Göm menyn

Tack för era insatser i nuvarande distansläge

Vem hade så sent som i februari i år kunnat sia om att vi en månad senare skulle ha så gott som all undervisning och alla examinationer på distans och att de flesta av oss skulle arbeta hemifrån? Sakta, men säkert har det under våren också sjunkit in att distansläget, som många från starten trodde skulle vara i några veckor, nu gäller terminen ut och kanske även i höst.

Senast i förra veckan kom till exempel beslut om att LiU ställer in samtliga studentutbyten avseende utresande studenter under höstterminen 2020, förutom lärarledda kortare studieresor i grupp.

Det har varit en enorm omställning för de flesta av oss, inte minst för alla er professionella lärare som verkar inom UVs program och fristående kurser. Vi vet att ni har lagt ned ett enormt arbete på att ställa om till distansundervisning och att ni sliter hårt för att få det att fungera.

Vi har alla i nuläget extra många utmaningar i vardagen att hantera, men det är fantastiskt hur bra verksamheten ändå flyter på. Från medarbetarna vid KfU hör jag om många goda erfarenheter från den påtvingade digitaliseringen som de vill ta med sig och dra nytta av när vi väl är tillbaks i ett normalläge. Säkert har ni lärare och forskare också värdefulla erfarenheter att ta med i vidareutvecklingen av vår verksamhet framöver.  

Från UV vill vi skicka en stor varm hälsning till alla er som genom hårt arbete bidrar till fortsatt väl fungerande stödverksamhet, undervisning och forskning inom utbildningsvetenskap!

Catharina Magnusson
Kanslichef


2020-05-05
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-05