Göm menyn

Lärarutbildningsutredningen – ännu en etapp avklarad!

Utredarna för lärarutbildningsutredningen lämnade i slutet av mars ifrån sig sitt förslag. Det finns tyvärr inte tillgängligt utan hanteras på departementet som arbetsmaterial. Förslag ska nu behandlas av partierna som ingått januariavtalet. Den version som kommer ut ur den processen ska sedan remissbehandlas. Det finns en ambition att förslagen ska träda i kraft 2022 men med tanke på Corona är det naturligtvis svårt att bedöma om det fortfarande är realistiskt.

Utredningen ”Förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare (U 2019: B)” hade flera uppdrag.

Utredarnas förslag

På det senast mötet med lärarutbildningskonventet snappade jag upp några delar av utredarnas förslag:

  • För att förstärka kopplingen mellan teori och praktik samt metodik: utvecklad verksamhet med övningsskolor, stärk praktiknära forskning i samband med dem, underlätta för kombinationsanställningar, stärk samarbetet mellan lärosäten och skolhuvudmän. Man lanserar också begreppet ”praktisk ämnesdidaktik” som jag tror berör ämnesstudier, ämnesdidaktik, metodik och vfu.
  • För att underlätta för akademiker att välja läraryrket: fortsatt KPU, öppna KPU också för F-3 och 4-6, möjliggör ökad studietakt för KPU (men ingen förkortning av utbildningen)
  • För att öka antalet lärarledda timmar: höjd prislappen för LU-klassningen, samt relatera det till höjda forskningsanslag
  • För att förbättra möjligheterna för att samtidigt arbeta och bedriva studier till lärare: fortsätt satsningar på arbetsintegrerade lärarutbildningar och ge huvudmännen möjlighet att söka statsbidrag för lönekostnader.

Detta i alla korthet. Nästa konkreta etapp som är när förslagen kommer på remiss. Då får vi dels veta mer om detaljer kring ovanstående dels hur mycket om förändrats i den politiska processen. Hur det än blir så tror jag nog att mer, flexiblare och samtidiga former för lärarutbildning är att vänta.

Jörgen Nissen
Dekan, Utbildningsvetenskap


2020-05-05
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-05