Göm menyn

Fler sökande till LiU:s lärarprogram

Antalet förstahandssökande till UV:s program ökade med 7% mellan 2019 och 2020. En något större ökning än motsvarande nationella ökning till förskollärar- och lärarutbildningar (+6%).

Efter flera års nedgång har därmed antalet ansökningar ökat för andra året på raken. 

Ökningar sker framförallt inom grundlärarprogrammets inriktningar som alla ökar mer på LiU än nationellt samt till KPU där antalet förstahandssökande ökat med 60%. Antagningen till Speciallärarprogrammet via Lärarlyftet har också positivt bidragit till ett ökat antal sökande.

På grund av rådande läge är det svårt att prognosticera hur uppgången i antalet ansökningar kommer resultera i förändrade antal studenter i sal.


2020-05-05
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-05