Göm menyn

UKÄ:s utvärdering av yrkeslärarutbildningen fortsätter

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fortsätter genomföra utvärderingar av lärarutbildningar i landet. I år utvärderas Yrkeslärarutbildningarna.

I Sverige ges yrkeslärarutbildning vid nio lärosäten från Umeå till Malmö. Den 30 maj skickades självvärderingen av LiU:s Yrkeslärarutbildning in till UKÄ. I självvärderingen redovisas och analyseras utbildningens förutsättningar,  utformning, genomförande och resultat samt jämställdhets-, studerande- och arbetslivsperspektiv. I september planerar UKÄ att genomföra intervjuerna med utbildningens ledning, lärare och studenter. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har lämnat underlag, ingått i läsgrupper och på olika sätt bidragit i arbetet med självvärderingen.


2020-05-04
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-05