera ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsdata om omställningen till distansläge (digital undervisning) av lärarutbildningen kopplade till coronapandemin. Området Utbildningsvetenskap avsätter 460 000 SEK för sådan datainsamling. Medlen kan fördelas på ett eller flera projekt.

Ansökan

Det här gäller om du ska ansöka om bidrag för datainsamling om distansläget på grund av coronapandemin:

  • Ansökan ska göras av disputerad forskare
  • Datainsamlingen ska genomföras senast 31 december 2020.

Etikprövningsmyndigheten har ovanligt långa handläggningstider för närvarande, därför kan endast medel ges för datainsamlingar som inte kräver etikprövning.

Datainsamlingen ska direkt handla om någon/några aspekt/er av omställningen till distansläge på grund av pandemin 2020.

  • Ansökan ska ske i samförstånd med prefekt/avdelningschef
  • Ansökan ska skickas till Helena Loborg senast 15 september 2020

Ansökningsblankett

Denna utlysning riktad mot datainsamling kommer senare att följas av en fortsättningsutlysning (sannolikt under höstterminen 2020) för att analysera data och publicera artiklar på data om digitaliseringen av lärarutbildningen på grund av coronapandemin. Mer detaljer om villkoren för fortsättningsutlysningen kommer senare men redan nu vill vi klargöra att Utbildningsvetenskap ställer sig bakom ett ställningstagande som uppmanar forskare, tidskrifter och forskningsfinansiärer att se till att forskningsresultat och data som har relevans för hanteringen av Coronaviruset snabbt delas och görs öppet tillgängliga (open access).

Meriterande 

Meriterande för denna utlysning är:

  • tidigare erfarenhet av planerad typ av datainsamling
  • tidigare genomförd datainsamling med planerad metod, enligt utsatt tidsplan
  • erfarenhet av forskning om digital undervisning, högre utbildning särskilt lärarutbildning, och/eller distansstudier

Vid i övrigt lika meriter prioriteras forskare som är verksamma inom Utbildningsvetenskap (minst 50 procent under 2019).

Frågor

Frågor kan besvaras av prodekan Katarina Eriksson Barajas

 


2020-08-31
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-31